×

Contact

Adres
M. Van Meenenplein 39
1060 Sint-Gillis

Tel: +32 (0)2 536.02.11
Fax: +32 (0)2 536.02.02
E-mail: contact.1060@stgilles.brussels

De gemeentelijke diensten van het stadhuis zijn elke dag open, van maandag tot vrijdag, van 8 tot 12 uur.

Het schepencollege
Het schepencollege De schepenen

Het schepencollege, of college van burgemeester en schepenen:

  • staat in voor het dagelijkse bestuur van de gemeente
  • bereidt zittingen van de gemeenteraad voor en voert de beslissingen uit die er zijn genomen
  • oefent bevoegdheden uit die zijn toegekend door hogere overheden, ofwel federale (bijhouden registers burgerlijke stand, …), ofwel regionale (stedenbouwkundige plannen, conform de door de hogere overheid goedgekeurde plannen,…)
  • voert strikt gemeentelijke opdrachten uit (publicatie en uitvoering van resoluties van de Raad, toewijzingen overheidsopdrachten, voogdij over het OCMW,…)
  • heeft ook bestuursbevoegdheden.

Elke schepen heeft specifieke bevoegdheden en is verantwoordelijk voor een departement. Het College oefent echter een collectief gezag uit. Dit betekent dat de leden hun bevoegdheden enkel collegiaal kunnen uitoefenen. Het college van Sint-Gillis telt 8 schepenen.

MEERDERHEIDSAKKOORD
2018-2024

BEHEERSPLAN

LIJST VAN DE BURGEMEESTER

Jean Spinette
BURGEMEESTER - Algemene zaken, Communicatie, Politie, Veiligheid, hygiëne en milieu, Coördinatie van de evenementen, Bestuurlijke politie, Juridische zaken, Preventie, Personeel, Voogdij over het OCMW et over de ziekenhuizen, Europese zaken
T: 02/536.02.21
Yasmina Nekhoul
Sociale aangelegenheden, Kleine kind, Bestrijding geweld tegen vrouwen, Openbare reinheid, Noord-Zuid Cooperatie, Openbare gezondheid
Willem Stevens
Financiën, Erendiensten en niet confessionele filosofieën, Stedelijke herwaardering, Jeugd, Informatica, Digitale strategie, Administratieve vereenvoudiging, Archief, Economaat
T: 02/536.03.08
Thierry Van Campenhout
Openbaar onderwijs, Onderwijs voor sociale promotie, Erfgoed, Toerisme en folklore, Plaatselijke activiteiten
T: 02/563.11.27
Said Ahruil
Sport, Sociale cohesie, Burgerlijke stand, Hulp voor personen met handicap
T: 02/536.02.65
Catherine François
Woning, Regie voor grondbeleid, Tewerkstelling en vorming
T: 02/536.02.65
Myriem Amrani
Voorzitter OCMW

ECOLO-GROEN

Catherine Morenville
Openbare ruimten, Stedenbouw, Gelijkekansen en vrouwenrechten, Mobiliteit en parkeren
T: 02/536.02.40
Suzanne Ryvers
Duurzame ontwikkeling, Gemeentelijke eigendom, Energie, Nederlandstalige aangelegenheden
Francesco Iammarino
Cultuur, Economische ontwikkeling en Dierenwelzijn