De gemeenteraad
De bevoegdheden De verkozenen Mondelinge vragen, moties en interpellaties Archieven

De gemeenteraad van Sint-Gillis telt 35 verkozenen en is bevoegd voor “aangelegenheden van gemeentelijk belang”, alles dus wat de inwoners van de gemeente aanbelangt:

  • beraadslaging over de belangrijkste thema’s rond de gemeentelijke actie (goedkeuring begroting en rekeningen), benoeming van het personeel;
  • opstellen van reglementen voor het interne bestuur van de gemeente en van politiereglementen voor het handhaven van de openbare orde;
  • beraadslagen over bevoegdheden die door de hogere overheid zijn toegekend (afleveren van stedenbouwkundige en verkavelingsvergunningen).

Meer info

De gemeente heeft dus een zekere autonomie om alles wat van lokaal belang is te regelen. Die autonomie is evenwel niet onbeperkt. Handelingen van de lokale overheden zijn immers onderworpen aan de controle van de gewestelijke Voogdijoverheid, die handelingen ongedaan kan maken die in strijd zijn met het algemeen belang of met de hogere rechtsregels.

Dagorde en datum van de zittingen

Met uitzondering van de maanden juli en augustus, vinden de zittingen van de gemeenteraad steeds plaats de laatste donderdag van elke maand om 20 uur, in de zaal van de Raad in het Stadhuis.

De volgende zittingen vinden plaats op:

  • donderdag 26 januari 2023
  • donderdag 16 februari 2023
  • donderdag 30 maart 2023
  • donderdag 27 april 2023

(*) U kunt de gedetailleerde documenten van de agendapunten van de gemeenteraden raadplegen op het platform Editoria.

LIJST VAN DE BURGEMEESTER

Hassan Assila
Khalid Mansouri
Lesia Radelicki
Groepsleider (V)
Pietro De Matteis
Estela Costa
Mohamed El Ouariachi
Carine Graceffa
Myriem Amrani
Voorzitter OCMW
Michel Libouton
22/2 Romestraat
T: 0478/73.25.01
Grégoire Kabasele
Xenia Duculescu

ECOLO-GROEN

Suzanne Ryvers
Agnès Vermeiren
Christine Waignein
Laurent Scheid
Marie-Hélène Lahaye
Isabelle Pinzauti-Babrzyński
Mohssin El Ghabri
Groepsleider (M)
Rosalind Lester

PTB*PVDA

Loïc Fraiture
Groepsleider (M)
Elisa Sacco
Khalid Talbi
Jeanne-Marie Baudoin

MR

Marc Naether
Groepsleider (M)
Celi Rodriguez
Melanie Verroken

U vindt hier de mondelinge vragen die in 2022 zijn gesteld, alsmede de ingediende moties en interpellaties:

Gemeenteraad van 27 januari Mondelinge vragen

Motie ter attentie van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering inzake gevangenissite

Gemeenteraad van 24 februari Mondelinge vragen
Gemeenteraad van 31 maart Mondelinge vragen
Gemeenteraad van 5 mei Mondelinge vragen

Motie betreffende de geldautomaten

Gemeenteraad van 2 juni Mondelinge vragen
Gemeenteraad van 30 juni Mondelinge vragen en interpellatie
Gemeenteraad van 15 september Mondelinge vragen
Gemeenteraad van 6 oktober Mondelinge vragen
Gemeenteraad van 27 oktober Mondelinge vragen
Gemeenteraad van 24 november Mondelinge vragen en interpellaties
Gemeenteraad van 22 december Mondelinge vragen

U vindt hier de mondelinge vragen die in 2021 zijn gesteld, alsmede de ingediende moties en interpellaties:

Gemeenteraad van 28 januari Mondelinge vragen en interpellatie
Gemeenteraad van 25 februari Mondelinge vragen
Interpellatie
Gemeenteraad van 1 april Mondelinge vragen en interpellaties
Gemeenteraad van 29 april Mondelinge vragenMotie inzake verbintenis van de gemeente Sint-Gillis in de strijd tegen elke vorm van 
geweld of discriminatie op basis van genderidentiteit, seksuele of romantische geaardheid of seksekenmerken en voor de effectieve bescherming van LGBTQIA+-personen
Gemeenteraad van 27 mei Mondelinge vragen
Gemeenteraad van 24 juni Mondelinge vragen
Gemeenteraad van 30 september
Mondelinge vragen en interpellaties
Gemeenteraad van 28 oktober Mondelinge vragen en interpellatie
Gemeenteraad van 25 november Mondelinge vragen en interpellatie
Gemeenteraad van 23 december Mondelinge vragen

U vindt er ook alle notulen van de gemeenteraden en alle antwoorden op schriftelijke vragen op Editoria, ook die van de vorige jaren.

Op Editoria vindt u de archieven van alle notulen van de gemeenteraden en alle antwoorden op de schriftelijke vragen.