Bevolking
Info

Coronavirus: hoe zit het in Sint-Gillis?

Hieronder vind je alle nuttige informatie over de beschikbaarheid van de gemeentediensten. 

Vind je nog altijd geen antwoord op je vraag, stuur dan gerust een e-mail naar contact.1060@stgilles.brussels.

Deze informatie wordt regelmatig geactualiseerd. Laatste update: 29 juli 2020 – 18u20

Een mondmasker op alle openbare plaatsen wordt nu verplicht: stadhuis, sportinfrastructuur en cultuurvoorzieningen, gedecentraliseerde diensten die publiek ontvangen, wijkconciërgerieën …

In afwachting van de bekendmaking van het ministerieel en gemeentelijke besluit, vind je hierna de lijst van voorgestelde straten van de gemeente waar een masker verplicht wordt:

  • Charleroiseteenweg
  • Waterloosesteenweg
  • Alsembergsesteenweg
  • Sint-Gillis Voorplein
  • Stasstraat en Jourdanstraat
  • Dejonckerstraat
  • Goulet Louiza
  • Volderslaan


Maskers

Een masker krijgen? Meer info

 

Blijven de administratieve diensten geopend?

Voortaan kun je enkel nog op afspraak bij de diensten terecht. Alle contactinformatie vind je hieronder.

 

Openbare netheid

De dienst ophalen van grof huisvuil en verwijderen van graffiti blijft beschikbaar: alle info lees je hier.


Woonerfzones

In het kader van de COVID 19-epidemie en om ervoor te zorgen dat iedereen zich vlot kan verplaatsen rekening houdend met de anderhalve meter-regel, worden bepaalde straten tijdelijk “deelzones”. De voetgangers mogen er de volledige breedte van de straat gebruiken, autobestuurders en fietsers mogen voetgangers niet in gevaar brengen noch hinderen. De maximumsnelheid is beperkt tot 20 km/u.


Tax on web

De FOD Financiën schrapt dit jaar alle hulpsessies voor het invullen van de belastingsaangifte die in de maand juni moeten plaatsvinden. Je aangifte (of voorstel van vereenvoudigde aangifte) is beschikbaar via het Tax-on-webplatform, een gebruiksvriendelijk en snel hulpmiddel.

Je krijgt er toegang toe via MyMinFin en je identificeren doe je via “itsme” of via je identiteitskaart (pincode en kaartlezer).

Meer informatie?
> Raadpleeg de website van de FOD Financiën: https://financien.belgium.be/nl/E-services/Tax-on-web
> Neem telefonisch contact op met de FOD Financiën: 02/572.57.57 (werkdagen tussen 8.30u en 17u)

Via het nummer dat op je aangifte staat kun je ook een afspraak maken, zodat de ambtenaren van de FOD Financiën je via telefoon kunnen helpen: https://finances.belgium.be/…/decla…/seances-de-remplissage…


Burgerlijke huwelijken en begrafenissen 

Bruiloften worden gevierd in aanwezigheid van maximaal 10 personen, met uitzondering van de bruid en de bruidegom en kinderen onder de 12 jaar. Het dragen van een masker blijft verplicht.

Neem voor meer informatie contact op met de burgerlijke stand: etatcivil.1060@stgilles.brussels02/536.02.50


Moet ik nog een parkeerticket kopen? 
 

Ons kantoor op het stadhuis is weer open voor het publiek van 8 tot 12 uur van maandag tot vrijdag en dinsdag van 14 tot 17 uur. U kunt ook contact opnemen met het Celulle Stationnement om een afspraak te maken.

Hoe ga je tewerk?
Voor de verlenging of uitreiking van een parkeerkaart, maak je als volgt een afspraak:
> telefonisch op het nummer 02/536 03 97
> of via e-mail op volgend adres: abonnement@stgilles.brussels.

We vragen je de afgesproken data en uren strikt na te leven.
We herinneren eraan dat je deze formaliteiten ook kunt regelen via Irisbox op de website www.irisbox.brussels.

Betwistingen worden enkel via e-mail behandeld, en wel op volgend adres: parking@stgilles.brussels.

Het lokaal is uitgerust met de nodige voorzieningen om personeel en publiek te beschermen maar het aantal personeelsleden wordt beperkt om de afstandsregels te kunnen naleven. We vragen je dus om de formaliteiten zoveel mogelijk via e-mail te regelen. Alle informatie vind je ook op onze website: https://stgilles.brussels/…/mobilite-et-stat…/stationnement/

Ook de parkeercontroleurs op de openbare weg krijgen de nodige uitrusting om hen tegen eventuele besmetting te beschermen. We doen een oproep aan het publiek om samen met hen de afstandsregels na te leven.


Kan ik parkeerplaatsen reserveren voor een verhuis?

Parkeerplaatsen kunnen tot 7 werkdagen voor de gewenste datum worden gereserveerd, enkel via e-mail op volgend adres espacepublic@stgilles.brussels.

Inlichtingen op datzelfde e-mailadres of op 02/536.17.50.


Wat met de diensten van het OCMW?

> Meer info op www.cpasstgilles.irisnet.be


1710, een telefoonnummer voor de Brusselaars die een huisarts nodig hebbenJullie kunnen op dat nummer terecht voor medisch advies over hun gezondheidstoestand, in het kader van de huidige pandemie van het coronavirus.Via het nieuwe nummer 1710 komen Brusselaars terecht bij een dispatching van huisartsen, die hen zal adviseren en doorverwijzen waar nodig.
Het bellen van de vaste huisarts, of – bij gebrek daaraan – van het nummer 1710 de eerste reflex moet zijn.


Zijn er bijzondere maatregelen getroffen om daklozen te helpen?

De gemeentelijke straathoekwerkers en die van het OCMW blijven actief, maar passen zich aan. Dankzij de gezamenlijke inspanningen van de gemeente en het OCMW kunnen ze hun dagelijkse actie voor kansarmen voortzetten. Uiteraard zijn de regels om samenscholingen te vermijden en afstand tussen personen te bewaren van toepassing.

Het mobiele hulpteam “maraude” van het OCMW blijft rondes organiseren en ook het Resto du cœur, dat zorgt voor de dagelijkse verdeling van de maaltijden, blijft actief. Er is een opvangcapaciteit van 15 geïsoleerde en beschermde plaatsen ingericht.
Eventuele zieken worden doorverwezen naar ziekenhuizen. Sint-Gillis valt onder de mobiele interventiedienst van de Samu Social van Brussel, die ook medisch personeel omvat dat zowel overdag als ’s avonds actief is. Deze dienst organiseert veilig vervoer naar het ziekenhuis of naar de opvangruimtes.

Bruss’help, het steunpunt voor de Brusselse daklozensector, heeft een dispatchingdienst voor de verschillende hulpcentra opgericht om mensen door te verwijzen.

Een hotel gevorderd
Er is ook een 11-kamer hotel gevorderd om de daklozen te huisvesten, die in deze periode van opsluiting tot de meest kwetsbare groepen behoren.
Sinds 9 april zijn de betrokken personen voorzien van eenpersoonskamers en maaltijdverzorging. Er is ook medische en psychosociale steun verleend. Deze eerste vordering werd gedaan met instemming van de hoteleigenaar.
Naast de gemeentelijke diensten wordt de operatie uitgevoerd in nauwe samenwerking met het OCMW, de Ateliers du Midi, Bruss’help (het regionale platform voor de coördinatie van de hulp aan daklozen), Médecins du Monde en met de financiële steun van COCOM.


Maatregelen voor scholen en kinderdagverblijven

SCHOOL 1-2
02/536.03.47secretariat1-2@stgilles.brussels

SCHOOL ULENSPIEGEL
02/536.03.49secretariatspiegel@stgilles.brussels

SCHOOL LES 4 SAISONS
02/544.02.71secretariatecole4@stgilles.brussels

SCHOOL J.J. MICHEL
02/536.03.53secretariatjjmichel@stgilles.brussels

SCHOOL NOUVELLE
02/536.03.64secretariatecolenouvelle@stgilles.brussels

SCHOOL PETER PAN
02/536.03.55secretariatpeterpan@stgilles.brussels

SCHOOL DU PARVIS
02/536.03.30secretariatparvis@stgilles.brussels

LYCEE INTEGRAL ROGER LALLEMAND
02/536.03.36contact@lirl.be


Zijn de kinderdagverblijven open?

Kinderen terug naar de kinderdagverblijven, rekening houdend met de organisatorische capaciteit van de crèches.

> Er wordt gevraagd kinderen enkel te brengen als het echt nodig is, zodat de hervatting geleidelijk aan kan verlopen
> De nodige voorzorgsmaatregelen op vlak van gezondheid zullen worden genomen zodat er geen enkele risico bestaat voor de gezondheid van zowel het personeel als de kinderen
> De Federatie wil faillissementen vermijden en alle opvangplaatsen behouden

De opmerkingen voor de private kinderdagverblijven gelden ook voor de gemeentelijke.

> Bel naar het nummer 02/536.03.4 en laat zo snel mogelijk weten wanneer je kind terug naar de crèche komt. Uiterlijk de dag voordien
>Sinds 11/5 zijn de kinderen opnieuw naar het kinderdagverblijf waar ze gewoonlijk gaan en zullen ook de gebruikelijke teams weer present zijn
> De crèches zijn geopend van 8u tot 16.30u
> De teams ter plaatse zullen alle door de overheid vereiste hygiëneregels naleven en extra maatregelen invoeren (schoonmaak en ontsmetting zal grondiger gebeuren, regelmatig verluchten, kinderen krijgen aangepast materiaal).

Opgelet!
> Elk kind dat verdachte symptomen vertoont (koorts=38°, hoest, loopneus, keelpijn, hoofdpijn, spierpijn, ongewone huiduitslag, diarree, braken of ademhalingsmoeilijkheden – niet-uitputtende lijst) wordt niet tot de opvang toegelaten
> Elk kind van wie één van de ouders op een COVID-19 testresultaat wacht wordt preventief de toegang ontzegd en in het geval bij een kind COVID-19 wordt vastgesteld, moeten de ouders de verantwoordelijke van de crèche zo snel mogelijk op de hoogte brengen
> Kom ‘s ochtends alleen, als je je kind in het kinderdagverblijf afzet en volg strikt de door de teams gegeven richtlijnen. Respecteer de veiligheidsafstand en ontsmet je handen bij het betreden van de crèches. De ouder die het kind begeleidt is verplicht een mondmasker of sjaal die neus en mond bedekt te dragen om toegang te krijgen tot het gebouw.

 

De gemeentelijke dienst Kinderdagverblijven hervat de inschrijvingen om een plaats te krijgen in één van de gemeentelijke kinderdagverblijven.

Waar en wanneer?
Op dinsdag in het gemeentehuis van 15.00 tot 18.00 uur, uitsluitend op afspraak. Neem contact op 02/536.02.31 van maandag tot vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur en van 13.00 tot 16.30 uur (vrijdag 8.30 tot 12.30 uur).

Hoe? 
Download de inschrijvingsfiche en vul die vooraf in. Zorg dat je je identiteitskaart (en die van het kind indien het al geboren is) en een medisch attest waaruit de zwangerschap blijkt, bij je hebt.

De inschrijvingsfiche is ook beschikbaar in papierformaat, je kunt die afhalen in het stadhuis.

Telefoonnummer voor dringende gevallen: 02/563.11.48 – creche.1060@stgilles.brussels


Zijn de academies ook gesloten?

De academies zijn gesloten.

Inlichtingen:
Academie voor Schone Kunsten: www.acasaintgilles.be
Muziekacademie: www.acadegreef.be


Speeltuinen

Bezoeken aan de speeltuinen zijn voorbehouden voor kinderen tot en met 12 jaar. In Sint-Gillis gaat het om de vlaktes van de Lavelleye-tuin, het Pauluspark, het eilandje Vanderschrick en de Wetstraat. De volwassenen die de kinderen begeleiden, respecteren de regels van social distancing, in het bijzonder het behoud van een afstand van 1.5 meter tussen elke persoon. Bovendien moet de toegang in de grote speeltuinen in parken beperkt worden tot maximum 20 kinderen tegelijk.

Maatregelen rond commerciële activiteiten

De nachtwinkels moeten om 22u gesloten zijn.

Horecazaken en lokale bedrijven worden door deze crisis erg getroffen. Om ze te ondersteunen zijn er verschillende opties :

We proberen deze lijsten actueel te houden, maar aarzel niet om ons te contacteren op 02/536.02.30 of developpement.economique@stgilles.brussels om ze aan te vullen of te corrigeren.

Vergeet bij het winkelen niet de veiligheidsinstructies te respecteren: dit is de verantwoordelijkheid van de klanten, maar ook van de restauranthouders en de winkeliers die open zijn gebleven.

Andere initiatieven ter ondersteuning van de economische activiteit 

Dienstverlening voor zelfstandigen, handelaars en kleine bedrijven:
Opening van een begeleidingsloket voor bedrijven en andere onafhankelijke beroepen die het moeilijk hebben als gevolg van de Covid-crisis via het Bedrijvencentrum Village Partenaire. Dienst beschikbaar in 6 talen (Frans, Nederlands, Engels, Spaans, Portugees en Arabisch): aidescovid@villagepartenaire.be02/543.44.85. Van maandag tot donderdag. Van 9u tot 12u30.

Sites www.horecacomeback.bewww.jesoutiensmonhorecadequartier.brussels , www.cafesolidarite.bewww.supportyourbar.be bieden u de mogelijkheid om vouchers te kopen die na de opsluiting kunnen worden gebruikt om de cashflow van de gesloten vestigingen voortaan te ondersteunen. Verschillende horecazaken in Sint-Gillis zijn daar geregistreerd.

Bent u een retailer en wil u uw online business ontwikkelen of aanpassen om de crisis het hoofd te bieden? De vrijwilligers van het www.agencedigitalesolidaire.org platform zullen u gratis begeleiden.

Heeft u een vraag? Aarzel niet om contact op te nemen met de afdeling Economische Ontwikkeling via e-mail op developpement.economique@stgilles.brussels of per telefoon op 02/536.02.30 – 02/563.11.25.
De website van Entreprendre à Bruxelles www.1819.brussels kan u ook helpen bij het vinden van antwoorden op vragen over de gevolgen van de crisis voor uw professionele activiteiten, en in het bijzonder over de financiële hulp die kan worden verkregen.


Markten

De markten worden opnieuw gestart, een mondmasker wordt verplicht.


Sport en cultuur

Zwembaden en sportcentra

Alle infrastructuren zijn nu opnieuw geopend.

Zwembad Victor Boin

Vanaf woensdag 1 juli kun je weer naar het zwembad Victor Boin. We werken met deze tijdslots:
> week : 12u-13u30/14u-15u30/16u-17u30/18u-19u15
> zaterdag : 12u-13u30/14u-15u30/16u-17u30
> zondag : 8u30-10u/10u30-12u/12u30-14u

Aangezien we maar een beperkt aantal zwemmers mogen toelaten, kun je enkel op reservatie komen zwemmen. Dat kan vanaf 1 juli op het nummer 02/536.03.86, van maandag tot donderdag van 8u tot 12u en van 13.30u tot 16u, en op vrijdag van 8u tot 12u.

De gebruikelijke douches zijn tijdelijk gesloten maar douchen onder de niet-verwarmde douche is verplicht. We danken je alvast om de sanitaire
regels in het zwembadgebouw te respecteren (handontsmetting …). U kunt natuurlijk met uw gezin komen zwemmen, maar voor kinderen onder de 12 jaar die alleen toegang hebben tot het zwembad, is maximaal één niet-zwemmende begeleider toegestaan in de cafetaria.

Om te weten wanneer de verschillende zwemclubs hun activiteiten heropstarten, kun je best rechtstreeks met hen contact opnemen.

Tennis in het sportplein Corneille Barca:
Route de Lennik 1015 – Anderlecht
T: 02/520.39.72
E: sport.1060@stgilles.brussels

 

Bibliotheek en cultuurlocaties

De infrastructuren zijn gesloten behalve de WebatelierLa Maison des Cultures, de Horta museum en de franstalige en de nederlandstalige bibliotheek:

> de nederlandstalige bibliotheekhttps://sint-gillis.bibliotheek.be.
> franstalige bibliotheek 

Het dragen van een mondmasker is sinds 11 juli verplicht.


Gebedshuizen

De diensten zijn verboden maar de gebouwen blijven open, mits de regels van “social distancing” in acht worden genomen. De beheerders van die gebouwen moeten de daartoe noodzakelijke regels vastleggen en aandachtig toezien op de naleving ervan.

Democratisch leven
Tijdens de periode van de opsluiting bood het College van burgemeesters en schepenen aan om schriftelijk te antwoorden op de vragen van de gemeenteraadsleden over het beheer van de gezondheidscrisis door de gemeente Sint-Gillis. Om in deze periode zoveel mogelijk transparantie te garanderen, heeft het College zich ertoe verbonden om binnen een korte termijn te antwoorden, de antwoorden door te geven aan alle gemeenteraadsleden en ze snel te publiceren op de website van de gemeente. Antwoorden vindt je op Editoria.


Waar vind ik betrouwbare informatie over Covid-19?

De FOD Volksgezondheid en de FOD Binnenlandse Zaken hebben samen een volledige website ontwikkeld, waarop je alle nuttige informatie vindt. Verspreid geen informatie die je niet hebt gecheckt: https://www.info-coronavirus.be/nl/