×

Contact

Adres
M. Van Meenenplein 39
1060 Sint-Gillis

Tel: +32 (0)2 536.02.11
Fax: +32 (0)2 536.02.02
E-mail: contact.1060@stgilles.brussels

De gemeentelijke diensten van het stadhuis zijn elke dag open, van maandag tot vrijdag, van 8 tot 12 uur.

Inschrijving in de gemeente - Vertrek naar het buitenland

1ste inschrijving (Europese onderdanen) of verklaring van aanwezigheid

WIE?

Een onderdaan van een lidstaat van de Europese Unie die zich voor het eerst inschrijft als inwoner van België.

MOET JE JE VERPLAATSEN?

Ja, je moet je persoonlijk aanmelden door een afspraak te maken op Irisbox.

WAT MOET JE MEEBRENGEN?

 • Je nationale identiteitskaart of geldig paspoort.

Bovendien moet je bepaalde documenten kunnen overleggen die je statuut aantonen:

1. Loontrekkende in België

 • je arbeidsovereenkomst in België of bijlage 19bis (werkgeversattest) en een kopie hiervan
 • een bewijs van tewerkstelling: loonfiche(s) Loontrekkende in een andere lidstaat

2. Loontrekkende in een andere lidstaat

 • je arbeidsovereenkomst in die andere lidstaat en een kopie hiervan
 • het bewijs van tewerkstelling: de 3 laatste loonfiches
 • het bewijs van een verzekering voor geneeskundige verzorging in België

3. Zelfstandige in België

 • integraal en recent uittreksel uit de Kruispuntbank van Ondernemingen
 • attest van aansluiting bij een sociaal verzekeringsfonds voor zelfstandigen in overeenstemming met het model dat is opgesteld door de minister bevoegd voor toegang tot het grondgebied, verblijf, vestiging en verwijdering van vreemdelingen en door de minister bevoegd voor zelfstandigen (document dat door het sociaal verzekeringsfonds over e-mail aan het gemeentebestuur wordt bezorgd)

4. Student

 • bewijs van inschrijving in een door een van de 3 Gemeenschappen erkende instelling (lopend academiejaar)
 • het bewijs over voldoende middelen van bestaan  te beschikken (aangifte, arbeidsovereenkomst, attest van studiebeurs)
 • bewijs van een verzekering voor geneeskundige verzorging in België

5. Werkzoekende

 • bewijs van inschrijving als werkzoekende bij ACTIRIS
 • bewijs dat er een grote kans bestaat dat je binnen afzienbare tijd wordt aangeworven (belofte van aanwerving, sollicitatiebrief, diploma, beroepsopleiding, …)

6. Gezinshereniging

De individuele situatie van elke betrokkene dient in rekening te worden gebracht.

Om meer te weten te komen over welke documenten echt zijn vereist kun je best telefonisch contact opnemen met de dienst Vreemdelingen op het nummer 02/435.12.95 of via e-mail op volgend adres: europa.1060@stgilles.brussels .

7. Houder van voldoende middelen van bestaan (Gedetacheerd werknemer, zelfstandige in een andere lidstaat, rentenier, gepensioneerde of borgstelling door een derde)

 • bewijs van een verzekering voor geneeskundige verzorging in België
 • het bewijs van voldoende en stabiele middelen van bestaan (bv.: attest van eigendom van een onroerend goed en de huurinkomsten en bijbehorende huurcontracten, rente, bankrekeningen, loonfiches van de borgsteller)

PRIJS

De prijs voor een eerste inschrijving in België bedraagt 15 € per persoon.

Bij voorkeur elektronische betaling (bankkaart of smartphone).

LET OP: betalingen met een kredietkaart worden niet aanvaard voor bedragen van minder dan 25 €.

TERMIJN

Mochten er bepaalde documenten ontbreken dan heb je 3 maanden de tijd om ze alsnog aan de dienst Vreemdelingen aan te leveren op volgend adres: europa.1060@stgilles.brussels.

OVERGEMAAKTE DOCUMENTEN

Bij je eerste afspraak ontvang je een document, genaamd “Aanvraag voor een verklaring van inschrijving” (bijlage 19 waarin de documenten staan vermeld die je moet overleggen. Zodra je dossier volledig is, krijg je een “Verklaring van inschrijving” (bijlage 8ter).

Nadat je je aanvraag voor een eerste inschrijving hebt ingediend, komt de wijkagent bij jou thuis langs om na te gaan dat je daar daadwerkelijk woont.

Tip: Breng je naam/namen aan op de bel en de brievenbus van je woonst.

BIJKOMENDE INFORMATIE

Met vragen in het kader van deze procedure kun je best een mailtje sturen naar: europa.1060@stgilles.brussels.

Als je als nieuwe inwoner een wagen hebt, kun je een parkeerkaart aanvragen. Met die kaart kun je gratis parkeren in een groot deel van de gemeente. Voor het indienen van een aanvraag voor een dergelijke kaart of om er meer over te weten te komen stuur je een mailtje naar: abonnement@stgilles.brussels.

Aarzel niet om de verschillende akten (geboorte, huwelijk, …) waarover je beschikt voor te leggen met het oog op het samenstellen van een volledig dossier wat betreft je burgerlijke staat.

Om rechtsgeldig te zijn in België moeten die worden gelegaliseerd of desgevallend worden voorzien van een apostille en door een beëdigde vertaler worden vertaald in het Nederlands of Frans en gelegaliseerd wanneer die niet in een internationaal formaat zijn uitgereikt.

Je buitenlands rijbewijs moet je na afspraak bij de dienst Rijbewijzen laten registreren of inruilen tegen een Belgisch rijbewijs.

Na een verblijf van meer dan twee jaar in België moet het Europees rijbewijs verplicht worden ingeruild voor een Belgisch rijbewijs.