×

Contact

Adres
M. Van Meenenplein 39
1060 Sint-Gillis

Tel: +32 (0)2 536.02.11
Fax: +32 (0)2 536.02.02
E-mail: contact.1060@stgilles.brussels

De gemeentelijke diensten van het stadhuis zijn elke dag open, van maandag tot vrijdag, van 8 tot 12 uur.

Documenten

Tenlasteneming

WIE?

Niet-Europese onderdanen die gedurende een korte tijd (maximaal 90 dagen) in België willen verblijven, moeten ten laste worden genomen door iemand die voor hen garant wil staan.

Voorts kan iedereen die over voldoende middelen van bestaan beschikt om de kosten te dragen in het kader van de gezondheidszorg, het verblijf, de studies en de repatriëring van een niet-Europese student een verbintenis tot tenlasteneming onderschrijven.

MOET JE JE VERPLAATSEN?

Ja, in beide gevallen moet de garant zich bij de dienst persoonlijk melden om zijn handtekening op de verbintenis tot tenlasteneming te laten legaliseren.

Op afspraak, te nemen op Irisbox.

WAT MOET JE MEEBRENGEN?

In beide gevallen:

PRIJS

Deze procedure kost 25 €.

Bij voorkeur elektronische betaling (bankkaart of smartphone).

LET OP: betalingen met een kredietkaart worden niet aanvaard voor bedragen van minder dan 25 €.

BIJKOMENDE INFORMATIE

De tenlasteneming van een derdelander moet worden aanvaard door de dienst Vreemdelingenzaken of door de Belgische diplomatieke of consulaire post die bevoegd is voor het onderzoek van zijn of haar visumaanvraag.

De inkomstenbewijzen van de garant voor de laatste drie maanden zijn enkel nodig als de derdelander die ten laste wordt genomen afkomstig is uit een derde land waarvan de onderdanen vrijgesteld zijn van de visumplicht door de lidstaten die het Schengenakkoord in zijn totaliteit toepassen.

De garant moet absoluut Belg zijn of in het bezit zijn van een onbeperkte verblijfsvergunning (B, K, L, EU, EU+, F, F+ kaart, bijlage 8ter of 8quater) om een verbintenis tot tenlasteneming te mogen ondertekenen.

Houders van een kaart van het type A[1], H en van een speciale verblijfsvergunning komen voor deze procedure niet in aanmerking.

De verbintenis tot tenlasteneming mag slechts door een enkele persoon worden ondertekend. Een persoon kan echter meerdere verbintenissen ondertekenen wanneer hij of zij over voldoende middelen van bestaan beschikt.

[1] Een derdelander met een familieband in de derde graad (het bewijs van familieband moet worden geleverd) kan een niet-Europese student ten laste nemen.

Contact:
population.1060@stgilles.brusselsev@stgilles.brussels