Procedures

Een evenement organiseren

Info en formulieren

In het licht van het groeiend aantal aanvragen voor het organiseren van een evenement op het grondgebied van de gemeente Sint-Gillis heeft de gemeenteraad, met het oog op een vlot beheer van de aanvragen, in haar vergadering van 17/12/2015 twee reglementen dat voortaan kracht van wet heeft, goedgekeurd:

Wij wensen vooral de aandacht te vestigen op de voortaan na te leven termijnen bij het indienen van aanvragen.

Organisatie van een evenement

Als u om en evenement wenst te organiseren, met het volledige aanvraag op Cel evenementen worden ingediend:

Organisatie van een opname
  • elke aanvraag voor een toelating voor opnames moet schriftelijk worden ingediend en als volledig worden verklaard door de bij de Cel Evenement afgevaardigde ambtenaar binnen een termijn van 7 werkdagen voor aanvang van de opnames. Werkdagen zijn alle dagen van de week met uitzondering van zaterdag, zondag en feestdagen
  • elke aanvraag voor verlenging van de toelating moet bij dezelfde bevoegde overheden worden ingediend 3 werkdagen voor het verstrijken van de oorspronkelijk toegelaten gebruikstermijn
Inlichtingen:

Cel Event
Tel: 02/563.11.80
E-mail: evenement@stgilles.brussels

Rekeningnummer van de betaling voor de retributie met betrekking tot opnames
IBAN: BE53 0910 0017 7053
BIC: GKCCBEBB