Bevolking
Info

Coronavirus: hoe zit het in Sint-Gillis?

Hieronder vind je alle nuttige informatie over de beschikbaarheid van de gemeentediensten. 

Vind je nog altijd geen antwoord op je vraag, stuur dan gerust een e-mail naar contact.1060@stgilles.brussels.

Deze informatie wordt regelmatig geactualiseerd. Laatste update: 15 mei 2020 – 16u30


Maskers

Een masker krijgen? Meer info

 

Blijven de administratieve diensten geopend?

Voortaan kun je enkel nog op afspraak bij de diensten terecht. Alle contactinformatie vind je hieronder.

 

Openbare netheid

De dienst ophalen van grof huisvuil en verwijderen van graffiti blijft beschikbaar: alle info lees je hier.

Het mobiel containerpark komt zoals gepland van 15 tot 18 juni 2020:
> 15/6: Delporteplein (kant 3 tot 10)
> 16/6: Berckmansstraat (tussen de Munthofstraat en de Jasparstraat)
> 17/6: Jacques Francksquare (tussen de Fontainas- en Vlogaertstraat, op de parking).
> 18/06 Moricharplein (tussen de Retorica- en Studentenstraat)

De bewoners die er gebruik van maken moeten volgende richtlijnen naleven:

 • een mondmasker dragen
 • zelf de koffer van hun wagen openen
 • een veiligheidsafstand van minstens 1,5 meter respecteren
 • Slechts 1 persoon tegelijk

Alle informatie over de mobiel containerparken


Woonerfzones

In het kader van de COVID 19-epidemie en om ervoor te zorgen dat iedereen zich vlot kan verplaatsen rekening houdend met de anderhalve meter-regel, worden bepaalde straten tijdelijk “deelzones”. De voetgangers mogen er de volledige breedte van de straat gebruiken, autobestuurders en fietsers mogen voetgangers niet in gevaar brengen noch hinderen. De maximumsnelheid is beperkt tot 20 km/u.


Tax on web

De FOD Financiën schrapt dit jaar alle hulpsessies voor het invullen van de belastingsaangifte die in de maand juni moeten plaatsvinden. Je aangifte (of voorstel van vereenvoudigde aangifte) is beschikbaar via het Tax-on-webplatform, een gebruiksvriendelijk en snel hulpmiddel.

Je krijgt er toegang toe via MyMinFin en je identificeren doe je via “itsme” of via je identiteitskaart (pincode en kaartlezer).

Meer informatie?
> Raadpleeg de website van de FOD Financiën: https://financien.belgium.be/nl/E-services/Tax-on-web
> Neem telefonisch contact op met de FOD Financiën: 02/572.57.57 (werkdagen tussen 8.30u en 17u)

Via het nummer dat op je aangifte staat kun je ook een afspraak maken, zodat de ambtenaren van de FOD Financiën je via telefoon kunnen helpen: https://finances.belgium.be/…/decla…/seances-de-remplissage…


Worden de burgerlijke huwelijken nog voltrokken?

Neem voor meer informatie contact op met de burgerlijke stand: etatcivil.1060@stgilles.brussels02/536.02.50


Vinden er nog begrafenissen plaats op de begraafplaats van Sint-Gillis?

Uitvaartceremonies vinden in beperkte kring (maximum 30 personen) plaats mits de regels van “social distancing” in acht worden genomen.

NB: het kerkhof van Sint-Gillis, gelegen in de Stiltelaan in Ukkel, is open, maar ingang enkel door Stiltelaan.


Moet ik nog een parkeerticket kopen? 
 

De controle op het betalend parkeren wordt in Sint-Gillis en in alle andere Brusselse gemeenten opgeschort, tot en met 16 mei.

Onze antenne in het stadhuis zal ook opnieuw toegankelijk zijn voor het publiek maar wel enkel op afspraak, en dit van maandag tot vrijdag van 8u tot 12u, en op dinsdag van 15u tot 18u.

Hoe ga je tewerk?
Voor de verlenging of uitreiking van een parkeerkaart, maak je als volgt een afspraak:
> telefonisch op het nummer 02/536 03 97
> of via e-mail op volgend adres: abonnement@stgilles.brussels.

We vragen je de afgesproken data en uren strikt na te leven.
We herinneren eraan dat je deze formaliteiten ook kunt regelen via Irisbox op de website www.irisbox.brussels.

Betwistingen worden enkel via e-mail behandeld, en wel op volgend adres: parking@stgilles.brussels.

Het lokaal is uitgerust met de nodige voorzieningen om personeel en publiek te beschermen maar het aantal personeelsleden wordt beperkt om de afstandsregels te kunnen naleven. We vragen je dus om de formaliteiten zoveel mogelijk via e-mail te regelen. Alle informatie vind je ook op onze website: https://stgilles.brussels/…/mobilite-et-stat…/stationnement/

Ook de parkeercontroleurs op de openbare weg krijgen de nodige uitrusting om hen tegen eventuele besmetting te beschermen. We doen een oproep aan het publiek om samen met hen de afstandsregels na te leven.


Kan ik parkeerplaatsen reserveren voor een verhuis?

Parkeerplaatsen kunnen tot 7 werkdagen voor de gewenste datum worden gereserveerd, enkel via e-mail op volgend adres espacepublic@stgilles.brussels.

Inlichtingen op datzelfde e-mailadres of op 02/536.17.50.


Wat met de diensten van het OCMW?

De opvang van gebruikers en van het meest geprecariseerde publiek wordt gegarandeerd, mits inachtneming van de voorschriften van het laatste besluit van de federale regering.

Zo lang de periode van inperkingsmaatregelen geldt, wordt alles gecentraliseerd in de Fernand Bernierstraat 40. Opgelet, de antenne “Le Relais” langs de Charleroisesteenweg is net als de “Point d’Appui” gesloten!

Het onthaal van de algemene sociale dienst blijft op werkdagen, zonder voorafgaande afspraak, open tussen 8u en 11.45u. Vooraleer je je ter plaatse begeeft, vragen we je tijdens de kantooruren contact op te nemen met onze diensten op het nummer: 02/600.54.11 of 02/600.54.09..

Alle beschermende maatregelen zijn genomen om onze bezoekers en medewerkers veilig te kunnen ontvangen. De gebruikers zullen hun vraag kunnen voorleggen aan het onthaalpersoneel, dat zal beslissen of die al dan niet hoogdringend is, om ze zo goed mogelijk te kunnen doorverwijzen.

De diensten zullen alleen nieuwe verzoeken om hulp, dringende medische hulp en medische kaarten kunnen behandelen. Niet-dringende verzoeken worden uitgesteld of telefonisch afgehandeld.

Het Resto du cœur blijft open om de dagelijkse distributie van voedselpakketten en maaltijden te verzekeren. De restaurantzaal is wel gesloten.

De sociale dienst voor senioren, “Collectif Violette”, blijft diensten aanbieden aan alleenstaanden die zich niet kunnen verplaatsen. Je kunt het team bereiken op het nummer 02/600.56.46.

Alle collectieve activiteiten worden geannuleerd!

> Meer info op www.cpasstgilles.irisnet.be


Kunnen alleenstaanden hulp inschakelen om boodschappen te doen?

Jazeker, van 9u tot 17u van maandag tot vrijdag kunnen ze terecht op het gratis nummer 0800/35.176.


1710, een telefoonnummer voor de Brusselaars die een huisarts nodig hebbenJullie kunnen op dat nummer terecht voor medisch advies over hun gezondheidstoestand, in het kader van de huidige pandemie van het coronavirus.Via het nieuwe nummer 1710 komen Brusselaars terecht bij een dispatching van huisartsen, die hen zal adviseren en doorverwijzen waar nodig.
Het bellen van de vaste huisarts, of – bij gebrek daaraan – van het nummer 1710 de eerste reflex moet zijn.


Zijn er bijzondere maatregelen getroffen om daklozen te helpen?

De gemeentelijke straathoekwerkers en die van het OCMW blijven actief, maar passen zich aan. Dankzij de gezamenlijke inspanningen van de gemeente en het OCMW kunnen ze hun dagelijkse actie voor kansarmen voortzetten. Uiteraard zijn de regels om samenscholingen te vermijden en afstand tussen personen te bewaren van toepassing.

Het mobiele hulpteam “maraude” van het OCMW blijft rondes organiseren en ook het Resto du cœur, dat zorgt voor de dagelijkse verdeling van de maaltijden, blijft actief. Er is een opvangcapaciteit van 15 geïsoleerde en beschermde plaatsen ingericht.
Eventuele zieken worden doorverwezen naar ziekenhuizen. Sint-Gillis valt onder de mobiele interventiedienst van de Samu Social van Brussel, die ook medisch personeel omvat dat zowel overdag als ’s avonds actief is. Deze dienst organiseert veilig vervoer naar het ziekenhuis of naar de opvangruimtes.

Bruss’help, het steunpunt voor de Brusselse daklozensector, heeft een dispatchingdienst voor de verschillende hulpcentra opgericht om mensen door te verwijzen.

Een hotel gevorderd
Er is ook een 11-kamer hotel gevorderd om de daklozen te huisvesten, die in deze periode van opsluiting tot de meest kwetsbare groepen behoren.
Sinds 9 april zijn de betrokken personen voorzien van eenpersoonskamers en maaltijdverzorging. Er is ook medische en psychosociale steun verleend. Deze eerste vordering werd gedaan met instemming van de hoteleigenaar.
Naast de gemeentelijke diensten wordt de operatie uitgevoerd in nauwe samenwerking met het OCMW, de Ateliers du Midi, Bruss’help (het regionale platform voor de coördinatie van de hulp aan daklozen), Médecins du Monde en met de financiële steun van COCOM.


Maatregelen voor scholen en kinderdagverblijven

Zijn de scholen open?

De scholen blijven gesloten. Er is een opvangdienst voor kinderen wiens ouders:

 • in de gezondheidszorg werken
 • binnen essentiële overheidsdiensten werken
 • geen andere opvangmogelijkheden hebben dan de grootouders (ongeacht hun leeftijd).

SCHOOL 1-2
02/536.03.47secretariat1-2@stgilles.brussels

SCHOOL ULENSPIEGEL
02/536.03.49secretariatspiegel@stgilles.brussels

SCHOOL LES 4 SAISONS
02/544.02.71secretariatecole4@stgilles.brussels

SCHOOL J.J. MICHEL
02/536.03.53secretariatjjmichel@stgilles.brussels

SCHOOL NOUVELLE
02/536.03.64secretariatecolenouvelle@stgilles.brussels

SCHOOL PETER PAN
02/536.03.55secretariatpeterpan@stgilles.brussels

SCHOOL DU PARVIS
02/536.03.30secretariatparvis@stgilles.brussels

LYCEE INTEGRAL ROGER LALLEMAND
02/536.03.36contact@lirl.be


Zijn de kinderdagverblijven open?

Kinderen terug naar de kinderdagverblijven, rekening houdend met de organisatorische capaciteit van de crèches.

> Er wordt gevraagd kinderen enkel te brengen als het echt nodig is, zodat de hervatting geleidelijk aan kan verlopen
> De nodige voorzorgsmaatregelen op vlak van gezondheid zullen worden genomen zodat er geen enkele risico bestaat voor de gezondheid van zowel het personeel als de kinderen
> De Federatie wil faillissementen vermijden en alle opvangplaatsen behouden

De opmerkingen voor de private kinderdagverblijven gelden ook voor de gemeentelijke.

> Bel naar het nummer 02/536.03.4 en laat zo snel mogelijk weten wanneer je kind terug naar de crèche komt. Uiterlijk de dag voordien
> Vanaf 11/5 gaan de kinderen opnieuw naar het kinderdagverblijf waar ze gewoonlijk gaan en zullen ook de gebruikelijke teams weer present zijn
> De crèches zijn geopend van 8u tot 16.30u
> De teams ter plaatse zullen alle door de overheid vereiste hygiëneregels naleven en extra maatregelen invoeren (schoonmaak en ontsmetting zal grondiger gebeuren, regelmatig verluchten, kinderen krijgen aangepast materiaal).

Opgelet!
> Elk kind dat verdachte symptomen vertoont (koorts=38°, hoest, loopneus, keelpijn, hoofdpijn, spierpijn, ongewone huiduitslag, diarree, braken of ademhalingsmoeilijkheden – niet-uitputtende lijst) wordt niet tot de opvang toegelaten
> Elk kind van wie één van de ouders op een COVID-19 testresultaat wacht wordt preventief de toegang ontzegd en in het geval bij een kind COVID-19 wordt vastgesteld, moeten de ouders de verantwoordelijke van de crèche zo snel mogelijk op de hoogte brengen
> Kom ‘s ochtends alleen, als je je kind in het kinderdagverblijf afzet en volg strikt de door de teams gegeven richtlijnen. Respecteer de veiligheidsafstand en ontsmet je handen bij het betreden van de crèches. De ouder die het kind begeleidt is verplicht een mondmasker of sjaal die neus en mond bedekt te dragen om toegang te krijgen tot het gebouw.

 

De gemeentelijke dienst Kinderdagverblijven hervat de inschrijvingen om een plaats te krijgen in één van de gemeentelijke kinderdagverblijven.

Waar en wanneer?
Op dinsdag in het gemeentehuis van 15.00 tot 18.00 uur, uitsluitend op afspraak. Neem contact op 02/536.02.31 van maandag tot vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur en van 13.00 tot 16.30 uur (vrijdag 8.30 tot 12.30 uur).

Hoe? 
Download de inschrijvingsfiche en vul die vooraf in. Zorg dat je je identiteitskaart (en die van het kind indien het al geboren is) en een medisch attest waaruit de zwangerschap blijkt, bij je hebt.

De inschrijvingsfiche is ook beschikbaar in papierformaat, je kunt die afhalen in het stadhuis.

Telefoonnummer voor dringende gevallen: 02/563.11.48 – creche.1060@stgilles.brussels


Zijn de academies ook gesloten?

De academies zijn gesloten.

Inlichtingen:
Academie voor Schone Kunsten: www.acasaintgilles.be
Muziekacademie: www.acadegreef.be


Parken en groene ruimte

De speeltuinen zijn gesloten. In Sint-Gillis gaat het om de vlaktes van de Lavelleye-tuin, het Pauluspark, het eilandje Vanderschrick en de Wetstraat.
Parken en groenvoorzieningen blijven toegankelijk omdat het noodzakelijk is om te ventileren. Maar er moeten verschillende voorzichtige regels in acht worden genomen om jezelf en anderen te beschermen:
 • kun je twee mensen van buiten je huishouden kiezen, maar altijd dezelfde, om uit te gaan
 • houd veilige afstanden aan
 • niet bij elkaar komen en mobiel blijven
 • vermijd leeftijdsmenging
 • balspellen en teamspellen zijn verboden, omdat ze de nabijheid van het virus induceren en de uitwisseling ervan bevorderen.

Maatregelen rond commerciële activiteiten

Horecazaken en lokale bedrijven worden door deze crisis erg getroffen. Om ze te ondersteunen zijn er verschillende opties :

We proberen deze lijsten actueel te houden, maar aarzel niet om ons te contacteren op 02/536.02.30 of developpement.economique@stgilles.brussels om ze aan te vullen of te corrigeren.

Vergeet bij het winkelen niet de veiligheidsinstructies te respecteren: dit is de verantwoordelijkheid van de klanten, maar ook van de restauranthouders en de winkeliers die open zijn gebleven.

Andere initiatieven ter ondersteuning van de economische activiteit 

Dienstverlening voor zelfstandigen, handelaars en kleine bedrijven:
Opening van een begeleidingsloket voor bedrijven en andere onafhankelijke beroepen die het moeilijk hebben als gevolg van de Covid-crisis via het Bedrijvencentrum Village Partenaire. Dienst beschikbaar in 6 talen (Frans, Nederlands, Engels, Spaans, Portugees en Arabisch): aidescovid@villagepartenaire.be02/543.44.85. Van maandag tot donderdag. Van 9u tot 12u30.

Sites www.horecacomeback.bewww.jesoutiensmonhorecadequartier.brussels , www.cafesolidarite.bewww.supportyourbar.be bieden u de mogelijkheid om vouchers te kopen die na de opsluiting kunnen worden gebruikt om de cashflow van de gesloten vestigingen voortaan te ondersteunen. Verschillende horecazaken in Sint-Gillis zijn daar geregistreerd.

Bent u een retailer en wil u uw online business ontwikkelen of aanpassen om de crisis het hoofd te bieden? De vrijwilligers van het www.agencedigitalesolidaire.org platform zullen u gratis begeleiden.

Heeft u een vraag? Aarzel niet om contact op te nemen met de afdeling Economische Ontwikkeling via e-mail op developpement.economique@stgilles.brussels of per telefoon op 02/536.02.30 – 02/563.11.25.
De website van Entreprendre à Bruxelles www.1819.brussels kan u ook helpen bij het vinden van antwoorden op vragen over de gevolgen van de crisis voor uw professionele activiteiten, en in het bijzonder over de financiële hulp die kan worden verkregen.


Markten

De markten op het Van Meenenplein en het Voorplein starten opnieuw op maandag 18 mei en dinsdag 19 mei. Dit van het Zuidstation gaat voorlopig niet door.

Sport en cultuur

Zwembaden en sportcentra

Alle infrastructuren zijn gesloten behalve de sportplein Corneille Barca.

Tennis wordt inderdaad opnieuw mogelijk in het sportplein Corneille Barca:
Route de Lennik 1015 – Anderlecht
T: 02/520.39.72
E: sport.1060@stgilles.brussels

Bibliotheek en cultuurlocaties

Alle infrastructuren zijn gesloten behalve de franstalige en de nederlandstalige bibliotheek:

> de nederlandstalige bibliotheek zet haar succesvolle take-away ervaring voort. Zij zal haar normale activiteiten (lenen/retourneren) hervatten op 25/05.https://sint-gillis.bibliotheek.be.
> franstalige bibliotheek: take-away dienst sinds 29 april.


Gebedshuizen

De diensten zijn verboden maar de gebouwen blijven open, mits de regels van “social distancing” in acht worden genomen. De beheerders van die gebouwen moeten de daartoe noodzakelijke regels vastleggen en aandachtig toezien op de naleving ervan.

Democratisch leven
Tijdens de periode van de opsluiting bood het College van burgemeesters en schepenen aan om schriftelijk te antwoorden op de vragen van de gemeenteraadsleden over het beheer van de gezondheidscrisis door de gemeente Sint-Gillis. Om in deze periode zoveel mogelijk transparantie te garanderen, heeft het College zich ertoe verbonden om binnen een korte termijn te antwoorden, de antwoorden door te geven aan alle gemeenteraadsleden en ze snel te publiceren op de website van de gemeente. Antwoorden vindt je op Editoria.


Waar vind ik betrouwbare informatie over Covid-19?

De FOD Volksgezondheid en de FOD Binnenlandse Zaken hebben samen een volledige website ontwikkeld, waarop je alle nuttige informatie vindt. Verspreid geen informatie die je niet hebt gecheckt: https://www.info-coronavirus.be/nl/