×

Contact

Adres
M. Van Meenenplein 39
1060 Sint-Gillis

Tel: +32 (0)2 536.02.11
Fax: +32 (0)2 536.02.02
E-mail: contact.1060@stgilles.brussels

De gemeentelijke diensten van het stadhuis zijn elke dag open, van maandag tot vrijdag, van 8 tot 12 uur.

Burgerlijke stand

Overlijden

Een overlijden houdt steeds administratieve stappen in die moeten worden gezet bij de gemeentelijke overheid van de plaats waar het overlijden heeft plaatsgevonden zodat de begrafenis kan worden georganiseerd.

Dankzij de aangifte van overlijden kun je vervolgens een of meerdere overlijdensakten verkrijgen, evenals de teraardebestellings- of crematievergunning.

Hoe ga je tewerk?

Voor te leggen documenten

  • Model 3C (verklaring van overlijden)
  • Identiteitskaart van de overledene
  • Eventueel het trouwboekje van de overledene

Termijn(en)

  • Onmiddellijk wat betreft de aangifte van overlijden
  • 24 tot 48 uur voor het afleveren van een teraardebestellings- of crematievergunning

Iedereen kan bij leven zowel de manier van begrafenis (teraardebestelling of crematie) als het confessioneel ritueel kiezen die hij of zij voor zijn of haar begrafenis wenst. Ook het uitvaartcontract kan worden vermeld. Die informatie kan worden opgenomen in een door het gemeentebestuur geregistreerde laatste wilsbeschikking.

Hoe ga je tewerk?

Meld je persoonlijk aan het loket aan nadat je volgend document hebt ingevuld:

https://stgilles.brussels/wp-content/uploads/2017/12/Mode_de_sepulture_NL_mod.pdf

Daartoe begeef je je naar de dienst Bevolking.

Voor te leggen documenten

  • Identiteitskaart

Tarief

  • Gratis

Termijn

  • Onmiddellijk

De overlijdensakte vormt het bewijs van overlijden en stelt de identiteit van de overledene vast.  Die akte moet worden voorgelegd opdat de ambtenaar van de Burgerlijke Stand de toelating voor het vervoer en de teraardebestelling of crematie van de overledene zou kunnen overleggen.

De overlijdensakte wordt opgesteld door de dienst Overlijden voor al wie op het grondgebied van de gemeente overlijdt. De aldus opgestelde overlijdensakte wordt in de registers van de Burgerlijke Stand ingeschreven.

De aangifte van overlijden en de overlijdensaktes zijn gratis.