×

Contact

Adres
M. Van Meenenplein 39
1060 Sint-Gillis

Tel: +32 (0)2 536.02.11
Fax: +32 (0)2 536.02.02
E-mail: contact.1060@stgilles.brussels

De gemeentelijke diensten van het stadhuis zijn elke dag open, van maandag tot vrijdag, van 8 tot 12 uur.

De gemeenteraad
De bevoegdheden De verkozenen Mondelinge vragen, moties en interpellaties Archieven

De gemeenteraad van Sint-Gillis telt 35 verkozenen en is bevoegd voor “aangelegenheden van gemeentelijk belang”, alles dus wat de inwoners van de gemeente aanbelangt:

  • beraadslaging over de belangrijkste thema’s rond de gemeentelijke actie (goedkeuring begroting en rekeningen), benoeming van het personeel;
  • opstellen van reglementen voor het interne bestuur van de gemeente en van politiereglementen voor het handhaven van de openbare orde;
  • beraadslagen over bevoegdheden die door de hogere overheid zijn toegekend (afleveren van stedenbouwkundige en verkavelingsvergunningen).

Meer info

De gemeente heeft dus een zekere autonomie om alles wat van lokaal belang is te regelen. Die autonomie is evenwel niet onbeperkt. Handelingen van de lokale overheden zijn immers onderworpen aan de controle van de gewestelijke Voogdijoverheid, die handelingen ongedaan kan maken die in strijd zijn met het algemeen belang of met de hogere rechtsregels.

Dagorde en datum van de zittingen

Met uitzondering van de maanden juli en augustus, vinden de zittingen van de gemeenteraad steeds plaats de laatste donderdag van elke maand om 20 uur, in de zaal van de Raad in het Stadhuis.

De volgende zittingen vinden plaats op:

  • donderdag 30 mei
  • donderdag 27 juni

(*) U kunt de gedetailleerde documenten van de agendapunten van de gemeenteraden raadplegen op het platform Editoria.

LIJST VAN DE BURGEMEESTER

Hassan Assila
Groepsleider (M)
Khalid Mansouri
Lesia Radelicki
Pietro De Matteis
Estela Costa
Mohamed El Ouariachi
Carine Graceffa
Myriem Amrani
Voorzitter OCMW
Michel Libouton
22/2 Romestraat
T: 0478/73.25.01
Grégoire Kabasele
Xenia Duculescu

ECOLO-GROEN

Agnès Vermeiren
Christine Waignein
Laurent Scheid
Isabelle Pinzauti-Babrzyński
Rosalind Lester
Marwan Hobeika
Groepsleider (M)
Philippe GERARD

PTB*PVDA

Loïc Fraiture
Groepsleider (M)
Elisa Sacco
Khalid Talbi
Jeanne-Marie Baudoin

MR

Celi Rodriguez
Groepsleider (M)
Melanie Verroken
Michel Vandermergel

U vindt hier de mondelinge vragen die in 2024 zijn gesteld, alsmede de ingediende moties en interpellaties:

U vindt hier de mondelinge vragen die in 2023 zijn gesteld, alsmede de ingediende moties en interpellaties:

Gemeenteraad van 26 januariMondelinge vragen
Gemeenteraad van 30 maartMondelinge vragen
Gemeenteraad van 27 aprilMondelinge vragen
Gemeenteraad van 25 meiMondelinge vragen en interpellatie
Gemeenteraad van 29 juniMondelinge vragen en interpellatie
Gemeenteraad van 5 oktoberMondelinge vragen en interpellatie

Burgerlijke interpellatie betreffende het Mobiliteit Plan

Gemeenteraad van 9 novemberMondelinge vragen en interpellatie
Gemeenteraad van 30 novemberMondelinge vragen en interpellaties
Gemeenteraad van 21 decemberMondelinge vragen

U vindt hier de mondelinge vragen die in 2022 zijn gesteld, alsmede de ingediende moties en interpellaties:

Gemeenteraad van 27 januariMondelinge vragen

Motie ter attentie van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering inzake gevangenissite

Gemeenteraad van 24 februariMondelinge vragen
Gemeenteraad van 31 maartMondelinge vragen
Gemeenteraad van 5 meiMondelinge vragen

Motie betreffende de geldautomaten

Gemeenteraad van 2 juniMondelinge vragen
Gemeenteraad van 30 juniMondelinge vragen en interpellatie
Gemeenteraad van 15 septemberMondelinge vragen
Gemeenteraad van 6 oktoberMondelinge vragen
Gemeenteraad van 27 oktoberMondelinge vragen
Gemeenteraad van 24 novemberMondelinge vragen en interpellaties
Gemeenteraad van 22 decemberMondelinge vragen

U vindt hier de mondelinge vragen die in 2021 zijn gesteld, alsmede de ingediende moties en interpellaties:

Gemeenteraad van 28 januariMondelinge vragen en interpellatie
Gemeenteraad van 25 februariMondelinge vragen
Interpellatie
Gemeenteraad van 1 aprilMondelinge vragen en interpellaties
Gemeenteraad van 29 aprilMondelinge vragenMotie inzake verbintenis van de gemeente Sint-Gillis in de strijd tegen elke vorm van 
geweld of discriminatie op basis van genderidentiteit, seksuele of romantische geaardheid of seksekenmerken en voor de effectieve bescherming van LGBTQIA+-personen
Gemeenteraad van 27 meiMondelinge vragen
Gemeenteraad van 24 juniMondelinge vragen
Gemeenteraad van 30 september
Mondelinge vragen en interpellaties
Gemeenteraad van 28 oktoberMondelinge vragen en interpellatie
Gemeenteraad van 25 novemberMondelinge vragen en interpellatie
Gemeenteraad van 23 decemberMondelinge vragen

U vindt er ook alle notulen van de gemeenteraden en alle antwoorden op schriftelijke vragen op Editoria, ook die van de vorige jaren.

Op Editoria vindt u de archieven van alle notulen van de gemeenteraden en alle antwoorden op de schriftelijke vragen.