Dagelijks
Info Contact

Cel Stedelijk Groen

Cel Stedelijk Groen

In het kader van de sanitaire maatregelen Covid-19, verwijzen we je naar deze pagina voor meer informatie over hoe je best contact met de gemeentediensten opneemt. Heb je nog vragen, stuur dan gerust een e-mail naar de betreffende dienst.

De Cel Stedelijk Groen (CSG) biedt de bevolking een nieuwe dienst aan. De Cel wil de natuur terug in de stad krijgen. De werking van deze cel sluit aan bij een aanpak die streeft naar een ecologische overgang en kadert binnen een nieuwe landschappelijke benadering op vlak van milieuvriendelijk biologisch tuinieren, met respect voor de biodiversiteit en de duurzame ontwikkeling.

De CSG is er voor burgers en inwoners die met vergroeningsinitiatieven een bijdrage wensen te leveren aan de kwaliteit van de openbare ruimtes. De CSG begeleidt heel concreet projecten zoals: klimplanten langs gevels, planten aan boomvoeten, collectieve moestuinen, enz.

De taken van de CSG zijn transversaal en een harmonieuze aanvulling op het werk van andere gemeentelijke actoren die binnen de openbare ruimte actief zijn: stedenbouw, ppenbare ruimtes, plantsoendienst, duurzame ontwikkeling

De CSG is beschikbaar voor alle vragen van maandag tot vrijdag van 8.30 tot 15.30 uur:
Jean-François Gheysen
02/538.04.27 – 0490/52.29.02
cvu.1060@stgilles.brussels
43 Fontainasstraat

Lees ook de brochure Samen voor groene straten

U kunt nu alle informatie verkrijgen en een aanvraag voor vergroening indienen via het onlineformulier: https://tinyurl.com/2bd5j7vs

Contact
Verantwoordelijke