Terug naar nieuws
Premie onroerende voorheffing en premie SVK
02jul

De premie onroerende voorheffing, ingevoerd in 2016, word in 2019 verlengd door de Gemeenteraad op 13 december 2018.

Zij richt zich tot de eigenaars van  Sint-Gillis die persoonlijk en geheel hun eigendom bezetten, en bestemd is, onder bepaalde voorwaarden, de verhoging van de opcentiemen op belasting van het onroerend goed te compenseren waarvan men de vermindering van de opcentiemen op de personenbelasting dient af te trekken.

> Meer info

Premie SVK

Deze premie mag toegekend worden aan de eigenaars die houder zijn van een zakelijk recht op het goed waarvan het beheer of de verhuur toevertrouwd wordt aan een sociaal verhuurkantoor op voorwaarde dat er een nieuw contract afgesloten wordt (vanaf 1 januari 2019) of bij een verlenging van een contract (initieel afgesloten ten laatse op 31 december 2018) voor een periode van minimum 9 jaar.

> Meer info