×

Contact

Adres
M. Van Meenenplein 39
1060 Sint-Gillis

Tel: +32 (0)2 536.02.11
Fax: +32 (0)2 536.02.02
E-mail: contact.1060@stgilles.brussels

De gemeentelijke diensten van het stadhuis zijn elke dag open, van maandag tot vrijdag, van 8 tot 12 uur.

Levenseinde

Wilsverklaring euthanasie

WIE?

Burgers die in de gemeente Sint-Gillis zijn ingeschreven kunnen een voorafgaandelijke wilsverklaring euthanasie indienen bij de dienst Bevolking.

Daartoe moet het formulier ter plekke worden ingevuld of voor je je naar het gemeentebestuur begeeft, zijn ingevuld. Met dit formulier geeft de aanvrager het medische korps toestemming om euthanasie toe te passen volgens de voorwaarden bepaald in de wet in de veronderstelling dat de betrokkene ongeneselijk ziek is.

MOET JE JE VERPLAATSEN?

Niet echt. De documenten kunnen bij volmacht ook door een derde worden ingediend. Het is wel noodzakelijk om een afspraak te maken met onze diensten via het Irisbox-platform.

Je voorafgaandelijke wilsverklaring euthanasie wordt geregistreerd en het ontvangstbewijs wordt ogenblikkelijk meegegeven.

WAT MOET JE MEEBRENGEN?

  • De identiteitskaart of verblijfsvergunning (of vervangingsattest bij verlies of diefstal van je identiteitskaart).

PRIJS

De procedure is volledig gratis.

GELDIGHEIDSDUUR VAN DE VERKLARING

Ze blijft levenslang geldig zolang ze niet wordt herzien of ingetrokken.

BIJKOMENDE INFORMATIE

Het is van essentieel belang dat het formulier wordt ingevuld in aanwezigheid van:

  • Twee getuigen (verplicht) van wie minimaal één geen enkele materiële band heeft met de aanvrager
  • Eén of meerdere vertrouwenspersonen (facultatief) van wie minimaal één geen enkele materiële band heeft met de aanvrager

Voor meer informatie over de voorafgaandelijke Wilsverklaring euthanasie surf je naar de website van de FOD Volksgezondheid.

Contact:
population.1060@stgilles.brussels