Gemeenteraad – Dagorde en vragen
Datum van de zittingen en dagorde Beslissingen  Vragen aan de gemeenteraad

Met uitzondering van de maanden juli en augustus, vinden de zittingen van de gemeenteraad steeds plaats de laatste donderdag van elke maand om 20 uur, in de zaal van de Raad in het Stadhuis.

De volgende zittingen vinden plaats op:

  • 26 maart
    Uitstel van de vergadering van de gemeenteraad van 26 maart
    Met het oog op de inperkingsmaatregelen is besloten de aanvankelijk voor donderdag 26 maart geplande bijeenkomst van de gemeenteraad uit te stellen. Het Schepencolege onderzoekt samen met de regionale autoriteiten de mogelijke alternatieven om het democratische leven in de huidige context en met inachtneming van de geldende gezondheidsvoorschriften in stand te houden. De gemeenteraadsleden werden uitgenodigd om, in ieder geval in eerste instantie, hun vraag schriftelijk te stellen. Het College zal ervoor zorgen dat zij zo snel mogelijk worden beantwoord.
  • 30 april
  • 28 mei
  • 25 juni
(*) Raadpleeg de gedetailleerde documenten van de dagorde van de gemeenteraden op het platform Editoria

U vindt alle beslissingen van de gemeenteraad en de PV’S van de zittingen op Editoria.

Hieronder vindt u de vragen die gemeenteraadsleden tijdens de openbare zittingen van de raad hebben gesteld en de antwoorden daarop van het College van Burgemeester en Schepenen:

Voor het jaar 2020

Voor het jaar 2019

Voor het jaar 2018


Voor het jaar 2017

 

U vindt alle schriftelijke vragen en pv van de gemeenteraaden en de PV’S van de zittingen op Editoria.