×

Contact

Adres
M. Van Meenenplein 39
1060 Sint-Gillis

Tel: +32 (0)2 536.02.11
Fax: +32 (0)2 536.02.02
E-mail: contact.1060@stgilles.brussels

De gemeentelijke diensten van het stadhuis zijn elke dag open, van maandag tot vrijdag, van 8 tot 12 uur.

Toekomstige bewoner
Uw inschrijving
Belgen en vreemdelingen die reeds in het bevolkingsregister zijn ingeschreven
U moet uw aankomst binnen 8 dagen melden. Er zijn drie mogelijkheden:
 • Via de e-locket van de gemeente, geopend van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 12 uur, dinsdagmiddag van 15 tot 18 uur en woensdagmiddag van 14 tot 16 uur (let op: u moet uw identiteitskaart en pincode meebrengen)
 • Op afspraak
 • Rechtstreeks online

De online aangifte van verandering van verblijfplaats via het regionale platform www.irisbox.brussels is ook mogelijk voor Europese onderdanen die al een elektronische identiteitskaart hebben.

Tel: 02/435.12.95
E-mail: population.1060@stgilles.brussels

Europese onderdanen die zich voor de 1ste keer in België inschrijven

U moet uw aankomst binnen 8 dagen melden. Maak een afspraak voor je inschrijving op www.irisbox.brussels.

Inlichtingen: 02/435.12.95 – europa.1060@stgilles.brussels

Niet-EU-onderdanen

U moet uw aankomst binnen 8 dagen melden. Maak een afspraak voor je inschrijving op www.irisbox.brussels.

Tel: 02/435.12.95
E-mail: ev@stgilles.brussels

Uw verhuis

U komt in Sint-Gillis wonen?

We heten u hartelijk welkom!

Reserveren van een parkeerplaats, aanvraag voor de tijdelijke bezetting van de openbare weg (verhuizing, levering, container, steiger, werken…) of toegang krijgen tot een voetgangersstraat met een verzinkbare paal.

Alles weten

Uw parkeerkaart

Parkeren is overal en voor iedereen, behalve voor de inwoners, betalend. Het parkeerreglement kun je inkijken. Het parkeerreglement kun je inkijken.

Bij een aanvraag voor een bewonerskaart moet je een origineel en geldig exemplaar van volgende documenten voorleggen:

 • je identiteitskaart
 • het inschrijvingsattest van het voertuig
 • het verzekeringsattest
Opgelet
 • is je voertuig ingeschreven op naam van een derde persoon, dat moet jouw naam als eerste bestuurder op het verzekeringsattest vermeld staan
 • gaat het om een leasingwagen, dan moet je een kopij voorleggen van het officiële attest van de leasingmaatschappij waarop jouw gegevens vermeld staan
Uw parkeerkaart verkrijgt u als volgt
 •  ofwel ga je onmiddellijk naar de Parkeercel in het stadhuis (benedenverdieping van de rechtervleugel – Van Meenenplein 39), van maandag tot vrijdag van 8 tot 12 uur en op dinsdag van 15 tot 18 uur
 • ofwel vraag je die online aan via het gewestelijk elektronisch loket IRISBOX.

 

Inlichtingen:
Tel: 02/536.03.97
E-mail: parking.1060@stgilles.brussels

Crèches

Voor meer informatie over de gemeentelijke opvangstructuren kun je terecht bij de dienst Crèches en Jonge Kinderen.

De inschrijvingen verlopen gecentraliseerd

Inschrijving in de crèche gebeurt tijdens de permanentie op dinsdag van 13 tot 18 uur in het stadhuis, zonder afspraak. Hier kan U de inschrijvingsprocedure raadplegen.

U kunt uw kind op onze wachtlijst inschrijven vanaf het begin van de 4de maand zwangerschap. OPGELET, bij de inscrijving dient u ons een medisch attest voor te leggen waaruit blijkt dat uw 4de maand zwangerschap is ingegaan. Zonder dit attest is een inscrijving niet mogelijk.

Inlichtingen:
Tel: 02/536.02.31
E-mail: creche.1060@stgilles.brussels

De scholen

Sint-Gillis telt 7 gemeentelijke basisscholen (kleuter- en lager onderwijs), waarvan één voor gespecialiseerd onderwijs type 8, en één gemeentelijke secundaire school voor algemeen onderwijs. Alle informatie over de inschrijvingsprocedures vind je op de pagina van de dienst Onderwijs.

Inlichtingen:
Tel: 02/536.02.99
E-mail: enseignement.1060@stgilles.brussels

De netheid in uw wijk

Net Brussel komt je huishoudelijk afval ophalen.

De ophaaluren vind je op: www.arp-gan.be.

De gemeente biedt ook tal van andere gratis diensten aan zoals:

 • het ophalen van grof huisvuil
 • het verwijderen van graffiti van gevels
 • het ophalen van je huishoudelijk afval vóór een langere afwezigheid

Daarvoor moet je een afspraak maken met de dienst Netheid.

Inlichtingen:
Tel: 0800/97.613 (gratis nummer)
E-mail: proprete.1060@stgilles.brussels