×

Contact

Adres
M. Van Meenenplein 39
1060 Sint-Gillis

Tel: +32 (0)2 536.02.11
Fax: +32 (0)2 536.02.02
E-mail: contact.1060@stgilles.brussels

De gemeentelijke diensten van het stadhuis zijn elke dag open, van maandag tot vrijdag, van 8 tot 12 uur.

Burgerlijke stand

Erkenning van een kind

WIE?

Ouders die in Sint-Gillis zijn gedomicilieerd kunnen een verklaring van erkenning van hun kind afleggen. Op die manier kunnen niet-gehuwde ouders de afstamming langs vaderszijde vaststellen en het kind eventueel de naam van de vader (of van de co-ouder) geven. Je kunt een kind zowel vóór als na de geboorte erkennen:

 • Prenatale erkenning: dit is de eenvoudigste manier om een kind te erkennen (dan toch op vlak van formaliteiten) en voorkomt dat de moeder zich na de bevalling moet verplaatsen. De vader (of co-ouder) en de moeder moeten zich samen melden bij de dienst Burgerlijke Stand. De toekomstige moeder moet zwanger zijn en mag niet zijn gehuwd, of ze moet al langer dan 300 dagen zijn gescheiden of weduwe zijn. Indien de moeder van het kind is gescheiden, aan het scheiden is of apart woont, kunnen er specifieke regels gelden waarbij bijvoorbeeld de ex-man wordt aanzien als de vermoedelijke vader van het kind. Meer info ter zake kun je bekomen bij de dienst Burgerlijke Stand.
 • Erkenning van het kind in de geboorteakte: die erkenning gebeurt bij het opstellen van de geboorteakte van het kind, bij de aangifte van de geboorte. De vader (of co-ouder) en de moeder moeten zich samen melden bij de dienst Burgerlijke Stand van de gemeente waar het kind is geboren.
 • Postnatale erkenning van het kind: als je ouder bent van een kind waarbij de afstamming enkel langs moederszijde is vastgesteld, kun je de afstamming van de vader (of co-ouder) laten vaststellen in een vóór de ambtenaar van de Burgerlijke Stand opgestelde akte. De vader (of co-ouder) en de moeder moeten zich samen melden bij de dienst Burgerlijke Stand van de gemeente waar ze zijn gedomicilieerd. Wanneer het kind ouder is dan 12 moet ook het kind aanwezig zijn en zijn toestemming geven. De aanwezigheid van een enkele ouder is voldoende wanneer er een door de moeder van het kind opgestelde authentieke akte van toestemming voor de erkenning is of wanneer er een vonnis is waardoor de erkenning van de vader of de co-ouder mogelijk is zonder de toestemming van de moeder.

MOET JE JE VERPLAATSEN?

In eerste instantie stuur je je aanvraag naar volgend e-mailadres: reconnaissance.1060@stgilles.brussels of je dient de aanvraag telefonisch in op het nummer 02/536.02.51 zodat het dossier kan worden samengesteld.

Vervolgens wordt er een afspraak gemaakt om de verklaring van erkenning van het kind op te stellen.

WAT MOET JE MEEBRENGEN?

 • Bij een prenatale erkenning:
  > De identiteitskaart van  de vader (of co-ouder) en van de moeder
  > Het zwangerschapsattest met vermelding van de vermoedelijke bevallingsdatum
  > De geboorteakten van de toekomstige ouders wanneer de ouder niet in België is ingeschreven.
  > Als de ouders niet zijn ingeschreven in België of als hun burgerlijke staat onbepaald is, wordt hen een akte en/of attest gevraagd waarin hun burgerlijke staat wordt gespecificeerd.
 • Bij een postnatale erkenning:
  > De geboorteakten van het kind en van de ouders (indien de ouder niet in België is ingeschreven).
  > De identiteitskaart van de vader (of co-ouder), van de moeder en van het kind als dit er al een heeft
  > Andere documenten ter staving van bijzondere gevallen (gescheiden moeder, scheidende moeder, apart wonende moeder of weduwe sinds meer dan 300 dagen): informatie ter zake kun je verkrijgen bij de dienst Burgerlijke Stand
  > Desgevallend: het vonnis waardoor de erkenning van de vader (of de co-ouder) mogelijk is zonder de toestemming van de moeder + een kopie van de betekening van dat vonnis + een attest van niet-beroep
  > Indien de moeder niet in België is ingeschreven: een akte met betrekking tot haar burgerlijke staat op het moment van de geboorte

Dit is geen exhaustieve lijst. Ze varieert naargelang van de situatie van de betrokkenen.

PRIJS

De procedure is volledig gratis.