×

Contact

Adres
M. Van Meenenplein 39
1060 Sint-Gillis

Tel: +32 (0)2 536.02.11
Fax: +32 (0)2 536.02.02
E-mail: contact.1060@stgilles.brussels

De gemeentelijke diensten van het stadhuis zijn elke dag open, van maandag tot vrijdag, van 8 tot 12 uur.

Burgerlijke stand

Wettelijke samenwoning

De verklaring van wettelijke samenwoning is een juridische voorziening die je, samen met je partner, in staat stelt jullie feitelijke samenwoning officieel te bekrachtigen voor de ambtenaar van de burgerlijke stand van de plaats waar jullie samenwonen.

Vereiste voorwaarden

 • Meerderjarig en rechtsbevoegd zijn
 • Niet gebonden zijn door een huwelijk, noch door enige andere vorm van wettelijke samenwoning
 • Een gemeenschappelijke woonplaats hebben


Benodigde documenten

 • Geboorteakte (wanneer de betrokkene geen verblijfsvergunning heeft in België),
 • Nationale identiteitskaart of paspoort,
 • Bewijs van ongehuwde staat of eventueel van ontbinding of nietigverklaring van een of meerdere vorige huwelijken en geen eerdere wettelijke samenwoning,

Dit is geen exhaustieve lijst. Ze varieert naargelang van de situatie van de betrokkenen.

Documenten uit het buitenland moeten desgevallend worden gelegaliseerd (zie de dienst Legalisaties van de FOD Buitenlandse Zaken) en door een beëdigd vertaler zijn vertaald.

Kostprijs van de procedure

50 €

Beëindiging van de wettelijke samenwoning

De wettelijke samenwoning eindigt:

 • Van rechtswege door het huwelijk of het overlijden van een van de partijen,
 • In gemeenschappelijk overleg:
 • Beide betrokkenen dienen zich, na afspraak, persoonlijk aan te melden bij de dienst Burgerlijke Stand,
 • Kostprijs van de procedure: 50 €.
 • Door eenzijdige verklaring van beëindiging van de wettelijke samenwoning
 • De betrokkene dient zich, na afspraak, persoonlijk aan bij de dienst Burgerlijke Stand. Hij of zij ondertekent er zijn of haar verklaring,
 • Kostprijs van de procedure bij de gemeente: 50 €,
 • De betrokkene meldt zich met een kopie van die verklaring van beëindiging van wettelijke samenwoning bij de aangestelde gerechtsdeurwaarder om de beslissing officieel bij zijn of haar ex-partner te betekenen. Die kosten zijn voor rekening van de aanvrager (150 à 200 €).