Procedures

Subsidieaanvraag (vzw)

Op 1 januari 2023 is een reglement betreffende de uitreiking en het gebruik van de gemeentelijke toelagen in werking getreden. Dit betekent dat elke aanvrager of begunstigde van een subsidie een aantal voorwaarden moet naleven en bepaalde informatie moet meedelen aan het gemeentebestuur.

De voorwaarden  voor de toekenning en het gebruik van de toelagen vind je in de tekst van het reglement.

Enkele nuttige documenten
Inlichtingen:

Cel VZW
Tel: 02/563.11.28
E-mail: sdechamps@stgilles.brussels