×

Contact

Adres
M. Van Meenenplein 39
1060 Sint-Gillis

Tel: +32 (0)2 536.02.11
Fax: +32 (0)2 536.02.02
E-mail: contact.1060@stgilles.brussels

De gemeentelijke diensten van het stadhuis zijn elke dag open, van maandag tot vrijdag, van 8 tot 12 uur.

Bevolking
Info Contact

Ensemble p@ur 1060!

In samenwerking met de schepen voor Sociale Samenhang

Is de vzw “Ensemble p@ur 1060!” sinds januari 2016 belast met de implementatie van programma’s op vlak van sociale samenhang, met name via de ontwikkeling van een gemeenschapsactie in de wijk en van een samenwerking in netwerkverband.

Ze staat in dit verband in voor de coördinatie van een dertigtal verenigingen uit Sint-Gillis.  Zo moet ze de projecten rond sociale samenhang selecteren, begeleiden en evalueren. De vzw fungeert ook als schakel en in die hoedanigheid is ze verantwoordelijk voor de opvolging van de uitvoering van het gemeentelijke contract Sociale Samenhang en voor een permanente analyse van de problemen en behoeften op het grondgebied van de gemeente.

Ze staat ook in voor de algemene coördinatie van de transversale projecten. Die bestaan uit drie grote evenementen, die mensen samenbrengen en die een hoeksteen zijn van het “samen leven” en “samen doen”: het Parcours Diversiteit, het Carnaval en het Bethlehemfeest. Bij de werkzaamheden in het kader van die transversale projecten gaat het vooral om nabijheidswerk. Het hele jaar door worden ruim twintig vergaderingen georganiseerd en binnen deze werkgroepen worden de verschillende realiteiten binnen de wijken en de evolutie ervan besproken.

Een van de opdrachten van de vzw is de publicatie van “Village Mondial”,  een krantje van het verenigingsleven in Sint-Gillis, dat al een twintigtal jaar bestaat Het krantje wordt op 22.000 exemplaren bij gezinnen en verenigingen in Sint-Gillis in de brievenbussen verdeeld en behandelt thema’s zoals interculturaliteit, migraties, mixiteit, solidariteit en strijd tegen discriminaties. Sinds 2001 staan vooral lokale initiatieven centraal. Tussen 2011-2015 was Village Mondial een transversaal project, net zoals het Carnaval, het Lentefeest en het Parcours Diversiteit. Deze drie laatste projecten werden georganiseerd als plenaire vergaderingen in aanwezigheid van burgers, met voorstellingen van verenigingen die zich inzetten voor sociale samenhang en van andere sectoren.

In overeenstemming met de nieuwe normen van het vijfjarige gemeentelijke contract voor Sociale samenhang 2016-2020, heeft Village Mondial sinds januari 2016, de betrokkenheid van burgers bij de verschillende organen (redactiecomité  – schrijfateliers …) versterkt. Het krantje verschijnt tweemaal per jaar en streeft naar meer betrokkenheid van een breed publiek van diverse herkomst en leeftijd via de organisatie van schrijfateliers (overdag en ’s avonds) en van bijeenkomsten rond de uitdagingen van het samenleven.

Contact
Verantwoordelijke