Procedures

Plaats op de markten

Wie een plaats wil op een gemeentelijke markt dient daarvoor een aanvraag te doen bij de gemeente.

Wie een abonnement op de markten wil aanvragen vindt hier de lijst van documenten die moeten worden voorgelegd:

  • recto/verso kopij van identiteitskaart
  • kopij van leurkaart
  • kopij van KBO-attest
  • attest van het FAVV (als het om voeding gaat)

Op onderstaande documenten vind je alle nodige informatie (tarieven, grootte van de plaatsen, …):

Inlichtingen

Dienst Economische Ontwikkeling
Tel: 02/563.11.25
E-mail: jdiasalcobia@stgilles.brussels