Terug naar nieuws
Een masker vragen
12mei

Elke inwoner kan een masker vragen

De gemeente Sint-Gillis zorgt voor de bedeling van mondmaskers voor haar inwoners. Het dragen van een masker wordt aanbevolen op drukke openbare plaatsen of wanneer we de afstandsregels niet kunnen naleven. Op het openbaar vervoer zijn ze verplicht. We wijzen er ook op dat de andere regels inzake volksgezondheid blijven gelden:

 • blijf in je kot, zeker als je ziek bent.
 • was regelmatig handen met water en zeep.
 • hou minstens 1,5 meter afstand.
 • beperk fysieke contacten.

Voor alle inwoners boven de 12 jaar voorziet de gemeente Sint-Gillis een mondmasker. Wie er één wenst moet zich vooraf inschrijven.

Vanaf woensdag 13 mei vanaf 8u30 kunnen de inwoners van Sint-Gillis, en vooral dan de meest kwetsbare, voor zichzelf en de personen in hun gezin een aanvraag indienen via e-mail (masques@stgilles.brussels of maskers@stgillis.brussels).

Je vermeldt er het volgende in:

 • jullie naam en voornaam
 • jullie adres
 • jullie telefoonnummer
 • het aantal personen in je gezin voor wie je een masker aanvraagt
 • een tijdstip waarop je het/de masker(s) wil komen afhalen.

Heb je geen e-mailadres of geen toegang tot een computer?  Neem dan contact op via het gratis nummer 0800/35.248  (van maandag tot vrijdag van 8u30 tot 12u30).

Je kunt je niet verplaatsen? Geen probleem, we verwijzen je door naar een thuisbedelingsdienst of je kunt rechtstreeks contact opnemen met het gratis nummer 0800/35.176 (van maandag tot vrijdag van 9u tot 17u).


En dan?

Na je aanvraag delen de gemeentediensten je een locatie in de buurt van je woning en een tijdstip mee, om je masker te komen afhalen. Dit systeem moet ervoor zorgen dat iedereen een masker kan krijgen, met inachtneming van alle coronamaatregelen. Kom het dus alleen ophalen.

We vragen je deze regeling te respecteren om nutteloze samenscholingen van personen te vermijden.


Corona-exit, jazeker
MAAR om een al te felle en snelle tweede COVID-19-golf te vermijden,
die mogelijk al onze inspanningen teniet zou doen, is het belangrijk om de maatregelen stapsgewijs los te laten, zoals de Nationale Veiligheidsraad heeft beslist. We mogen vooral geen stappen overslaan maar moeten de tijd nemen en er in ons gezins-, persoonlijk en beroepsleven, de juiste reflexen op vlak van volksgezondheid op nahouden!

Laat ons solidair blijven. Belangrijk is dat eenieder thuis, in de openbare ruimte en op het werk de juiste handelingen stelt. Voor onze gezondheid en die van onze naasten moeten we juist reageren zodra de eerste symptomen opduiken (door thuis te blijven). Zo is een vroegtijdige screening en een opvolging in onze zo dicht mogelijke omgeving mogelijk, om de verspreiding van het virus te beperken.  We appelleren hiermee aan de verantwoordelijkheidszin en het gezond verstand van eenieder.

Samen is het mogelijk!

Maak je zelf mondmaskers en wil je die wegschenken?

Neem contact op met je wijkconciërgerie.

 • Conciërgerie Oost, Sint-Bernardusstraat 105a: 0800/99.647
 • Antenne Bethlehem, Théodore Verhaegenstraat 121: 0800/96.606

We stellen je een afspraak voor om ze te komen afgeven. De maskers worden dan uitgedeeld aan verenigingen.

Wil je je graag aansluiten bij een groep vrijwilligers die mondmaskers maakt?

Neem contact op met volgend nummer: 0800/35.176

Heb je belangstelling voor vrijwilligerswerk in het algemeen?

Dat treft, Soli Saint-Gilles is op zoek naar vrijwilligers. Deze dienst voor Sint-Gillenaren wordt geleid door het Collectif Violette van het OCMW, in samenwerking met de leden van de Sociale Coördinatie van Sint-Gillis.

Deze vrijwilligers helpen oudere personen en/of personen met een handicap bij het verrichten van dagdagelijkse taken die ze niet meer alleen kunnen doen. Voorrang gaat naar kansarme mensen.  Het gaat om kleine handelingen:

 • personen af en toe begeleiden op een culturele uitstap, tijdens een wandeling, op doktersbezoek ….
 • voorlezen, een gezelschapsspel spelen …
 • het ontbijt klaarzetten, of ’s avonds de boterhammen smeren
 • de vuilnisbakken buiten zetten
 • plantjes water geven
 • kleinere klusjes in de tuin opknappen
 • nu en dan helpen bij het boodschappen doen
 • spullen in dozen steken vóór een verhuizing
 • de kattenbak verversen, de hond uitlaten …

Soli stgilles
0800/99.647 (gratis nummer)
Arthur Diderichstraat 32