×

Contact

Adres
M. Van Meenenplein 39
1060 Sint-Gillis

Tel: +32 (0)2 536.02.11
Fax: +32 (0)2 536.02.02
E-mail: contact.1060@stgilles.brussels

De gemeentelijke diensten van het stadhuis zijn elke dag open, van maandag tot vrijdag, van 8 tot 12 uur.

Uw procedures > Premies - Subsidies >
Woningpremies

Energiepremie

Nooit eerder was energie zo duur en allemaal worden we ermee geconfronteerd. Het terugdringen van onze CO2-voetafdruk en het verbeteren van de energieprestaties van de gebouwen binnen onze gemeente ligt ons al vele jaren na aan het hart.

De gemeente Sint-Gillis is zich ervan bewust dat het energiezuiniger maken van woningen of gewoon ze onderhouden, niet eenvoudig is. Vandaar dat ze in samenwerking met de vzw CAFA / CBBV u concrete technische en financiële steun wil aanbieden gericht op de verbetering van uw wooncomfort.

Dat is meteen ook de bedoeling van de nieuwe gemeentelijke ‘energiepremie’. In de bijlagen bij dit schrijven vindt u ter zake een beschrijving en praktische informatie. Deze gemeentelijke ‘energiepremie’ vormt een aanvulling op het arsenaal premies in het kader van het Renolution-programma van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en richt zich tot eigenaars en huurders binnen de perimeter van het Duurzaam Wijkcontract “Zuid”.

Met vragen kunt u ook steeds terecht bij een CAFA-renovatieconsulent op volgend e-mailadres: renova@ocmwstgillis.brussels of telefonisch op het nummer 02/568.58.10.

We willen u er attent op maken dat de middelen binnen deze enveloppe beperkt zijn en dat wie eerst zaait, eerst maait. Uiteraard willen we aan zoveel mogelijk aanvragen tegemoet kunnen komen.

Deze financiële steun is de eerste steen van een reeks maatregelen om nieuw leven te blazen in de wijk en de kwaliteit van onze huizen en woningen naar een hoger niveau te tillen, twee van de krachtlijnen van het Duurzaam Wijkcontract “Zuid”.