×

Contact

Adres
M. Van Meenenplein 39
1060 Sint-Gillis

Tel: +32 (0)2 536.02.11
Fax: +32 (0)2 536.02.02
E-mail: contact.1060@stgilles.brussels

De gemeentelijke diensten van het stadhuis zijn elke dag open, van maandag tot vrijdag, van 8 tot 12 uur.

Ontwikkeling
Info Contact

Internationale solidariteit

Sint-Gillis en haar partnerships op vlak van internationale gemeentelijke samenwerking

Programma gemeentelijke internationale samenwerking (GIS):

Sinds 2007 is de gemeente Sint-Gillis actief op vlak van internationale samenwerking met de gemeente Berkane in Marokko.

In 2014 werd ook een samenwerking opgestart met de stad Likasi, in de Democratische Republiek Congo

Sint-Gillis begeleidt gemeenten uit het Zuiden in hun ontwikkeling via het programma gemeentelijke internationale samenwerking. Dit programma wordt gefinancierd door de Directie-generaal Ontwikkelingssamenwerking (DGD) en gecoördineerd door de vzw Brulocalis.

Het programma gaat uit van een concept van uitwisseling tussen gemeenteambtenaren en politiek mandatarissen en maakt samenwerking mogelijk tussen enerzijds Sint-Gillis en Berkane op vlak van maatschappelijke dienstverlening en anderzijds Sint-Gillis en Likasi bij de ondersteuning van de diensten van Burgerlijke Stand en Bevolking. Dit programma werkt volgens het principe van een versterking van de institutionele mogelijkheden en is gebaseerd op 3 pijlers:

  • degelijk politiek bestuur
  • een efficiënte administratie
  • betrokkenheid van burgers bij het besluitvormingsproces

Het gaat om een zogenaamde “gedecentraliseerde” manier van samenwerken, die moet helpen om de lokale instellingen uit het Zuiden meer mogelijkheden te bieden om zelf werk te maken van hun eigen ontwikkeling. De bedoeling is de administratieve diensten van gemeenten met elkaar in contact te brengen in domeinen waarvoor gemeenten bevoegd zijn en voor basisdiensten aan de burger zoals stedenbouw, openbare netheid, het afleveren van administratieve documenten (geboorte- en overlijdensakten, identiteitsdocumenten, …), scholen, sociale dienst, …

Doelstellingen te Berkane

Het  beleid op vlak van sociale dienstverlening ontwikkelen via de professionalisering en instandhouding van een dienst voor sociale dienstverlening en van geïntegreerde en gecoördineerde sociale projecten met de andere sociale actoren, ten voordele van burgers in het algemeen en van de meest kansarmen in het bijzonder. Meer lezen.

Doelstellingen te Likasi

De stad voorzien van efficiënte diensten Burgerlijke Stand en Bevolking en een betere toegankelijkheid voor burgers:

  • het duurzaam aanleggen van geactualiseerde bevolkingsregisters en werk maken van procedures om gegevens in te zamelende
  • exploitatie van de gegevens beveiligen
  • een systeem invoeren voor de archivering van documenten van de Burgerlijke Stand en de Bevolking

Meer lezen.

 

 

Contact
Verantwoordelijke
Naïma AMARA