Bevolking
Info

Coronavirus: hoe zit het in Sint-Gillis?

Hieronder vind je alle nuttige informatie over de beschikbaarheid van de gemeentediensten. 

Vind je nog altijd geen antwoord op je vraag, stuur dan gerust een e-mail naar contact.1060@stgilles.brussels.

Deze informatie wordt regelmatig geactualiseerd. Laatste update: 31 maart 2020 – 10u15

 

Blijven de administratieve diensten geopend?

Voortaan kun je enkel nog op afspraak bij de diensten terecht. Alle contactinformatie vind je hieronder.


Kan ik documenten op afstand ontvangen?

Een aantal documenten kan je rechtstreeks online bestellen en betalen via het gewestelijke elektronische loket IRISBOX (www.irisbox.irisnet.be):

 • attest van nationaliteit
 • attest van gezinssamenstelling
 • attest van verblijfplaats
 • attest van hoofdverblijfplaats met historiek
 • attest van leven
 • verklaring van adresverandering
 • uittreksel van geboorteakte
 • uittreksel van huwelijksakte
 • uittreksel van akte van scheiding
 • uittreksel van akte van overlijden
 • uittreksel uit het strafregister
 • een parkeerkaart


Worden de burgerlijke huwelijken nog voltrokken?

Na advies van de procureur des Konings van Brussel, worden alle huwelijken uitgesteld.
Neem voor meer informatie contact op met de burgerlijke stand: etatcivil.1060@stgilles.brussels02/536.02.50


Vinden er nog begrafenissen plaats op de begraafplaats van Sint-Gillis?

Uitvaartceremonies vinden in beperkte kring plaats mits de regels van “social distancing” in acht worden genomen.


Moet ik nog een parkeerticket kopen? 
 

De controle op het betalend parkeren wordt in Sint-Gillis en in alle andere Brusselse gemeenten opgeschort.


Kan ik parkeerplaatsen reserveren voor een verhuis?

Parkeerplaatsen kunnen tot 7 werkdagen voor de gewenste datum worden gereserveerd, enkel via e-mail op volgend adres espacepublic@stgilles.brussels.

Inlichtingen op datzelfde e-mailadres of op 02/536.17.50.


Wat met de diensten van het OCMW?

De opvang van gebruikers en van het meest geprecariseerde publiek wordt gegarandeerd, mits inachtneming van de voorschriften van het laatste besluit van de federale regering.

Zo lang de periode van inperkingsmaatregelen geldt, wordt alles gecentraliseerd in de Fernand Bernierstraat 40. Opgelet, de antenne “Le Relais” langs de Charleroisesteenweg is net als de “Point d’Appui” gesloten!

Het onthaal van de algemene sociale dienst blijft op werkdagen, zonder voorafgaande afspraak, open tussen 8u en 11.45u. Vooraleer je je ter plaatse begeeft, vragen we je tijdens de kantooruren contact op te nemen met onze diensten op het nummer: 02/600.54.09.

Alle beschermende maatregelen zijn genomen om onze bezoekers en medewerkers veilig te kunnen ontvangen. De gebruikers zullen hun vraag kunnen voorleggen aan het onthaalpersoneel, dat zal beslissen of die al dan niet hoogdringend is, om ze zo goed mogelijk te kunnen doorverwijzen.

De diensten zullen alleen nieuwe verzoeken om hulp, dringende medische hulp en medische kaarten kunnen behandelen. Niet-dringende verzoeken worden uitgesteld of telefonisch afgehandeld.

Het Resto du cœur blijft open om de dagelijkse distributie van voedselpakketten en maaltijden te verzekeren. De restaurantzaal is wel gesloten.

De sociale dienst voor senioren, “Collectif Violette”, blijft diensten aanbieden aan alleenstaanden die zich niet kunnen verplaatsen. Je kunt het team bereiken op het nummer 02/600.56.46.

Alle collectieve activiteiten worden geannuleerd!

> Meer info op www.cpasstgilles.irisnet.be


Kunnen alleenstaanden hulp inschakelen om boodschappen te doen?

Jazeker, van 9u tot 17u van maandag tot vrijdag kunnen ze terecht op het gratis nummer 0800/35.176.


Zijn er bijzondere maatregelen getroffen om daklozen te helpen?

De gemeentelijke straathoekwerkers en die van het OCMW blijven actief, maar passen zich aan. Dankzij de gezamenlijke inspanningen van de gemeente en het OCMW kunnen ze hun dagelijkse actie voor kansarmen voortzetten. Uiteraard zijn de regels om samenscholingen te vermijden en afstand tussen personen te bewaren van toepassing.

Het mobiele hulpteam “maraude” van het OCMW blijft rondes organiseren en ook het Resto du cœur, dat zorgt voor de dagelijkse verdeling van de maaltijden, blijft actief. Er is een opvangcapaciteit van 15 geïsoleerde en beschermde plaatsen ingericht.
Eventuele zieken worden doorverwezen naar ziekenhuizen. Sint-Gillis valt onder de mobiele interventiedienst van de Samu Social van Brussel, die ook medisch personeel omvat dat zowel overdag als ’s avonds actief is. Deze dienst organiseert veilig vervoer naar het ziekenhuis of naar de opvangruimtes.

Bruss’help, het steunpunt voor de Brusselse daklozensector, heeft een dispatchingdienst voor de verschillende hulpcentra opgericht om mensen door te verwijzen.


Maatregelen voor scholen en kinderdagverblijven

Zijn de scholen open?

De scholen blijven gesloten. Er is een opvangdienst voor kinderen wiens ouders:

 • in de gezondheidszorg werken
 • binnen essentiële overheidsdiensten werken
 • geen andere opvangmogelijkheden hebben dan de grootouders (ongeacht hun leeftijd).

SCHOOL 1-2
02/536.03.47secretariat1-2@stgilles.brussels

SCHOOL ULENSPIEGEL
02/536.03.49secretariatspiegel@stgilles.brussels

SCHOOL LES 4 SAISONS
02/544.02.71secretariatecole4@stgilles.brussels

SCHOOL J.J. MICHEL
02/536.03.53secretariatjjmichel@stgilles.brussels

SCHOOL NOUVELLE
02/536.03.64secretariatecolenouvelle@stgilles.brussels

SCHOOL PETER PAN
02/536.03.55secretariatpeterpan@stgilles.brussels

SCHOOL DU PARVIS
02/536.03.30secretariatparvis@stgilles.brussels

LYCEE INTEGRAL ROGER LALLEMAND
02/536.03.36contact@lirl.be


Zijn de kinderdagverblijven open?

De kinderdagverblijven zijn open. De kinderen die naar de gemeentelijke kinderdagverblijven komen worden verzameld in de crèche Jourdan. Door zijn grote capaciteit kunnen alle kinderen er terecht met strikte inachtneming van de gezondheidsregels.

Inlichtingen op 02/536.03.41 of creche.1060@stgilles.brussels

Zijn de academies ook gesloten?

De academies zijn gesloten t.e.m. 5 april.

Inlichtingen:
Academie voor Schone Kunsten: www.acasaintgilles.be
Muziekacademie: www.acadegreef.be

Maatregelen rond het vervoer

Mag men elektrische steps gebruiken om te wandelen? 
Nee, ze zijn niet toegelaten voor recreatieve activiteiten. Ze zijn echter wel toegelaten als transportmiddel voor essentiële verplaatsingen

Is het nog mogelijk om deelauto’s, deelsteps en deelfietsen te gebruiken?
Ja, deze worden beschouwd als transportmiddel en zijn bijgevolg niet verboden. Gocarts voor één of meerdere persoenen worden beschouwd als recreatieve activiteiten en zijn bijgevolg verboden.

Maatregelen rond commerciële, culturele en sportactiviteiten

Markten

De markten op het Van Meenenplein, het Voorplein en aan het Zuidstation gaan voorlopig niet door.

Wassalons

Ze zijn geopend tijdens de week en het weekend. Net zoals overal, moet je ook daar een paar voorzorgsmaatregelen in acht nemen: regels op vlak van social distancing respecteren; ga het wassalon binnen om je spullen in de wasmachine te steken, ga dan buiten wachten en kom je spullen na de wasbeurt ophalen. Plooi je spullen thuis. Eigenaars moeten de regels inzake veiligheid en preventie uithangen.

Wat met de nachtwinkels?

De nachtwinkels mogen openen mits naleving van de social distancing maatregelen en dit tot 22u.

Wat met de krantenwinkels?

Ze blijven open voor aankoop van de pers.

Wat met dringende herstellingsdiensten voor de veiligheid, hygiëne en ICT-infrastructuur?

Alle dringende herstellingen mogen blijven uitgevoerd worden. Bijvoorbeeld: loodgieters, garagisten, telecomleveranciers…

Mogen de winkels die de landbouwsector voorzien (fytoproducten, veevoer, …) openblijven?

Ja, alle bedrijven die aan de landbouwsector leveren blijven werken met een inachtneming van social distancing maatregelen en passen waar mogelijk telewerken toe.

Mogen garages en bandencentrales hun activiteiten voortzetten?
Ja, maar enkel voor dringende reparaties en mits de maatregelen met betrekking tot social distancing gevolgd worden.

Mogen opticiens en gehoorwinkels openblijven?

Ja, mits de maatregelen met betrekking tot social distancing gevolgd worden.

Zwembaden en sportcentra

Alle infrastructuren zijn gesloten t.e.m. 5 april.

Bibliotheek en cultuurlocaties

Alle infrastructuren zijn gesloten t.e.m. 5 april.


Maatregelen met betrekking tot dienstenactiviteiten

Mag poetshulp (dienstencheques etc.) blijven doorgaan bij de klanten thuis?

Ja, mits de maatregelen met betrekking tot social distancing gevolgd worden.

Moeten thuisverpleegkundigen verder werken?

Ja, de thuiszorg blijft bestaan.

Mogen diensten voor thuis- en familiale hulp doorgaan voor: ouderen, thuiszorg, personen met beperkingen, opvangtehuizen voor mishandelde vrouwen, voedselhulpbedeling, schuilplaatsen en nachtopvang voor mensen met sociale problemen, nachtopvang en coördinatiecentra voor thuiszorg en ondersteuning …?

Ja.


Gebedshuizen

De diensten zijn verboden maar de gebouwen blijven open, mits de regels van “social distancing” in acht worden genomen. De beheerders van die gebouwen moeten de daartoe noodzakelijke regels vastleggen en aandachtig toezien op de naleving ervan.


Parken en groene ruimtes

De speelpleinen zijn gesloten. In Sint-Gillis gaat het om de speeltuinen in de ‘de Lavelleye’-tuin, het Pauluspark, het huizenblok Vanderschrick en de Koningslaan.

Parken en groene ruimtes blijven open omdat het belangrijk is af en toe een luchtje te gaan scheppen. Voorzichtigheid blijft echter geboden om jezelf en de anderen te beschermen, hou je daarom aan volgende regels:

 • ga alleen naar buiten, met mensen die onder jouw dak wonen of een vriend
 • bewaar een veilige afstand
 • vermijd samenscholingen en sta niet stil
 • ga niet op banken zitten
 • vermijd mensen van verschillende leeftijden
 • peel geen spelletjes met de bal of groepsspelletjes, ze zorgen ervoor dat mensen dicht bij elkaar komen en bevorderen dus de verspreiding van het virus
 • speeltuinen blijven gesloten


Werd er al iets besloten omtrent hypotheken en/of persoonlijke leningen waarvan de betaling in het gedrang komt wegens onvoorziene technische werkloosheid door de coronacrisis ?

Tot 30 september moeten getroffen Belgen geen leningen meer terugbetalen en nieuwe kredieten zullen blijven komen. Voor meer informatie kan contact opgenomen worden met uw bank.

 

1710, een telefoonnummer voor de Brusselaars die een huisarts nodig hebben

Jullie kunnen op dat nummer terecht voor medisch advies over hun gezondheidstoestand, in het kader van de huidige pandemie van het coronavirus.

Via het nieuwe nummer 1710 komen Brusselaars terecht bij een dispatching van huisartsen, die hen zal adviseren en doorverwijzen waar nodig.
Het bellen van de vaste huisarts, of – bij gebrek daaraan – van het nummer 1710 de eerste reflex moet zijn.

Mogen we ons verplaatsen naar de glascontainers?
Ja, dat mag.

Waar vind ik betrouwbare informatie over Covid-19?

Er is heel wat informatie in omloop over Covid-19 (Coronavirus), de symptomen, de manier waarop je het kunt vermijden of over het aantal besmette personen. Heel wat van die informatie is fout. De FOD Volksgezondheid en de FOD Binnenlandse Zaken hebben samen een volledige website ontwikkeld, waarop je alle nuttige informatie vindt. Verspreid geen informatie die je niet hebt gecheckt: https://www.info-coronavirus.be/nl/

Net als de federale overheid en tal van andere Belgische gemeenten, heeft de gemeente Sint-Gillis zich aangesloten bij het communicatieplatform BE-Alert via hetwelke je informatie kunt ontvangen over de evolutie van de situatie per sms, voice mail of e-mail. Het Nationaal Crisiscentrum (NCC) raadt momenteel aan informatie via e-mail te versturen. Wil je deze e-mails ontvangen, schrijf je dan in op volgend adres: https://www.be-alert.be/nl/