Procedures

Zuiderhaard

Procedure om in aanmerking te komen voor een woning van de Zuiderhaard

Inschrijven op de kandidatuurslijst voor het verkrijgen van een woning, rechtstreeks bij de Zuiderhaard (Bronstraat 18).

De Zuiderhaard is een openbare vastgoedmaatschappij (OVM) die onder de voogdij staat van de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij(BGHM).

Bronstraat 18
Tel: 02/563.27.27
Website:
www.foyerdusud.be