De gemeenteraad
De bevoegdheden De verkozenen

De gemeenteraad van Sint-Gillis telt 35 verkozenen en is bevoegd voor “aangelegenheden van gemeentelijk belang”, alles dus wat de inwoners van de gemeente aanbelangt:

  • beraadslaging over de belangrijkste thema’s rond de gemeentelijke actie (goedkeuring begroting en rekeningen), benoeming van het personeel;
  • opstellen van reglementen voor het interne bestuur van de gemeente en van politiereglementen voor het handhaven van de openbare orde;
  • beraadslagen over bevoegdheden die door de hogere overheid zijn toegekend (afleveren van stedenbouwkundige en verkavelingsvergunningen).

Meer info

De gemeente heeft dus een zekere autonomie om alles wat van lokaal belang is te regelen. Die autonomie is evenwel niet onbeperkt. Handelingen van de lokale overheden zijn immers onderworpen aan de controle van de gewestelijke Voogdijoverheid, die handelingen ongedaan kan maken die in strijd zijn met het algemeen belang of met de hogere rechtsregels. Raadpleeg hier het Reglement van orde van de gemeenteraad.

LIJST VAN DE BURGEMEESTER

Catherine François
T: 0497/599.789
Hassan Assila
Khalid Mansouri
Said Ahruil
Lesia Radelicki
Groepsleider (V)
Pietro De Matteis
Estela Costa
Mohamed El Ouariachi
Myriem Amrani
Voorzitter OCMW
Michel Libouton
22/2 Romestraat
T: 0478/73.25.01
Grégoire Kabasele

ECOLO-GROEN

Suzanne Ryvers
Agnès Vermeiren
Christine Waignein
Olenka Czarnocki
Marie-Hélène Lahaye
Fabrice Mporana
Isabelle Pinzauti-Babrzyński
Mohssin El Ghabri
Groepsleider (M)

PTB*PVDA

Loïc Fraiture
Groepsleider (M)
Elisa Sacco
Khalid Talbi
Farid Belkhatir

MR

Marc Naether
Celi Rodriguez
Groepsleider (M)

ONAFHANKELIJK

Victoria de Vigneral