×

Contact

Adres
M. Van Meenenplein 39
1060 Sint-Gillis

Tel: +32 (0)2 536.02.11
Fax: +32 (0)2 536.02.02
E-mail: contact.1060@stgilles.brussels

De gemeentelijke diensten van het stadhuis zijn elke dag open, van maandag tot vrijdag, van 8 tot 12 uur.

Dagelijks
Info Contact

Cultureel centrum Jacques Franck

Een beetje geschiedenis

Het “Théâtre du Parvis”, ontstaan in de bioscoop Elysée in 1970, onder impuls van Burgemeester Jacques Franck, had de bedoeling een cultureel oord met grote uitstraling te zijn. Het was de wens een plaats te creëren die het mogelijk maakte er grotere evenementen te laten plaatshebben zoals festivals, bioscoopretrospectieven of tentoonstellingen. Burgemeester Jacques Franck had inderdaad een extreem brede notie van de cultuur. Drie jaar later moest het “Théâtre du Parvis” zijn deuren sluiten. De gemeenteoverheden beslissen dan een vorm van sociaal-culturele actie te creëren die meer rechtstreeks in contact staat met de bevolking. Het Cultureel Centrum Jacques Franck ziet het daglicht. De Gemeente Sint-Gillis heeft het Cultureel Centrum opgericht als een plaats van ontmoeting, dialoog en cultureel debat in overeenstemming met de wetgeving van de Franse Gemeenschap, die de samenwerking voorziet tussen de openbare machten en de private verenigingen. Het Cultureel Centrum Jacques Franck wenst pluralistisch te zijn op het politieke en filosofische vlak, op het vlak van de sociale lagen (leeftijd, geslacht, nationaliteit, sociaalprofessionele groepen) en op het vlak van de culturele wijzen (sociale, politieke, artistieke, wetenschappelijke,… cultuur).

Tegenwoordig wenst het Cultureel Centrum Jacques Franck een echt levendige plaats te zijn die de synthese maakt tussen de hedendaagse creatie, de dagelijkse kunstpraktijk de vragen rond de dagelijkse actualiteit (of maatschappij) en de gastvrijheid. Het is gestructureerd rond sterke themawaarden die doorheen de gehele programmatie lopen, maar ook rond de weerklank van de dagelijkse realiteit die door de inwoners beleefd wordt. Het is dus van oordeel dat het noodzakelijk is vanaf zeer jonge leeftijd de overgang aan te moedigen van de inwijding tot een kunsttak naar de individuele en collectieve praktijk ervan.

Het Centrum Jacques Franck heeft een programma opgesteld voor de verspreiding van kwaliteitswerken, met voorrang voor de hedendaagse creatie, toegankelijk voor de gehele bevolking van Sint-Gillis en van de omringende gemeenten, zowel van Toneel, Dans, Film, Plastische Kunsten, Muziek en andere evenementen voor volwassenen en jeugdig publiek, verwezenlijkt door beroepskunstenaars. Er worden acties gevoerd om de toegang te vergemakkelijken, namelijk ter gelegenheid van het feest van het Toneel van de Franstalige Gemeenschap, van openbare vertoningen, van opvoeringen in open lucht, enz.

Het Centrum stelt zich als doel een « burgerrol » te spelen, een plaats te zijn waar iedere persoon acteur is van zijn eigen cultuur, door algemene thema’s te scheppen die het voor iedereen mogelijk maken de verschillende realiteiten te volgen die door de bevolking beleefd werden.

Contact
Verantwoordelijke
Sandrine MATHEVON