Procedures

Bewonerskaart

Behalve voor de inwoners is parkeren voor iedereen en overal betalend. Voor bedrijven en vzw’s zijn er jaarabonnementen tegen een voordelige prijs.

Bij een aanvraag voor een bewonerskaart dient u volgende originele en geldige documenten voor te leggen:

  • identiteitskaart
  • inschrijvingsbewijs van het voertuig
  • verzekeringsattest.
Prijzen van de parkeerkaarten

Bewoner:
1ste kaart: 30 EUR/jaar – 60 EUR/ 2 jaar
2de kaart: 100 EUR/jaar – 200 EUR/2 jaar
3de kaart: 500 EUR/jaar
Kaart “Tweede woning”: 250 EUR/jaar

Bezoeker:
Voor één enkel voertuig: 2,5€/4.30 uur, max 100 periodes/jaar
De bezoekerskaart is niet voor een exclusief voertuig gereserveerd . Het wordt in stappen van 10 periodes verkocht, geprijsd op 25 euro en met een maximum van 100 periodes (of 10 kaarten)/jaar. Het wordt alleen voor Sint-Gillenaren geleverd, maar kan natuurlijk ook door niet-Saint-Gillois gebruikt worden .

Bedrijven en onafhankelijken – Prijs per kaart:
1-5 kaarten: 200 EUR/jaar
6-20 kaarten: 300 EUR/jaar
21-30 kaarten: 600 EUR/jaar
31 en + kaarten: 800 EUR/jaar

Opgelet:

  • indien uw voertuig is ingeschreven op naam van een derde persoon, moet u als eerste bestuurder op het verzekeringsbewijs vermeld staan
  • voor leasingvoertuigen moet u een kopij van het officiële attest van de leasingmaatschappij met daarop uw gegevens voorleggen
Parkeerbetwistingen

Uittreksel van het Gemeentelijke verordening op het parkeren van motorvoertiogen op de openbare weg (24/06/14)

Artikel 7: Betwisting

Na het aanslaan van de bijdrage (notificatie), beschikt de bestuurder over een termijn van 15 kalenderdagen om elke betwisting betreffende deze vergoeding aan het College van Burgemeester en Schepenen, Maurice Van Meenenplein, 39 – 1060 Sint-Gillis, over te maken. Bij gebrek zal de vergoeding als onbetwist en opeisbaar beschouwd worden.

Reglementen

Twee documenten regelen het Parkeerplan:

Rekeningnummer voor de betalingen van de bijdragen:
091-0188071-17
IBAN: BE61 0910 1880 7117
BIC: GKCCBEBB

Numéro de compte bancaire pour le paiement des redevances:
097-1252891-39
IBAN: BE13 0971 2528 9139
BIC: GKCCBEBB

Bestellen en verlengen van uw parkeerkaart kan rechtstreeks via het internet en het gewestelijke elektronische loket IRISBOX. U hebt daarvoor wel een elektronische identiteitskaartlezer nodig.

Openingsuren:
Van maandag tot vrijdag van 8u tot 12u
Dinsdag van 15u tot 18u

Inlichtingen:
Tél.: 02/536.03.97
E-mail: parking.1060@stgilles.brussels