×

Contact

Adres
M. Van Meenenplein 39
1060 Sint-Gillis

Tel: +32 (0)2 536.02.11
Fax: +32 (0)2 536.02.02
E-mail: contact.1060@stgilles.brussels

De gemeentelijke diensten van het stadhuis zijn elke dag open, van maandag tot vrijdag, van 8 tot 12 uur.

Burgerlijke stand

Echtscheiding

WIE?

De Familierechtbank is bevoegd om een echtscheiding uit te spreken. Het gemeentebestuur van de woonplaats van een van beide partijen moet vervolgens het vonnis waarbij de echtscheiding werd uitsproken registreren in de Databank voor de Akten van Burgerlijke Stand (DABS) en koppelen aan de huwelijksakte.

Er bestaan twee soorten van echtscheidingen: de echtscheiding bij onderlinge toestemming en de echtscheiding wegens onherstelbare ontwrichting.

De echtscheiding bij onderlinge toestemming is een overeenkomst tussen beide echtgenoten: ze regelen in onderling overleg hun geschillen op basis van een overeenkomst die vervolgens door de rechtbank wordt getoetst.

De echtscheiding “wegens onherstelbare ontwrichting” kan door beide echtgenoten samen (wanneer ze het niet eens zijn over de gevolgen van de scheiding) of eenzijdig door een van de echtgenoten worden aangevraagd.

MOET JE JE VERPLAATSEN?

Neen. Zodra de scheiding uitgesproken en definitief is, stuurt de griffier van de Familierechtbank de echtscheidingsbeslissing rechtstreeks naar de gemeente waar een van beide partijen is gedomicilieerd.

Om vervolgens een afschrift van de echtscheidingsakte bij de gemeente aan te vragen dien je dezelfde procedure te volgen als voor het aanvragen van enig ander afschrift van een akte van de burgerlijke stand.

PRIJS

Het registreren van de echtscheidingsbeslissing in de Databank voor de Akten van Burgerlijke Stand is gratis.

TERMIJN

De termijnen voor een echtscheidingsprocedure kunnen uiteenlopen.

Zodra de echtscheidingsbeslissing definitief is, stuurt de griffier van de Familierechtbank de expeditie van de beslissing naar de gemeente waar een van de partijen is gedomicilieerd. Het gemeentebestuur heeft na ontvangst van de expeditie één maand de tijd om de scheiding te registreren.  De scheiding is pas op dat moment effectief.

Contact:
Dienst Burgerlijke stand
etatcivil.1060@stgilles.brussels
02/435.12.95