×

Contact

Adres
M. Van Meenenplein 39
1060 Sint-Gillis

Tel: +32 (0)2 536.02.11
Fax: +32 (0)2 536.02.02
E-mail: contact.1060@stgilles.brussels

De gemeentelijke diensten van het stadhuis zijn elke dag open, van maandag tot vrijdag, van 8 tot 12 uur.

Levenseinde

Donatie van menselijk lichaamsmateriaal (orgaan donatie)

WIE?

In België staat de wet standaard toe dat menselijk lichaamsmateriaal uit het lichaam van een burger wordt verwijderd na de verklaring van overlijden.

Al wie is ingeschreven in de bevolkingsregisters van Sint-Gillis kan expliciet verklaren akkoord te gaan met die wet of kan zich ook verzetten tegen die donatie van menselijk lichaamsmateriaal aan de hand van een verklaring bij de dienst Bevolking.

Ook als buitenlander geldt die wet, op voorwaarde dat je sinds minimaal 6 maanden in België bent gedomicilieerd.

MOET JE JE VERPLAATSEN?

Ja, je moet je, na afspraak te maken op Irisbox, persoonlijk aanmelden bij de dienst Bevolking.

WAT MOET JE MEEBRENGEN?

  • Je identiteitskaart of elektronische verblijfsvergunning (of vervangingsattest bij verlies of diefstal van je identiteitskaart of verblijfsvergunning)
  • De ingevulde document

PRIJS

De procedure is volledig gratis.

BIJKOMENDE INFORMATIE

Het is wellicht aanbevolen om ook je familie, vrienden en kennissen te informeren over je voorkeur wat betreft de donatie van menselijk lichaamsmateriaal om elke mogelijke controverse na je dood te vermijden. Het is dus raadzaam om je wens aan de hand van een verklaring kenbaar te maken; een stap die je zelf bij de gemeente moet zetten.

Dat houdt in dat:

  • Als je akkoord gaat met de donatie van menselijk lichaamsmateriaal je familieleden  van de eerste graad en je partner zich hiertegen niet kunnen verzetten en dus ook geen beslissing ter zake moeten nemen.
  • Als je verzet aantekent tegen de donatie van menselijk lichaamsmateriaal communiceert de gemeente jouw keuze aan de centrale databank bij de FOD Volksgezondheid die in het kader van donatie van menselijk lichaamsmateriaal systematisch wordt geraadpleegd.

Meer weten?