Het schepencollege
Het schepencollege De schepenen

Het schepencollege, of college van burgemeester en schepenen:

  • staat in voor het dagelijkse bestuur van de gemeente
  • bereidt zittingen van de gemeenteraad voor en voert de beslissingen uit die er zijn genomen
  • oefent bevoegdheden uit die zijn toegekend door hogere overheden, ofwel federale (bijhouden registers burgerlijke stand, …), ofwel regionale (stedenbouwkundige plannen, conform de door de hogere overheid goedgekeurde plannen,…)
  • voert strikt gemeentelijke opdrachten uit (publicatie en uitvoering van resoluties van de Raad, toewijzingen overheidsopdrachten, voogdij over het OCMW,…)
  • heeft ook bestuursbevoegdheden.

Elke schepen heeft specifieke bevoegdheden en is verantwoordelijk voor een departement. Het College oefent echter een collectief gezag uit. Dit betekent dat de leden hun bevoegdheden enkel collegiaal kunnen uitoefenen. Het college van Sint-Gillis telt 8 schepenen.

MEERDERHEIDSAKKOORD
2018-2024

BEHEERSPLAN

ORIENTATIENOTA

 

LIJST VAN DE BURGEMEESTER

Charles Picqué
BURGEMEESTER - Burgerlijke stand, Politie, Erfgoed, Veiligheid, hygiëne en milieu, Algemene zaken, Communicatie, Coördinatie van de evenementen, Administratieve politie
T: 02/536.03.80
Cathy Marcus
Sociale zaken, Huisvesting, Regie voor grondbeleid, Sport, Personeel, Europese zaken, Archief
T: 02/536.02.65
Jean Spinette
Onderwijs, Onderwijs voor sociale promotie, Preventie, Financien, Voogdij over het OCMW, Erendiensten en niet confessionele filosofieën, Juridische zaken
T: 02/536.02.21
Yasmina Nekhoul
Kleine kind, Openbare reinheid, Noord-Zuid Cooperatie, Openbare gezondheid
Willem Stevens
Wijkcontracten, Stadsvernieuwingscontract, Jeugd, Digitale strategie en informatica, Economaat
T: 02/536.03.08
Thierry Van Campenhout
Tewerkstelling en vorming, Sociale cohesie, Stedenbeleid, Plaatselijke activiteiten, Toerisme
T: 02/563.11.27
Myriem Amrani
Voorzitter OCMW

ECOLO-GROEN

Catherine Morenville
Openbare ruimten, Stedenbouw, Gelijkekansen en vrouwenrechten, Mobiliteit en parkeren
T: 02/536.02.40
Francesco Iammarino
Cultuur, Economische ontwikkeling en Dierenwelzijn
Jos Raymenants
Duurzame ontwikkeling, Nederlandstalige aangelegenheden, Gemeentelijke eigendom, Energie