Terug naar nieuws
Samenlevingsdienst voor jonge Sint-Gillenaren
27nov

De Samenlevingsdienst  geeft jongeren van 18-25 jaar uit alle lagen van de bevolking de kans om zich gedurende 6 maanden voltijds in te zetten voor de samenleving. De bedoeling is de persoonlijke ontwikkeling van deze jongeren en hun integratie in de samenleving als verantwoordelijke, actieve, kritische en solidaire burgers te bevorderen. Voor hen is het ook een kans om een leerrijk avontuur te beleven en contacten te leggen.

De gemeente sluit zich bij dit project aan en zal jongeren gedurende 6 maanden, 28 uur/week, aannemen om een opdracht uit te voeren in uiteenlopende domeinen (bijstand aan personen en solidariteit, cultuur en onderwijs, milieu en duurzame ontwikkeling, onderwijs door middel van sport, …).

Wil ook jij hieraan deelnemen?
Nieuwe sessies gaan het hele jaar door van start. Het Platform voor de Samenlevingsdienst (www.samenlevingsdienst.be) organiseert de rekrutering van jongeren in functie van de noden van de dienst en van de opdracht die de dienst hen wenst toe te vertrouwen. Het platform staat ook in voor de regelmatige opvolging ervan, hun integratie en opleiding.

De eerste jongeren treden in december 2020 en januari 2021 in dienst. Inlichtingen bij Delphine Mendel (dmendel@stgilles.brussels02/536.02.37).