Toekomstige bewoner
Uw inschrijving

Bied je binnen de 8 werkdagen na je aankomst in de gemeente aan bij het loket van de Bevolking, van Vreemdelingen of Onderdanen Europese Unie om je in de gemeente in te schrijven . De loketten zijn open van maandag tot vrijdag van 8 tot 12 uur en op dinsdag van 15 tot 18 uur.

Belgen en vreemdelingen die reeds in het bevolkingsregister zijn ingeschreven

Hoeven zich enkel met hun identiteitskaart aan te bieden.
Tel: 02/536.02.47
E-mail: population.1060@stgilles.brussels

Ook Belgische en Europese onderdanen met een elektronische identiteitskaart kunnen de verklaring van verblijfsverandering online doen via het gewestelijke platform www.irisbox.irisnet.be.

Europese onderdanen die zich voor de 1ste keer in België inschrijven

Maak een afspraak voor je inschrijving:

Niet-EU-onderdanen

Dienen zich aan het Bureau voor het onthaal van vreemdelingen aan te bieden.

Tel: 02/536.02.52
E-mail: ev@stgilles.brussels

Uw verhuis

U komt in Sint-Gillis wonen?
We heten u hartelijk welkom!

U kunt voor u woning parkeerplaatsen reserveren raadpleeg het reglement.

Aanvragen voor parkeerreserveringen kunnen worden ingediend op het stadhuis bij de dienst Openbare Ruimte (van maandag tot vrijdag van 8.00 tot 12.00 uur) of per e-mail op espacepublic@stgilles.brussels.

U kunt contact opnemen met de dienst op 02/536.17.50 of espacepublic@stgilles.brussels.

Termijnen

 • de aanvraag moet ten laatste 7 werkdagen voor de gewenste datum worden ingediend, indien er geen werfinrichting is (containers, steigers…).
 • voor elke aanvraag voor een werftoelating, met of zonder reservering van parkeergelegenheid, moet de aanvraag minstens 10 werkdagen voor de datum van de aanvraag worden ingediend.

Voor een werftoelating moet U absoluut contact nemen met de dient Openbare ruimte.

Kostprijs

De kostprijs voor het reserveren van een parkeerplaats is afhankelijk van het doel van de reservering:

 • 55 EUR voor het reserveren voor een dag in het kader van een verhuis of levering
 • vanaf 120 EUR in alle andere gevallen (containers, werken, …)

Inlichtingen:
Tel: 02/536.17.50
E-mail: espacepublic@stgilles.brussels

Uw parkeerkaart

Parkeren is overal en voor iedereen, behalve voor de inwoners, betalend. Het parkeerreglement kun je inkijken. Het parkeerreglement kun je inkijken.

Bij een aanvraag voor een bewonerskaart moet je een origineel en geldig exemplaar van volgende documenten voorleggen:

 • je identiteitskaart
 • het inschrijvingsattest van het voertuig
 • het verzekeringsattest
Opgelet
 • is je voertuig ingeschreven op naam van een derde persoon, dat moet jouw naam als eerste bestuurder op het verzekeringsattest vermeld staan
 • gaat het om een leasingwagen, dan moet je een kopij voorleggen van het officiële attest van de leasingmaatschappij waarop jouw gegevens vermeld staan
Uw parkeerkaart verkrijgt u als volgt
 •  ofwel ga je onmiddellijk naar de Parkeercel in het stadhuis (benedenverdieping van de rechtervleugel – Van Meenenplein 39), van maandag tot vrijdag van 8 tot 12 uur en op dinsdag van 15 tot 18 uur
 • ofwel vraag je die online aan via het gewestelijk elektronisch loket IRISBOX.

 

Inlichtingen:
Tel: 02/536.03.97
E-mail: parking@stgilles.brussels

Crèches

Voor meer informatie over de gemeentelijke opvangstructuren kun je terecht bij de dienst Crèches en Jonge Kinderen.

De inschrijvingen verlopen gecentraliseerd

Inschrijving in de crèche gebeurt tijdens de permanentie op dinsdag van 15 tot 18 uur in het Stadhuis. Hier kan U de inschrijvingsprocedure raadplegen.

U kunt uw kind op onze wachtlijst inschrijven vanaf het begin van de 4de maand zwangerschap. OPGELET, bij de inscrijving dient u ons een medisch attest voor te leggen waaruit blijkt dat uw 4de maand zwangerschap is ingegaan. Zonder dit attest is een inscrijving niet mogelijk.

Inlichtingen:
Tel: 02/536.02.31
E-mail: creche.1060@stgilles.brussels

De scholen

Sint-Gillis telt 7 gemeentelijke basisscholen (kleuter- en lager onderwijs), waarvan één voor gespecialiseerd onderwijs type 8, en één gemeentelijke secundaire school voor algemeen onderwijs. Alle informatie over de inschrijvingsprocedures vind je op de pagina van de dienst Onderwijs.

Inlichtingen:
Tel: 02/536.02.99
E-mail: enseignement.1060@stgilles.brussels

De netheid in uw wijk

Net Brussel komt je huishoudelijk afval ophalen.

De ophaaluren vind je op: www.arp-gan.be.

De gemeente biedt ook tal van andere gratis diensten aan zoals:

 • het ophalen van grof huisvuil
 • het verwijderen van graffiti van gevels
 • het ophalen van je huishoudelijk afval vóór een langere afwezigheid

Daarvoor moet je een afspraak maken met de dienst Netheid.

Inlichtingen:
Tel: 0800/97.613 (gratis nummer)
E-mail: proprete.1060@stgilles.brussels

Politie