Procedures

Stedenbouwkundige inlichtingen

Wie een vraag om stedenbouwkundige inlichtingen wil richten aan de dienst Stedenbouw moet daarvoor Vraag om stedenbouwkundige inlichtingen invullen en opsturen, ofwel via email (ru@stgilles.brussels), ofwel via de post (Gemeentebestuur van Sint-Gillis – Dienst Stedenbouw – Van Meenenplein 39 – 1060 Bruxelles), ofwel per fax naar het nummer 02/536.02.02.
Het bewijs van de betaling van de vergoeding 96,70 EUR (ofwel 193,40 EUR voor een dringend behandeling) wordt gevraagd.

Inlichtingen:

Dienst Stedenbouw
Tel: 02/536.02.15
E-mail: urbanisme.1060@stgilles.brussels