De gemeenteraad
De bevoegdheden De verkozenen Mondelinge vragen, moties en interpellaties Archieven

De gemeenteraad van Sint-Gillis telt 35 verkozenen en is bevoegd voor “aangelegenheden van gemeentelijk belang”, alles dus wat de inwoners van de gemeente aanbelangt:

  • beraadslaging over de belangrijkste thema’s rond de gemeentelijke actie (goedkeuring begroting en rekeningen), benoeming van het personeel;
  • opstellen van reglementen voor het interne bestuur van de gemeente en van politiereglementen voor het handhaven van de openbare orde;
  • beraadslagen over bevoegdheden die door de hogere overheid zijn toegekend (afleveren van stedenbouwkundige en verkavelingsvergunningen).

Meer info

De gemeente heeft dus een zekere autonomie om alles wat van lokaal belang is te regelen. Die autonomie is evenwel niet onbeperkt. Handelingen van de lokale overheden zijn immers onderworpen aan de controle van de gewestelijke Voogdijoverheid, die handelingen ongedaan kan maken die in strijd zijn met het algemeen belang of met de hogere rechtsregels.

Dagorde en datum van de zittingen

Met uitzondering van de maanden juli en augustus, vinden de zittingen van de gemeenteraad steeds plaats de laatste donderdag van elke maand om 20 uur, in de zaal van de Raad in het Stadhuis.

De volgende zittingen vinden plaats op:

(*) U kunt de gedetailleerde documenten van de agendapunten van de gemeenteraden raadplegen op het platform Editoria.

LIJST VAN DE BURGEMEESTER

Catherine François
T: 0497/599.789
Hassan Assila
Khalid Mansouri
Said Ahruil
Lesia Radelicki
Groepsleider (V)
Pietro De Matteis
Estela Costa
Mohamed El Ouariachi
Myriem Amrani
Voorzitter OCMW
Michel Libouton
22/2 Romestraat
T: 0478/73.25.01
Grégoire Kabasele

ECOLO-GROEN

Suzanne Ryvers
Agnès Vermeiren
Christine Waignein
Laurent Scheid
Marie-Hélène Lahaye
Fabrice Mporana
Isabelle Pinzauti-Babrzyński
Mohssin El Ghabri
Groepsleider (M)

PTB*PVDA

Loïc Fraiture
Groepsleider (M)
Elisa Sacco
Khalid Talbi
Farid Belkhatir

MR

Marc Naether
Celi Rodriguez
Groepsleider (M)
Melanie Verroken
Catherine François
T: 0497/599.789
Hassan Assila
Khalid Mansouri
Said Ahruil
Lesia Radelicki
Groepsleider (V)
Pietro De Matteis
Estela Costa
Mohamed El Ouariachi
Suzanne Ryvers
Agnès Vermeiren
Christine Waignein
Laurent Scheid
Marie-Hélène Lahaye
Fabrice Mporana
Victoria de Vigneral
Marc Naether
Celi Rodriguez
Groepsleider (M)
Loïc Fraiture
Groepsleider (M)
Elisa Sacco
Khalid Talbi
Farid Belkhatir
Myriem Amrani
Voorzitter OCMW
Michel Libouton
22/2 Romestraat
T: 0478/73.25.01
Isabelle Pinzauti-Babrzyński
Mohssin El Ghabri
Groepsleider (M)
Grégoire Kabasele
Melanie Verroken

U vindt hier de mondelinge vragen die in 2021 zijn gesteld, alsmede de ingediende moties en interpellaties:

Gemeenteraad van 28 januari Mondelinge vragen en interpellatie
Gemeenteraad van 25 februari Mondelinge vragen
Interpellatie
Gemeenteraad van 1 april Mondelinge vragen en interpellaties
Gemeenteraad van 29 april Mondelinge vragenMotie inzake verbintenis van de gemeente Sint-Gillis in de strijd tegen elke vorm van 
geweld of discriminatie op basis van genderidentiteit, seksuele of romantische geaardheid of seksekenmerken en voor de effectieve bescherming van LGBTQIA+-personen
Gemeenteraad van 27 mei Mondelinge vragen
Gemeenteraad van 24 juni Mondelinge vragen
Gemeenteraad van 30 september
Mondelinge vragen en interpellaties

U vindt er ook alle notulen van de gemeenteraden en alle antwoorden op schriftelijke vragen op Editoria, ook die van de vorige jaren.

Op Editoria vindt u de archieven van alle notulen van de gemeenteraden en alle antwoorden op de schriftelijke vragen.