Gemeenteraad – Dagorde en vragen
Datum van de zittingen en dagorde Beslissingen  Vragen voor de gemeenteraad - 2021 Vragen voor de gemeenteraad - Archieven

Met uitzondering van de maanden juli en augustus, vinden de zittingen van de gemeenteraad steeds plaats de laatste donderdag van elke maand om 20 uur, in de zaal van de Raad in het Stadhuis.

De volgende zittingen vinden plaats op:

Tijdens de eerste periode van de opsluiting boodde het College van burgemeesters en schepenen aan om schriftelijk te antwoorden op de vragen van de gemeenteraadsleden. Antwoorden vindt je op Editoria.

(*) Raadpleeg de gedetailleerde documenten van de dagorde van de gemeenteraden op het platform Editoria

U vindt alle beslissingen van de gemeenteraad en de PV’S van de zittingen op Editoria.

Hieronder vindt u de vragen die gemeenteraadsleden tijdens de openbare zittingen van de raad hebben gesteld en de antwoorden daarop van het College van Burgemeester en Schepenen:

Voor het jaar 2021

Gemeenteraad van 28 januari Mondelinge vragen en interpellatie
Gemeenteraad van 25 februari Mondelinge vragen
Interpellatie
Gemeenteraad van 1 april Mondelinge vragen en interpellaties

Hieronder vindt u de vragen die gemeenteraadsleden tijdens de openbare zittingen van de raad hebben gesteld en de antwoorden daarop van het College van Burgemeester en Schepenen:

Voor het jaar 2020

Gemeenteraad van 30 januari Mondelinge vragen
Gemeenteraad van 20 februari Mondelinge vragen
Gemeenteraad van 7 mei Motion proposée par les groupes LB et Ecolo-Groen concernant les conséquences graves de la crise sanitaire sur la situation des secteurs des soins de santé et sur les manières d’y remédier
Gemeenteraad van 4 juni
Gemeenteraad van 25 juni
Gemeenteraad van 10 september Mondelinge vragen
Gemeenteraad van 29 oktober Mondelinge vragen
Gemeenteraad van 26 november Mondelinge vragen
Gemeenteraad van 17 december


Tijdens de periode van de opsluiting
bood het College van burgemeesters en schepenen aan om schriftelijk te antwoorden op de vragen van de gemeenteraadsleden over het beheer van de gezondheidscrisis door de gemeente Sint-Gillis. Om in deze periode zoveel mogelijk transparantie te garanderen, heeft het College zich ertoe verbonden om binnen een korte termijn te antwoorden, de antwoorden door te geven aan alle gemeenteraadsleden en ze snel te publiceren op de website van de gemeente. Antwoorden vindt je op Editoria.

Voor het jaar 2019

Voor het jaar 2018


Voor het jaar 2017

 

U vindt alle schriftelijke vragen en pv van de gemeenteraaden en de PV’S van de zittingen op Editoria.