×

Contact

Adres
M. Van Meenenplein 39
1060 Sint-Gillis

Tel: +32 (0)2 536.02.11
Fax: +32 (0)2 536.02.02
E-mail: contact.1060@stgilles.brussels

De gemeentelijke diensten van het stadhuis zijn elke dag open, van maandag tot vrijdag, van 8 tot 12 uur.

Identiteit - Verblijf

Vreemdelingen – Statuutwijziging

WIE?

Onderdanen uit een derde land (een land buiten de Europese Unie), zogenaamde derdelanders, kunnen een aanvraag voor een statuutwijziging indienen (of een toekenning van verblijf in een andere hoedanigheid) als wordt voldaan aan 3 voorwaarden:

  • Je woont in Sint-Gillis
  • Je bent al toegelaten of gemachtigd om langer dan drie maanden op het grondgebied te verblijven
  • Je hebt een geldige verblijfsvergunning.

MOET JE JE VERPLAATSEN?

Ja, je moet je persoonlijk aanmelden. Op afspraak te maken op Irisbox.

WAT MOET JE MEEBRENGEN?

Sowieso moet je je geldige verblijfsvergunning op zak hebben.

Voorts zijn de benodigde documenten afhankelijk van de gewenste statuutwijziging. De dienst Vreemdelingen vertelt je welke documenten je precies moet overleggen.

PRIJS

De procedure is gratis (behalve de door de dienst Vreemdelingenzaken gevraagde retributie):
https://dofi.ibz.be/nl/themes/faq/retributie.

PROCEDURE

Als je voldoet aan de voorwaarden voor een statuutwijziging overhandigt het gemeentebestuur je een attest met betrekking tot het indienen van je aanvraag en maakt die over aan de dienst Vreemdelingenzaken die ter zake een beslissing neemt.

Het is de dienst Vreemdelingenzaken die beslist om je al dan niet de toelating te geven. De dienst Vreemdelingenzaken deelt zijn beslissing mee aan de gemeente die op haar beurt jou hiervan in kennis stelt.

Ongeacht de statuutwijziging ja dan neen wordt toegekend, krijg je een uitnodiging vanwege de dienst Vreemdelingen om een afspraak te maken en kennis te nemen van zijn beslissing.

BIJKOMENDE INFORMATIE

Met vragen in het kader van deze procedure (en meer bepaald met betrekking tot de te overleggen documenten volgens de gewenste statuutwijziging) kun je best contact opnemen met de dienst Vreemdelingen over e-mail op volgend adres: ev@stgilles.brussels.