Terug naar nieuws
Contact met de gemeentelijke diensten
11aug

Na de inperkingsmaatregelen heeft het gemeentebestuur zich moeten herorganiseren.

BEVOLKING EN VREEMDELINGEN (DEMOGRAFIE)

Je kunt bij de dienst Demografie in het stadhuis met of zonder afspraak terecht, al naargelang de formaliteiten die je moet regelen.

Identiteit/Verblijf

Attest van immatriculatie (oranje kaart) – verlenging bijlage 15, 35 of 49 Klik hier om een afspraak te maken
Identiteitskaart – bestelling Klik hier om een afspraak te maken
Kids ID – bestelling Klik hier om een afspraak te maken
Identiteitskaart of Kids ID – afhalen ZONDER AFSPRAAK
Codes PIN en PUK – bestelling
Codes PIN en PUK – afhalen of resetten ZONDER AFSPRAAK
Vreemdelingen – verandering van statuut Klik hier om een afspraak te maken
Paspoort – bestelling Tot 31/7
Met of zonder afspraak
Vanaf 1/8
Klik hier om een afspraak te maken
Paspoort – afhalen ZONDER AFSPRAAK
Permanent verblijf (C, D, F+) na 5 jaar verblijf in België – aanvraag Klik hier om een afspraak te maken
Permanent verblijf ( EU+, M+) na 5 jaar verblijf in België – aanvraag Klik hier om een afspraak te maken
Verblijfstitel (behalve kaart A/M) volwassenen – bestelling Klik hier om een afspraak te maken
Verblijfstitel  voor vreemdeling van minder dan 12 jaar Klik hier om een afspraak te maken
Verblijfstitel – afhalen ZONDER AFSPRAAK
Reisdocument Klik hier om een afspraak te maken


Adres

Adreswijziging op identiteitskaart ZONDER AFSPRAAK
Aankomstverklaring Klik hier om een afspraak te maken
Aanwezigheidsverklaring (Europeaan) Klik hier om een afspraak te maken
Adreswijziging  

Eerste inschrijving in België – Europeaan Klik hier om een afspraak te maken
Eerste inschrijving in België – Niet-Europeaan Klik hier om een afspraak te maken


Documenten

Attest van wettelijke samenwoning
Attest van nationaliteit
Attest van Belgische kiezer
Attest van hoofdverblijfplaats
Attest van hoofdverblijfplaats met historiek van het adres
Attest van verblijfplaats met het oog op een huwelijk
Attest van wijze van teraardebestelling en ritueel
Attest van leven
Attest van gezinssamenstelling
Eensluidend afschrift Klik hier om een afspraak te maken
UIttreksel van de registers
Uittreksel van akte van scheiding
Uittreksel van huwelijksakte
Uittreksel van geboorteakte
Uittreksel van akte van overlijden
Legalisatie van handtekening Klik hier om een afspraak te maken
Tenlasteneming Klik hier om een afspraak te maken


Gezin en gezondheid

Ouderlijke toestemming Tot 31/7
Met of zonder afspraak
Vanaf 1/8
Klik hier om een afspraak te maken
Verklaring voor orgaandonatie Via MijnGezondheid
Verklaring van de laatste wilsbeschikking Klik hier om een afspraak te maken
Wilsverklaring euthanasie Klik hier om een afspraak te maken


Mobiliteit

Nationaal rijbewijs bestellen – bestelling Klik hier om een afspraak te maken
Nationaal rijbewijs bestellen – uitwisseling of  registratie van een buitenlands rijbewijs Klik hier om een afspraak te maken
Internationaal rijbewijs bestellen – bestelling Klik hier om een afspraak te maken
Internationaal en nationaal rijbewijs bestellen – afhalen ZONDER AFSPRAAK

 

UURROOSTER VAN DE PERMANENTIES ZONDER AFSPRAAK
Helpdesk 02/435.12.02 toegangelijk van maandag tot vrijdag van 8u tot 12u 

5/7 > 16/7 19/7 > 13/8 Vanaf 16/8
Maandag Van 8u45 tot 11u45 Van 8u45 tot 11u45 Van 8u45 tot 11u45
Dinsdag Van 8u45 tot 11u45
en van 15u tot 17u30
Van 8u45 tot 11u45
en van 15u tot 17u30
Van 8u45 tot 11u45
en van 15u tot 17u30
Woensdag Van 8u45 tot 11u45
en van 14u tot 15u30
Van 8u45 tot 11u45 Van 8u45 tot 11u45
en van 14u tot 15u30
Donderdag Van 8u45 tot 11u45 Van 8u45 tot 11u45 Van 8u45 tot 11u45
Vrijdag Van 8u45 tot 11u45 Van 8u45 tot 11u45 Van 8u45 tot 11u45

 

EEN AFSPRAAK MAKEN?
Eén afspraak per persoon indien meerdere personen bij hetzelfde proces betrokken zijn

 • Via www.irisbox.brussels
 • Telefonisch op het nummer 02/435.12.02 van maandag tot vrijdag van 8u tot 12u. Op dit nummer kun je ook terecht om inlichtingen te vragen
 • Aan het e-loket van het stadhuis als je hulp nodig hebt van onze medewerkers of als je geen computer met kaartlezer hebt waarmee je online een afspraak kunt maken (smartphone, tablet) of je adreswijziging kunt doorgeven
 • In de conciërgerieën waar bezoekers computers kunnen gebruiken en hulp kunnen vragen aan ons personeel van maandag tot vrijdag van 9u30 tot 13u en van 14u tot 17u30
 • In het Webatelier, 37 Fortstraat, 02/537.02.38 – info@atelierduweb.be
 • Zowel in het stadhuis als in de conciërgerieën kun je steeds terecht bij één van onze medewerkers, die je graag verderhelpt.
 • Betalingen gebeuren bij voorkeur per bankkaart (debet of credit/contactloos).


CONTACT OPNEMEN MET VERSCHILLENDE DIENSTEN

 • Informations générales: 02/435.12.02
 • Als je formaliteiten moet regelen waarvoor je op het stadhuis moet zijn maar waarvoor je geen afspraak via Irisbox kunt maken, of als je vragen hebt over de manier waarop je administratieve formaliteiten moet regelen, neem dan contact op met de diensten:


BREXIT. BERICHT AAN DE BRITTEN EN HUN GEZINSLEDEN. VERBLIJFSKAART M.

Het terugtrekkingsakkoord dat werd afgesloten na de Brexit vrijwaart de verblijfsrechten van de Britse onderdanen en hun gezinsleden in België (voor zij die er op 31 december 2020 verbleven.).

Als u in Sint-Gillis verblijft en u in het bezit bent van een verblijfskaart E, E+, F of F+ of nog van een bijlage 8/8bis waarvan de geldigheidsduur niet verstreken is, kunt u vanaf maandag 1 februari 2021 een afspraak maken om op www.irisbox.brussels een verblijfskaart M als begunstigde van het terugtrekkingsakkoord aan te vragen.

U heeft tot 31 december 2021 tijd om een verblijfskaart M aan te vragen.

Voor bijkomende informatie kunt u terecht op de nummers 02/536.02.53 of 02/536.03.62.

Info voor Britse onderdanen: https://www.gov.uk/guidance/living-in-belgium#brexit-what-you-should-do


MEER DETAILS OVER ADLINISTRATIEVE STAPPEN EN DOOR ONZE DIENSTEN UITGEREIKTE DOCUMENTEN VINDT U IN DE:

DE BLANCO DOCUMENTEN BESCHIKBAAR OP DEZE WEBSITE

Verbintenis tot Tenlasteneming:

Overlijden:

Burgers kunnen hun wil ter zake registreren online via de website www.mijngezondheid.be.


GEMEENTELIJKE BEGRAAFPLAATS

Meer weten


KIESZAKEN

Europese verkiezingen

Als onderdaan van één van de lidstaten van de Europese Unie heeft U bijgevolg de mogelijkheid om aan deze verkiezing deel te nemen door te stemmen voor de lijsten die in België voorgedragen worden, op voorwaarde dat u zich wil inschrijven op de kiezerslijst.

Meer info:
02/536.03.00 – ecbs3@stgilles.brussels

Gemeenteraadsverkiezingen

Als onderdaan van een ander land, dat al dan niet lid is van de Europese Unie, heb je net zoals Belgische onderdanen, het recht om deel te nemen aan de gemeenteraadsverkiezingen. Krachtens het Verdrag van Maastricht hebben onderdanen van de Europese Unie ook passief kiesrecht bij de lokale verkiezingen.

Inlichtingen:
02/536.03.00 – ecbs3@stgilles.brussels

Inschrijvingsvoorwaarden als kiezer

Voor Europese en niet-Europese onderdanen gelden vier voorwaarden:

 • op datum van de verkiezingen minstens 18 jaar oud zijn
 • op 1 augustus voor de verkiezingen in het bevolkings- of vreemdelingenregister van de gemeente zijn ingeschreven
 • op datum van de verkiezingen over alle burgerrechten en politieke rechten beschikken
 • uiterlijk op 31 juli voor de verkiezingen een aanvraag (formulier) voor inschrijving op de kieslijsten hebben ingediend.

Onderdanen van een land dat geen lid is van de Europese Unie moeten bovendien:
Bij het indienen van de aanvraag tot inschrijving:

 • een verklaring afleggen dat ze de Grondwet, de wetten van het Belgische volk en het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden zullen naleven
 • op het ogenblik van het indienen van de aanvraag, vijf jaar ononderbroken hoofdverblijfplaats in België gedekt door een wettelijk verblijf kunnen aantonen

Meer info:
02/536.03.00 – ecbs3@stgilles.brussels

 

OPENBARE RUIMTE

De aanvragen om parkeerplaatsen te reserveren gebeuren enkel via e-mail (espacepublic@stgilles.brussels). 


STEDENBOUW

Toegang voor het publiek is enkel mogelijk op afspraak.

Tijdens de normale kantooruren is er een permanentie op het nummer 02/536.02.15 of via e-mail (urbanisme.1060@stgilles.brussels).

 

PARKEERCEL

Ons kantoor op het stadhuis is weer open voor het publiek van 8 tot 12 uur van maandag tot vrijdag en dinsdag van 14 tot 17 uur. U kunt ook contact opnemen met het Celulle Stationnement om een afspraak te maken.

Hoe ga je tewerk?
Voor de verlenging of uitreiking van een parkeerkaart, maak je als volgt een afspraak:
> telefonisch op het nummer 02/536 03 97
> of via e-mail op volgend adres: abonnement@stgilles.brussels.

We vragen je de afgesproken data en uren strikt na te leven.
We herinneren eraan dat je deze formaliteiten ook kunt regelen via Irisbox op de website www.irisbox.brussels.

Betwistingen worden enkel via e-mail behandeld, en wel op volgend adres: parking@stgilles.brussels.

Het lokaal is uitgerust met de nodige voorzieningen om personeel en publiek te beschermen maar het aantal personeelsleden wordt beperkt om de afstandsregels te kunnen naleven. We vragen je dus om de formaliteiten zoveel mogelijk via e-mail te regelen. Alle informatie vind je ook op onze website: https://stgilles.brussels/…/mobilite-et-stat…/stationnement/

Ook de parkeercontroleurs op de openbare weg krijgen de nodige uitrusting om hen tegen eventuele besmetting te beschermen. We doen een oproep aan het publiek om samen met hen de afstandsregels na te leven.


SPORT 

Je kan het tijdstip voor je zwembeurt online reserveren: https://piscine.stgilles.billetterie.it/.

De reservatiekalender is beperkt in de tijd om te vermijden dat die te snel is volgeboekt voor verschillende weken. Zo krijgt iedereen de kans gebruik te maken van het zwembad. Zodra je reservatie in orde is, ontvang je een bevestiging per e-mail. Je kunt ook telefonisch reserveren op het nummer 02/536.03.40.

Wie meer informatie wil kan steeds via email terecht bij de dienst Sport: sport.1060@stgilles.brussels.

Sportplein Corneille Barca

Online reservaties voor de tennis terreinen: https://www6.iclub.be/register.asp?action2=Home&ClubID=206&LG=FR
Inlichtingen op 02/520.39.52 of 02/536.03.40.
De sportcentra zijn alleen open voor activiteiten die kunnen worden beoefend door personen jonger dan 18 jaar.


BIBLIOTHEKEN EN CULTUURLOCATIES

Alle infrastructuren zijn opnieuw gesloten. Maar de uitleendiensten van de bibliotheken blijven toegangelijk:

> de nederlandstalige bibliotheekhttps://sint-gillis.bibliotheek.be.
> franstalige bibliotheek

 

KINDERDAGVERBLIJVEN

Inschrijvingen

Waar en wanneer?
Op dinsdag in het gemeentehuis van 15.00 tot 18.00 uur, uitsluitend op afspraak. Neem contact op 02/536.02.31 van maandag tot vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur en van 13.00 tot 16.30 uur (vrijdag 8.30 tot 12.30 uur).
Tussen 19/07 en 13/08 zal er geen permanente inschrijving in de crèches zijn

Hoe? 
Download de inschrijvingsfiche en vul die vooraf in. Zorg dat je je identiteitskaart (en die van het kind indien het al geboren is) en een medisch attest waaruit de zwangerschap blijkt, bij je hebt.

De inschrijvingsfiche is ook beschikbaar in papierformaat, je kunt die afhalen in het stadhuis.

Telefoonnummer voor dringende gevallen: 02/563.11.48 – creche.1060@stgilles.brussels

 

De opmerkingen voor de private kinderdagverblijven gelden ook voor de gemeentelijke.

> De crèches zijn geopend van 8u tot 16.30u
> De teams ter plaatse zullen alle door de overheid vereiste hygiëneregels naleven en extra maatregelen invoeren (schoonmaak en ontsmetting zal grondiger gebeuren, regelmatig verluchten, kinderen krijgen aangepast materiaal).

Opgelet!
> Elk kind dat verdachte symptomen vertoont (koorts=38°, hoest, loopneus, keelpijn, hoofdpijn, spierpijn, ongewone huiduitslag, diarree, braken of ademhalingsmoeilijkheden – niet-uitputtende lijst) wordt niet tot de opvang toegelaten
> Elk kind van wie één van de ouders op een COVID-19 testresultaat wacht wordt preventief de toegang ontzegd en in het geval bij een kind COVID-19 wordt vastgesteld, moeten de ouders de verantwoordelijke van de crèche zo snel mogelijk op de hoogte brengen
> Kom ‘s ochtends alleen, als je je kind in het kinderdagverblijf afzet en volg strikt de door de teams gegeven richtlijnen. Respecteer de veiligheidsafstand en ontsmet je handen bij het betreden van de crèches. De ouder die het kind begeleidt is verplicht een mondmasker of sjaal die neus en mond bedekt te dragen om toegang te krijgen tot het gebouw.


REGIE VOOR GRONDBELEID

Telefonische permanentie van 8u tot 16u:

> administratieve dienst: 02/533.34.80
> technische dienst: 02/533.39.50

E-mail: regiefonciere.1060@stgilles.brussels

 

SOCIALE ZAKEN

Geen permanenties. De sociaal assistente is bereikbaar op het nummer 02/536.17.34.
Het secretariaat van de dienst sociale zaken zal de continuïteit telefonisch garanderen op het nummer 02/536.02.65.
Onze Kring is gesloten, een telefonische permanentie is er wel op het nummer 02/536.03.66.
De dienst pensioenen blijft bereikbaar van maandag tot donderdag van 8u tot 12u op het nummer 02/536.03.06.

 

BELASTINGEN

Raadpleging enkel op afspraak tussen 8u en 12u. Telefonisch (02/536.17.31 of 02/536.17.30) is de dienst bereikbaar tussen 8u en 15.30u of via e-mail (finances.1060@stgilles.brussels).

Voor de gedwongen invordering van administratieve boetes:

-raadpleging enkel op afspraak
-contact via telefoon tussen 8.30u en 15.30u (02/536.17.68) of via e-mail (cvanderbecq@stgilles.brussels).

 

GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES

Telefonisch voor inlichtingen over dossiers op het nummer 02/536.02.09. Gelieve betwistingen zoveel mogelijk schriftelijk te doen:

SAC-GAS@stgilles.brussels – Dienst GAS, Sint-Gillisvoorplein 1, 1060 Sint-Gillis

 

VEILIGHEID, HYGIENE EN MILIEU

Woningen : plenoir@stgilles.brussels ou 02/536.03.10
Milieuvergunning : jmbaeten@stgilles.brussels ou 02/536.03.13
Evenementen : evenement@stgilles.brussels ou 02/563.11.80 – 02/563.11.80
Horeca : horeca.1060@stgilles.brussels ou 02/536.03.95

 

JEUGD

De activiteiten worden opgeschort, permanenties voor het publiek zijn er niet.

De dienst blijft wel bereikbaar per e-mail (jeunesse.1060@stgilles.brussels) en telefonisch 02/563.11.32

Het Jongereninformatiepunt (JIP) blijft telefonisch bereikbaar 02/534.23.02.

Ook Infor Jeunes Bruxelles is via telefoon bereikbaar 02/514.41.11.

 

CUBE EN SPORTCOACHING

Gesloten voor het publiek, geen activiteiten gepland.

De dienst blijft bereikbaar via e-mail: cube.1060 @stgilles.brussels of telefonisch 02/435.12.13

Cel Stedelijk Groen en SaintGilliculteurs

Gesloten voor het publiek, collectieve activiteiten zijn opgeschort.

De dienst blijft wel toegankelijk via e-mail: cvu.1060@stgilles.brussels of telefoon 02/538.04.27

 

CONCIERGERIEEN

De conciërgerieën blijven publiek ontvangen, mits het principe van ‘social distancing’ wordt gerespecteerd (een persoon tegelijk in het lokaal). Openingsuren: van maandag tot vrijdag van 9u30 tot 13u en van 14u tot 17u30

Email: conciergerie.1060@stgilles.brussels

Tel.: 0800/99.647 (Conciërgerie Oost, Sint-Bernardusstraat 105) – 0800/96.606 (Antenne Bethlehem, Théodore Verhaegenstraat 121)

 

PREVENTIE

Algemeen e-mailadres: prevention.1060@stgilles.brussels

Algemeen telefoonnummer: 02/542.62.40

De cel nabijheidsjustitie, lokale en sociale bemiddeling, en de dienst DOAGM werken hoofdzakelijk via telefoonpermanenties.

Email: secretariat.juridique@stgilles.brussels

Tel.: 02/542.62.47 – 02/544.18.86

Hetzelfde geldt voor de cel School en Jeugd

Mail : bwelter@stgilles.brussels

Tel.: 02/542.63.54 (Brigitte Welter)

Het sociaal straatwerk en de collectieve activiteiten worden net als de permanenties voor het publiek, opgeschort.

Email: ccalistri@stgilles.brussels

Tel.: 02/539.22.91

 

Voor al je vragen kun je ook terecht op volgend e-mailadres: contact.1060@stgilles.brussels.