Bevolking
Info

Coronavirus: hoe zit het in Sint-Gillis?

Hieronder vind je alle nuttige informatie over de beschikbaarheid van de gemeentediensten. 

Vind je nog altijd geen antwoord op je vraag, stuur dan gerust een e-mail naar contact.1060@stgilles.brussels.

Deze informatie wordt regelmatig geactualiseerd. Laatste update: 8 maart 2021 – 10u40


Het dragen van een mondmasker is verplicht in de 19 gemeenten van het Brussels Gewest.

Meer info vind je op www.info-coronavirus.be en www.coronavirus.brussels.


Maskers

Een masker krijgen? Meer info

 

Blijven de administratieve diensten geopend?

Voortaan kun je enkel nog op afspraak bij de diensten terecht. Alle contactinformatie vind je hieronder.

 

Openbare netheid

De dienst ophalen van grof huisvuil en verwijderen van graffiti blijft beschikbaar: alle info lees je hier.


Woonerfzones

In het kader van de COVID 19-epidemie en om ervoor te zorgen dat iedereen zich vlot kan verplaatsen rekening houdend met de anderhalve meter-regel, worden bepaalde straten tijdelijk “deelzones”. De voetgangers mogen er de volledige breedte van de straat gebruiken, autobestuurders en fietsers mogen voetgangers niet in gevaar brengen noch hinderen. De maximumsnelheid is beperkt tot 20 km/u.


Tax on web

Meer informatie?
> Raadpleeg de website van de FOD Financiën: https://financien.belgium.be/nl/E-services/Tax-on-web
> Neem telefonisch contact op met de FOD Financiën: 02/572.57.57 (werkdagen tussen 8.30u en 17u)

Via het nummer dat op je aangifte staat kun je ook een afspraak maken, zodat de ambtenaren van de FOD Financiën je via telefoon kunnen helpen: https://finances.belgium.be/…/decla…/seances-de-remplissage…


Burgerlijke huwelijken en begrafenissen 

Neem voor meer informatie contact op met de burgerlijke stand: etatcivil.1060@stgilles.brussels02/536.02.50


Moet ik nog een parkeerticket kopen? 
 

Ons kantoor op het stadhuis is weer open voor het publiek van 8 tot 12 uur van maandag tot vrijdag en dinsdag van 14 tot 17 uur. U kunt ook contact opnemen met het Celulle Stationnement om een afspraak te maken.

Hoe ga je tewerk?
Voor de verlenging of uitreiking van een parkeerkaart, maak je als volgt een afspraak:
> telefonisch op het nummer 02/536 03 97
> of via e-mail op volgend adres: abonnement@stgilles.brussels.

We vragen je de afgesproken data en uren strikt na te leven.
We herinneren eraan dat je deze formaliteiten ook kunt regelen via Irisbox op de website www.irisbox.brussels.

Betwistingen worden enkel via e-mail behandeld, en wel op volgend adres: parking@stgilles.brussels.

Het lokaal is uitgerust met de nodige voorzieningen om personeel en publiek te beschermen maar het aantal personeelsleden wordt beperkt om de afstandsregels te kunnen naleven. We vragen je dus om de formaliteiten zoveel mogelijk via e-mail te regelen. Alle informatie vind je ook op onze website: https://stgilles.brussels/…/mobilite-et-stat…/stationnement/

Ook de parkeercontroleurs op de openbare weg krijgen de nodige uitrusting om hen tegen eventuele besmetting te beschermen. We doen een oproep aan het publiek om samen met hen de afstandsregels na te leven.


Kan ik parkeerplaatsen reserveren voor een verhuis?

Parkeerplaatsen kunnen tot 7 werkdagen voor de gewenste datum worden gereserveerd, enkel via e-mail op volgend adres espacepublic@stgilles.brussels.

Inlichtingen op datzelfde e-mailadres of op 02/536.17.50.


Wat met de diensten van het OCMW?

> Meer info op www.cpasstgilles.irisnet.be


1710, een telefoonnummer voor de Brusselaars die een huisarts nodig hebbenJullie kunnen op dat nummer terecht voor medisch advies over hun gezondheidstoestand, in het kader van de huidige pandemie van het coronavirus.Via het nieuwe nummer 1710 komen Brusselaars terecht bij een dispatching van huisartsen, die hen zal adviseren en doorverwijzen waar nodig.
Het bellen van de vaste huisarts, of – bij gebrek daaraan – van het nummer 1710 de eerste reflex moet zijn.


Maatregelen voor scholen en kinderdagverblijven

SCHOOL 1-2
02/536.03.47secretariat1-2@stgilles.brussels

SCHOOL ULENSPIEGEL
02/536.03.49secretariatspiegel@stgilles.brussels

SCHOOL LES 4 SAISONS
02/544.02.71secretariatecole4@stgilles.brussels

SCHOOL J.J. MICHEL
02/536.03.53secretariatjjmichel@stgilles.brussels

SCHOOL NOUVELLE
02/536.03.64secretariatecolenouvelle@stgilles.brussels

SCHOOL PETER PAN
02/536.03.55secretariatpeterpan@stgilles.brussels

SCHOOL DU PARVIS
02/536.03.30secretariatparvis@stgilles.brussels

LYCEE INTEGRAL ROGER LALLEMAND
02/536.03.36contact@lirl.be


Kinderdagverblijven 

De gemeentelijke dienst Kinderdagverblijven hervat de inschrijvingen om een plaats te krijgen in één van de gemeentelijke kinderdagverblijven.

Waar en wanneer?
Op dinsdag in het gemeentehuis van 15.00 tot 18.00 uur, uitsluitend op afspraak. Neem contact op 02/536.02.31 van maandag tot vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur en van 13.00 tot 16.30 uur (vrijdag 8.30 tot 12.30 uur).

Hoe? 
Download de inschrijvingsfiche en vul die vooraf in. Zorg dat je je identiteitskaart (en die van het kind indien het al geboren is) en een medisch attest waaruit de zwangerschap blijkt, bij je hebt.

De inschrijvingsfiche is ook beschikbaar in papierformaat, je kunt die afhalen in het stadhuis.

Telefoonnummer voor dringende gevallen: 02/563.11.48 – creche.1060@stgilles.brussels

De opmerkingen voor de private kinderdagverblijven gelden ook voor de gemeentelijke.

> De crèches zijn geopend van 8u tot 16.30u
> De teams ter plaatse zullen alle door de overheid vereiste hygiëneregels naleven en extra maatregelen invoeren (schoonmaak en ontsmetting zal grondiger gebeuren, regelmatig verluchten, kinderen krijgen aangepast materiaal).

Opgelet!
> Elk kind dat verdachte symptomen vertoont (koorts=38°, hoest, loopneus, keelpijn, hoofdpijn, spierpijn, ongewone huiduitslag, diarree, braken of ademhalingsmoeilijkheden – niet-uitputtende lijst) wordt niet tot de opvang toegelaten
> Elk kind van wie één van de ouders op een COVID-19 testresultaat wacht wordt preventief de toegang ontzegd en in het geval bij een kind COVID-19 wordt vastgesteld, moeten de ouders de verantwoordelijke van de crèche zo snel mogelijk op de hoogte brengen
> Kom ‘s ochtends alleen, als je je kind in het kinderdagverblijf afzet en volg strikt de door de teams gegeven richtlijnen. Respecteer de veiligheidsafstand en ontsmet je handen bij het betreden van de crèches. De ouder die het kind begeleidt is verplicht een mondmasker of sjaal die neus en mond bedekt te dragen om toegang te krijgen tot het gebouw.

 


De academies 

Inlichtingen:
Academie voor Schone Kunsten: www.acasaintgilles.be
Muziekacademie: www.acadegreef.be


Speeltuinen

Bezoeken aan de speeltuinen zijn voorbehouden voor kinderen tot en met 12 jaar. De volwassenen die de kinderen begeleiden, respecteren de regels van social distancing, in het bijzonder het behoud van een afstand van 1.5 meter tussen elke persoon. Bovendien moet de toegang in de grote speeltuinen in parken beperkt worden tot maximum 20 kinderen tegelijk.

Maatregelen rond commerciële activiteiten

Aarzel niet om ons te contacteren op 02/536.02.30 of developpement.economique@stgilles.brussels.

Raadpleeg ook onze FAQ.


Markten

De markten blijven georganiseerd, een mondmasker is verplicht. Eten en drinken ter plaats zijn nu verboden.


Sport en cultuur

Sportcentra

De sportcentra zijn alleen open voor activiteiten die kunnen worden beoefend door personen jonger dan 18 jaar.

Zwembad

Je kan het tijdstip voor je zwembeurt online reserveren: https://piscine.stgilles.billetterie.it/.

De reservatiekalender is beperkt in de tijd om te vermijden dat die te snel is volgeboekt voor verschillende weken. Zo krijgt iedereen de kans gebruik te maken van het zwembad. Zodra je reservatie in orde is, ontvang je een bevestiging per e-mail.

Wie meer informatie wil kan steeds via email terecht bij de dienst Sport: sport.1060@stgilles.brussels.

Voor de activiteiten die door de verschillende clubs aan het zwembad georganiseerd worden, nodigen wij u uit om rechtstreeks contact met hen op te nemen om te weten te komen hoe zij hun activiteiten kunnen hervatten.


Bibliotheek en cultuurlocaties

Museum blijven geopend. Raadpleeg:

> de nederlandstalige bibliotheekhttps://sint-gillis.bibliotheek.be.
> franstalige bibliotheek 
> www.stgillesculture.brussels

Democratisch leven
Tijdens de periode van de opsluiting bood het College van burgemeesters en schepenen aan om schriftelijk te antwoorden op de vragen van de gemeenteraadsleden over het beheer van de gezondheidscrisis door de gemeente Sint-Gillis. Om in deze periode zoveel mogelijk transparantie te garanderen, heeft het College zich ertoe verbonden om binnen een korte termijn te antwoorden, de antwoorden door te geven aan alle gemeenteraadsleden en ze snel te publiceren op de website van de gemeente. Antwoorden vindt je op Editoria.


Waar vind ik betrouwbare informatie over Covid-19?

De FOD Volksgezondheid en de FOD Binnenlandse Zaken hebben samen een volledige website ontwikkeld, waarop je alle nuttige informatie vindt. Verspreid geen informatie die je niet hebt gecheckt: https://www.info-coronavirus.be/nl/