Centraal bestuur
Info Contact

VZW

Op 1 januari 2016 werd er een nieuw reglement voor het toekennen en gebruiken van de verschillende gemeentelijke subsidies van kracht.

Dit houdt voor de aanvragers of begunstigden van een subsidie voornamelijk in dat bepaalde voorwaarden dienen te worden nageleefd en bepaalde informatie aan het gemeentebestuur moet worden meegedeeld.

In de tekst van het reglement  vindt u de voorwaarden terug voor het toekennen en gebruiken van de verschillende subsidies

Nuttige documenten
Contact
Verantwoordelijke
Christine NOZARADAN