Terug naar nieuws
Contact met de gemeentelijke diensten
11aug

Na de inperkingsmaatregelen heeft het gemeentebestuur zich moeten herorganiseren.

BURGERLIJKE STAND EN BEVOLKING

Het maken van een afspraak met de diensten Burgerlijke Stand, Bevolking en Vreemdelingen wordt via het platform Irisbox verlopen: www.irisbox.brussels. Voortaan kun je er nog extra formaliteiten regelen (zie onderstaande lijst). Om een afspraak te maken via Irisbox kun je uiteraard onze website blijven gebruiken.

Sinds het invoeren van de Covid-19-maatregelen (social distancing…) wordt alles in gereedheid gebracht om nutteloze verplaatsingen en contacten met de gemeentediensten te vermijden.
Deze formaliteiten kunnen dus enkel nog op afspraak worden geregeld en betalen kan alleen met bankkaart. Zonder afspraak naar het stadhuis komen om die formaliteiten te regelen kan dus niet langer.

Deze reorganisatie is nodig om de kwaliteit van het onthaal van de Sint-Gillenaren te verbeteren en om de gezondheid van zowel de inwoners als gemeentelijke medewerkers te beschermen.

Een afspraak maken kan op volgende uren, die zijn uitgebreid naar de namiddag:
> maandag, woensdag en donderdag: 8u-12u en 13u-16u
> dinsdag: 8u-12u en 15u-18u
> vrijdag: 8 tot 12u


Formaliteiten die je via Irisbox moet regelen:

Heb je geen computer of een andere tool waarmee je online een afspraak kunt maken
(smartphone, tablet), dan kun je gebruik maken van het e-loket in de ontvangsthal van het stadhuis of je kunt naar één van de conciërgerieën (Sint-Bernardusstraat 105a en Théodore Verhaegenstraat 121) gaan, waar computers beschikbaar zijn voor het publiek. In beide gevallen kan iemand van het personeel je indien nodig altijd helpen.

> bestellen en afhalen van de identiteitskaart (Belgische nationaliteit)
> bestellen en afhalen van C-, E+-, F+-kaarten
> bestellen en afhalen van des kids ID  – 12 jaar (Belg)
> bestellen en afhalen van kaart voor kinderen – 12 (vreemdeling)
> bestellen en afhalen van een rijbewijs
> bestellen en afhalen van een paspoort (Belgische nationaliteit)
> aanpassing van het adres op de chip van de elektronische kaart na adreswijziging (Belg, Europeaan (E-kaart), niet-EU vreemdeling (A-, B-, F-, H-kaart))
> aanpassing van het adres op bijlage 8
> verklaring voor orgaandonatie
> verklaring van wijze van teraardebestelling en rituelen
> wettiging van handtekening: ouderlijke toestemming (reis van een minderjarige), verbintenis tot tenlasteneming voor kort verblijf (annexe 3bis) en andere
> bestellen en afhalen van kaart voor kinderen – 12 (niet-Europese vreemdelingen)
> bestellen en afhalen van kaart voor kinderen – 12 (Europese vreemdelingen)
> afhalen B-kaart
> afhalen E-kaart
> afhalen A-, F-, H-kaart
> afhalen eerste E+-, C-, D- en F+-kaart
> afhalen van PIN- en PUK-codes (Belgen, Europese en niet-Europese vreemdelingen)
> resetten van de PIN-code voor de A-, B-, E-, F-, H-kaarten
> aankomstverklaring
> aanwezigheidsverklaring
> eerste inschrijving in België (Europese en niet-Europese vreemdelingen met visum D)
> aanvraag duurzaam verblijf (E+- en F+-kaarten)
> aanvraag tot vestiging (C-kaart)
> verblijfsaanvraag van langdurig ingezetene (D)
> bestellen en afhalen van een attest van immatriculatie
> verlenging van attest van d’immatriculatie, bijlage 15, 35 of 49
> verblijfsaanvraag van een niet-Europese vreemdeling op grond van gezinshereniging met een Belg of Europeaan

 

En voor de andere formaliteiten?

In dezelfde logica vragen we je ook het Irisbox-platform te gebruiken om online formaliteiten te regelen. Ze zijn gratis en het gevraagde document is onmiddellijk beschikbaar. Concreet gaat het hier om:

> verklaring van adresverandering
> uittreksel uit het strafregister

> attest van gezinssamenstelling
> attest van wettelijke samenwoning
> attest van hoofdverblijfplaats met historiek
> attest van Belgische nationaliteit
> attest van verblijfplaats met het oog op een huwelijk
> attest van hoofdverblijfplaats
> uittreksel uit registers (geboorte, huwelijk, echtscheiding, overlijden)
> attest van leven
> attest van Belgische kiezer
> attest van wijze van teraardebestelling en ritueel


Als je formaliteiten moet regelen waarvoor je op het stadhuis moet zijn maar waarvoor je geen afspraak via Irisbox kunt maken, neem dan contact op met de diensten Bevolking, Burgerlijke Stand of Vreemdelingen:

Dienst Bevolking – population.1060@stgilles.brussels – 02/536.02.47
Dienst Burgerlijke stand – etatcivil.1060@stgilles.brussels – 02/536.02.50
Dienst Europese onderdanen – europa.1060@stgilles.brussels – 02/536.02.53
Dienst niet-Europese onderdanen – ev@stgilles.brussels – 02/536.02.52

 

OPENBARE RUIMTE

De aanvragen om parkeerplaatsen te reserveren gebeuren enkel via e-mail (espacepublic@stgilles.brussels). 


STEDENBOUW

Toegang voor het publiek is enkel mogelijk op afspraak.

Tijdens de normale kantooruren is er een permanentie op het nummer 02/536.02.15 of via e-mail (urbanisme.1060@stgilles.brussels).

 

PARKEERCEL

Ons kantoor op het stadhuis is weer open voor het publiek van 8 tot 12 uur van maandag tot vrijdag en dinsdag van 14 tot 17 uur. U kunt ook contact opnemen met het Celulle Stationnement om een afspraak te maken.

Hoe ga je tewerk?
Voor de verlenging of uitreiking van een parkeerkaart, maak je als volgt een afspraak:
> telefonisch op het nummer 02/536 03 97
> of via e-mail op volgend adres: abonnement@stgilles.brussels.

We vragen je de afgesproken data en uren strikt na te leven.
We herinneren eraan dat je deze formaliteiten ook kunt regelen via Irisbox op de website www.irisbox.brussels.

Betwistingen worden enkel via e-mail behandeld, en wel op volgend adres: parking@stgilles.brussels.

Het lokaal is uitgerust met de nodige voorzieningen om personeel en publiek te beschermen maar het aantal personeelsleden wordt beperkt om de afstandsregels te kunnen naleven. We vragen je dus om de formaliteiten zoveel mogelijk via e-mail te regelen. Alle informatie vind je ook op onze website: https://stgilles.brussels/…/mobilite-et-stat…/stationnement/

Ook de parkeercontroleurs op de openbare weg krijgen de nodige uitrusting om hen tegen eventuele besmetting te beschermen. We doen een oproep aan het publiek om samen met hen de afstandsregels na te leven.


SPORT 

Tennis wordt mogelijk in het sportplein Corneille Barca:
Lenniksebaan 1015 – Anderlecht
E: sport.1060@stgilles.brussels

Maak een reservatie online via https://www6.iclub.be/register.asp?ClubID=206&LG=FR&action2=Home of op 02/520.39.52 – 02/536.03.40.
Betaling enkel per Bancontact.

Tarieven:
Van maandag tot vrijdag voor 17u:  7€ (Sint-Gillenaar)  10€ (niet Sint-Gillenaar)
Van maandag tot vrijdag na 17u en gedurende het weekend  : 8€ (Sint-Gillenaar) / 12€ (niet Sint-Gillenaar).


Zwembad Victor Boin

De openingsuren voor scholen en voor het publiek verschillen. Het reservatiesysteem en het beperkte aantal zwemmers per uurslot blijven behouden. De reservaties gebeuren telefonisch op het nummer 02/536.03.86 van maandag tot donderdag, van 8u tot 12u en van 13.30u tot 16u, op vrijdag van 8u tot 12u.

De openingsuren voor het publiek zijn de volgende: 

 • maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: 7.30u-9u, 12.30u-14u, 16u-17.30u en 18u-19.30u
 • woensdag: 14u-15.30u, 16u-17.30u, 18u-19.30u
 • zaterdag: 10u-12u, 13u-14.30u, 15u-16.30u, 17u-18.30u
 • zondag: 8u30-10u, 10u30-12h, 12u30-14u.

Voor eenieders veiligheid en welzijn vragen we je de verschillende, in het zwembad uitgehangen richtlijnen, strikt na te leven:

 • toegang vereist dat je regelmatig je handen ontsmet
 • fysieke afstand 1m50 tussen elke persoon
 • verplicht dragen van een mondmasker bij het binnenkomen tot aan het kleedhokje en bij vertrek vanaf het kleedhokje
 • materiaal kan niet worden uitgeleend
 • kinderen onder de 9 jaar moet vergezeld zijn van een volwassene. In de cafetaria wordt één volwassene toegelaten om kinderen te begeleiden
 • per persoon wordt per tijdsslot in het zwembad 1.30u voorzien, waarvan ongeveer 60 minuten in het zwembad
 • een douchebeurt met niet-verwarmd water is verplicht (de gebruikelijke douches zijn tijdelijk gesloten).

Tarief inwoners van Sint-Gillis: 2,50 EUR
Tarief niet-inwoners van Sint-Gillis: 4,50 EUR
Betaling gebeurt aan de ingang via bancontact of in cash.

Om te weten wanneer de verschillende zwemclubs hun activiteiten heropstarten, kun je best rechtstreeks met hen contact opnemen.


BIBLIOTHEKEN EN CULTUURLOCATIES

Alle infrastructuren zijn nu heropend:

> de nederlandstalige bibliotheekhttps://sint-gillis.bibliotheek.be.
> franstalige bibliotheek

 

KINDERDAGVERBLIJVEN

Inschrijvingen

Waar en wanneer?
Op dinsdag in het gemeentehuis van 15.00 tot 18.00 uur, uitsluitend op afspraak. Neem contact op 02/536.02.31 van maandag tot vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur en van 13.00 tot 16.30 uur (vrijdag 8.30 tot 12.30 uur).

Hoe? 
Download de inschrijvingsfiche en vul die vooraf in. Zorg dat je je identiteitskaart (en die van het kind indien het al geboren is) en een medisch attest waaruit de zwangerschap blijkt, bij je hebt.

De inschrijvingsfiche is ook beschikbaar in papierformaat, je kunt die afhalen in het stadhuis.

Telefoonnummer voor dringende gevallen: 02/563.11.48 – creche.1060@stgilles.brussels

 

De opmerkingen voor de private kinderdagverblijven gelden ook voor de gemeentelijke.

> De crèches zijn geopend van 8u tot 16.30u
> De teams ter plaatse zullen alle door de overheid vereiste hygiëneregels naleven en extra maatregelen invoeren (schoonmaak en ontsmetting zal grondiger gebeuren, regelmatig verluchten, kinderen krijgen aangepast materiaal).

Opgelet!
> Elk kind dat verdachte symptomen vertoont (koorts=38°, hoest, loopneus, keelpijn, hoofdpijn, spierpijn, ongewone huiduitslag, diarree, braken of ademhalingsmoeilijkheden – niet-uitputtende lijst) wordt niet tot de opvang toegelaten
> Elk kind van wie één van de ouders op een COVID-19 testresultaat wacht wordt preventief de toegang ontzegd en in het geval bij een kind COVID-19 wordt vastgesteld, moeten de ouders de verantwoordelijke van de crèche zo snel mogelijk op de hoogte brengen
> Kom ‘s ochtends alleen, als je je kind in het kinderdagverblijf afzet en volg strikt de door de teams gegeven richtlijnen. Respecteer de veiligheidsafstand en ontsmet je handen bij het betreden van de crèches. De ouder die het kind begeleidt is verplicht een mondmasker of sjaal die neus en mond bedekt te dragen om toegang te krijgen tot het gebouw.


REGIE VOOR GRONDBELEID

Telefonische permanentie van 8u tot 16u:

> administratieve dienst: 02/533.34.80
> technische dienst: 02/533.39.50

E-mail: regiefonciere.1060@stgilles.brussels

 

SOCIALE ZAKEN

Geen permanenties. De sociaal assistente is bereikbaar op het nummer 02/536.17.34.
Het secretariaat van de dienst sociale zaken zal de continuïteit telefonisch garanderen op het nummer 02/536.02.65.
Onze Kring is gesloten, een telefonische permanentie is er wel op het nummer 02/536.03.66.
De dienst pensioenen blijft bereikbaar van maandag tot donderdag van 8u tot 12u op het nummer 02/536.03.06.

 

BELASTINGEN

Raadpleging enkel op afspraak tussen 8u en 12u. Telefonisch (02/536.17.31 of 02/536.17.30) is de dienst bereikbaar tussen 8u en 15.30u of via e-mail (finances.1060@stgilles.brussels).

Voor de gedwongen invordering van administratieve boetes:

-raadpleging enkel op afspraak
-contact via telefoon tussen 8.30u en 15.30u (02/536.17.68) of via e-mail (cvanderbecq@stgilles.brussels).

 

GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES

Telefonisch voor inlichtingen over dossiers op het nummer 02/536.02.09. Gelieve betwistingen zoveel mogelijk schriftelijk te doen:

SAC-GAS@stgilles.brussels – Dienst GAS, Sint-Gillisvoorplein 1, 1060 Sint-Gillis

 

VEILIGHEID, HYGIENE EN MILIEU

Woningen : plenoir@stgilles.brussels ou 02/536.03.10
Milieuvergunning : jmbaeten@stgilles.brussels ou 02/536.03.13
Evenementen : evenement@stgilles.brussels ou 02/563.11.80 – 02/563.11.80
Horeca : horeca.1060@stgilles.brussels ou 02/536.03.95

 

JEUGD

De activiteiten worden opgeschort, permanenties voor het publiek zijn er niet.

De dienst blijft wel bereikbaar per e-mail (jeunesse.1060@stgilles.brussels) en telefonisch 02/563.11.32

Het Jongereninformatiepunt (JIP) blijft telefonisch bereikbaar 02/534.23.02.

Ook Infor Jeunes Bruxelles is via telefoon bereikbaar 02/514.41.11.

 

CUBE EN SPORTCOACHING

Gesloten voor het publiek, geen activiteiten gepland.

De dienst blijft bereikbaar via e-mail: cube.1060 @stgilles.brussels of telefonisch 02/435.12.13

Cel Stedelijk Groen en SaintGilliculteurs

Gesloten voor het publiek, collectieve activiteiten zijn opgeschort.

De dienst blijft wel toegankelijk via e-mail: cvu.1060@stgilles.brussels of telefoon 02/538.04.27

 

CONCIERGERIEEN

De conciërgerieën blijven publiek ontvangen, mits het principe van ‘social distancing’ wordt gerespecteerd (een persoon tegelijk in het lokaal). Openingsuren: op maandag van 9u30 tot 13u en van 14u tot 17u30 en van dinsdag tot vendredi van 9u tot 13u en van 14u tot 17u30..

Email: conciergerie.1060@stgilles.brussels

Tel.: 0800/99.647 (Conciërgerie Oost, Sint-Bernardusstraat 105) – 0800/96.606 (Antenne Bethlehem, Théodore Verhaegenstraat 121)

 

PREVENTIE

Algemeen e-mailadres: prevention.1060@stgilles.brussels

Algemeen telefoonnummer: 02/542.62.40

De cel nabijheidsjustitie, lokale en sociale bemiddeling, en de dienst DOAGM werken hoofdzakelijk via telefoonpermanenties.

Email: secretariat.juridique@stgilles.brussels

Tel.: 02/542.62.47 – 02/544.18.86

Hetzelfde geldt voor de cel School en Jeugd

Mail : bwelter@stgilles.brussels

Tel.: 02/542.63.54 (Brigitte Welter)

Het sociaal straatwerk en de collectieve activiteiten worden net als de permanenties voor het publiek, opgeschort.

Email: ccalistri@stgilles.brussels

Tel.: 02/539.22.91

 

Voor al je vragen kun je ook terecht op volgend e-mailadres: contact.1060@stgilles.brussels.