×

Contact

Adres
M. Van Meenenplein 39
1060 Sint-Gillis

Tel: +32 (0)2 536.02.11
Fax: +32 (0)2 536.02.02
E-mail: contact.1060@stgilles.brussels

De gemeentelijke diensten van het stadhuis zijn elke dag open, van maandag tot vrijdag, van 8 tot 12 uur.

Uw procedures > Premies - Subsidies >
Renovatiepremies

Premie voor de renovatie van de voorgevel en/of van het dak

De toekenning van een premie voor de renovatie van de voorgevel en/of van het dak werd vernieuwd door de Gemeenteraad in zitting van 21 december 2023.

De bezetting van de openbare ruimte moet in 2024 plaatsvinden.

Zij richt zich tot de natuurlijke personen die eigenaars of houder zijn van een zakelijk recht op een onroerend goed, of een vereniging van mede-eigenaars die uitsluitend bestaat uit natuurlijke personen van een gebouw gelegen op het grondgebied van Sint-Gillis die aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • de aanvrager, of zijn vertegenwoordiger, een aanvraag heeft ingediend voor een toelating tot bezetting van de openbare ruimte
  • en hij, of zijn vertegenwoordiger, de overeenkomstige belasting heeft betaald voor de renovatie van de gevel en/of het dak van zijn gebouw
  • de kopie van de definitieve toezegging voor de toekenning van de gevelrenovatiepremie en/of de renovatiepremie voor woningen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest of het akkoord van het Bestuur van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in het kader van de RENOLUTIE-premies (dak en/of gevel).

Wanneer wordt deze premie in 2024 aangevraagd?

De premieaanvraag moet worden ingediend binnen de drie maanden na de definitieve toezegging tot toekenning van de gevelrenovatiepremie en/of de renovatiepremie voor woningen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest of het akkoord van het Bestuur van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in het kader van de “RENOLUTION”-premies (dakbedekking en/of gevel).

De premie-aanvragen worden behandeld in chronologische volgorde van ontvangst van de volledige aanvragen. De onvolledige dossiers worden niet in aanmerking genomen.

Het bedrag van de premie in 2024?

Het bedrag van de premie komt overeen met het bedrag van de belasting die verschuldigd is voor de privatieve bezetting van de openbare ruimte, voor zover deze bezetting uitsluitend betrekking heeft op de renovatie van de gevel en/of het dak. Dit bedrag is evenwel beperkt tot het bedrag dat verschuldigd is voor de eerste 14 dagen van bezetting, in de veronderstelling dat de openbare ruimte langer dan 14 dagen daadwerkelijk wordt gebruikt.

Deze premie is uniek en kan slechts op één gebouw tegelijk worden toegepast. Zij kan geen betrekking hebben op verschillende opeenvolgende bezettingen van de openbare ruimte voor hetzelfde gebouw.

Welke documenten moeten absoluut gevoegd worden bij de aanvraag voor 2024?

  • het aanvraagformulier af te geven aan het loket 18 op het Stadhuis (op afspraak) of  terug te sturen behoorlijk ingevuld, gedateerd en ondertekend, samen met de vereiste documenten, per email (prime.sociale1060@stgillis.brussels) of per post naar het gemeentebestuur van Sint-Gillis, op het stadhuis, aan de afdeling belastingen en premies (loket 18), Maurice Van Meenenplein 39
  • een verklaring op erewoord van de aanvrager dat de mede-eigendom uitsluitend bestaat uit natuurlijke personen, indien van toepassing
  • een kopie van de aanvraag voor toelating tot bezetting van de openbare ruimte
  • een bewijs van betaling van de belasting voor het gebruik van de openbare ruimte
  • een kopie van de definitieve toezegging voor de toekenning van de gevelrenovatiepremie en/of de renovatiepremie voor woningen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest of het akkoord van het Bestuur van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in het kader van de RENOLUTIE-premies (dak en/of gevel)
  • voor/na kleurenfoto’s van de gerenoveerde voorgevel en/of het gerenoveerde dak.

Op afspraak te bepalen per e-mail (prime.sociale1060@stgilles.brussels) of per telefoon (02/563.11.53), aan het loket 18 van het stadhuis wordt elke maandag en donderdag van 8u tot 12u , vanaf 6 februari 2024,  een permanentie georganiseerd met het doel jullie te helpen bij elke stap.

Documenten: