×

Contact

Adres
M. Van Meenenplein 39
1060 Sint-Gillis

Tel: +32 (0)2 536.02.11
Fax: +32 (0)2 536.02.02
E-mail: contact.1060@stgilles.brussels

De gemeentelijke diensten van het stadhuis zijn elke dag open, van maandag tot vrijdag, van 8 tot 12 uur.

Preventie

Bemiddeling

De dienst Interpersoonlijke conflictbemiddeling biedt de burgers een ruimte waar ze de mogelijkheid wordt geboden om conflicten op minnelijke wijze op te lossen (meeting met de betrokkenen die een geschil hebben op individuele of gezamenlijke wijze). Dergelijke ontmoetingen zijn gericht op het bevorderen van de communicatie tussen de partijen waarbij er wordt getracht ze te bewegen tot het vinden van een oplossing voor de onderlinge problemen in het kader van een buren- of huurgeschil.

Bemiddeling geschiedt volledig op vrijwillige basis. De bemiddelaar stelt zich op als een onpartijdige, neutrale derde zonder enige beslissingsmacht. Het bemiddelingsproces is gratis en vertrouwelijk. Het vormt in sommige gevallen een alternatieve oplossing voor een gerechtelijke procedure en kan resulteren in het ondertekenen van een minnelijke schikking. Het indienen van een klacht bij de politie hoeft een bemiddelingsproces niet in de weg te staan.

Hoe een bemiddelingsprocedure opstarten?

Maak telefonisch (02/542.62.40) of over e-mail op volgend adres een afspraak: mediation.1060@stgilles.brussels.