×

Contact

Adres
M. Van Meenenplein 39
1060 Sint-Gillis

Tel: +32 (0)2 536.02.11
Fax: +32 (0)2 536.02.02
E-mail: contact.1060@stgilles.brussels

De gemeentelijke diensten van het stadhuis zijn elke dag open, van maandag tot vrijdag, van 8 tot 12 uur.

Uw procedures > Premies - Subsidies >
Woningpremies

Premie Be Home Sint-Gillis

De bedoeling van de Be Home gewestpremie bestaat erin de financiële druk als gevolg van het verhogen van de onroerende voorheffing voor wie in zijn eigen woning woont, te milderen. Om nog meer druk van de financiële ketel te halen besliste het college van burgemeester en schepenen om voor 2023 een bijkomende gemeentelijke premie toe te kennen ten belope van 100 EUR. Om hiervoor in aanmerking te komen moet door de begunstigde per 1 januari van het jaar waarvoor de premie wordt toegekend aan volgende cumulatieve voorwaarden (het volledige reglement kan worden geraadpleegd), worden voldaan:

  • houder zijn van een zakelijk recht op de woning
  • gedomicilieerd zijn op het adres van die woning
  • onroerende voorheffing verschuldigd zijn voor het betrokken goed
  • tot slot mag er ook geen ander lid van het gezin in aanmerking komen voor de premie.

De premie wordt automatisch toegekend. De betrokken inwoners hoeven zelf geen verdere stappen te zetten. De premie kan slechts een keer per gezin worden toegekend. Het zal op het aanslagbiljet van Fiscaliteit Brussels worden vermeld als aftrek van de onroerende voorheffing.