Procedures

Openbare netheid

Vier keer per jaar kun je gratis:
  • je grof huisvuil aan huis laten ophalen: gratis ophalen – 1 keer per trimester (4 keer par jaar) – tot 5m³
  • graffiti op je gevel laten verwijderen
  • je witte vuilniszakken laten ophalen vooraleer je op vakantie vertrekt

Maak een afspraak op: