×

Contact

Adres
M. Van Meenenplein 39
1060 Sint-Gillis

Tel: +32 (0)2 536.02.11
Fax: +32 (0)2 536.02.02
E-mail: contact.1060@stgilles.brussels

De gemeentelijke diensten van het stadhuis zijn elke dag open, van maandag tot vrijdag, van 8 tot 12 uur.

Bevolking
Info Contact

Participatie

De gemeente heeft als overheidsniveau dat het dichtst bij de burger staat, een essentiële rol te spelen om de burgerparticipatie, de sociale samenhang en de solidariteit te bevorderen.

Participatie is een echte sociale uitdaging!

Participatie is niet enkel een middel om de democratie te versterken maar ook om het lokale beheer te verbeteren via informatie en mobilisering van de lokale actoren. De uitdaging bestaat erin om de kloof tussen burger en overheid te dichten. Daarom is een van de belangrijkste doelstellingen alle inwoners van Sint-Gillis tot participatie en betrokkenheid aan te zetten door collectieve projecten te doen slagen en werk te maken van een gemeenschappelijke toekomst.

Participatie kan nu eenmaal niet bij wet worden afgedwongen. Samen met de gemeentelijke diensten en verenigingen die actief zijn in dat domein, moeten acties worden georganiseerd om de verschillende burgerinitiatieven te steunen, te begeleiden en aan te moedigen.

De dienst Participatie organiseert in het kader van de “Europese Week van de Lokale Democratie” en het evenement “Welkom Brussel” sensibiliserings- en informatie-acties rond burgerparticipatie. De verdienste van deze initiatieven is dat ze een debat en brainstormproces rond dit thema op gang brengen, lokale initiatieven zichtbaar maken en het publiek de kans geven minder bekende of  niet altijd toegankelijke locaties te ontdekken

Contact
Verantwoordelijke
Delphine MENDEL