×

Contact

Adres
M. Van Meenenplein 39
1060 Sint-Gillis

Tel: +32 (0)2 536.02.11
Fax: +32 (0)2 536.02.02
E-mail: contact.1060@stgilles.brussels

De gemeentelijke diensten van het stadhuis zijn elke dag open, van maandag tot vrijdag, van 8 tot 12 uur.

Ontwikkeling
Info Contact

Projekten

Digitale kaart met duurzame tips in Sint-Gillis

Een digitaal overzicht van allerlei duurzame initiatieven in Sint-Gillis, vind je in een oogopslag op www.ecomap1060.be.

Dit initiatief van de Dienst Duurzame Ontwikkeling bundelt alle info en tips over duurzame winkels, inzamelpunten voor uw recycleerbaar afval, alternatieven voor de auto, bewonersinitiatieven, enz…

Al je suggesties en opmerkingen zijn welkom zodat we de website up to date kunnen houden!

FairTradeGemeente

Sinds februari 2017 is Sint-Gillis officieel Fairtrade Gemeente.

Fairtrade of eerlijke handel is een perfecte voorbeeld van Duurzame Ontwikkeling. De impact van Fairtrade is:

  • economisch: de ontwikkeling van commerciële projecten in het Zuiden, producenten krijgen een gegarandeerde minimumprijs, voorafbetaling van de oogsten, contracten op lange termijn, Fairtradepremie…
  • sociaal: verbod op kinderarbeid en dwangarbeid, vakbondsvrijheid en naleven van arbeidsnormen, gelijkheid tussen man en vrouw,…
  • milieu: verbod op een honderdtal pesticiden en op GGO’s, respect voor de natuur, voor natuurlijke hulpbronnen en voor biodiversiteit,….

Meer info op www.cdce.be

Klimaatplan

Intussen zijn de gemeente en het schepencollege er zich meer dan ooit van bewust dat er nog meer inspanningen nodig zijn om de klimaatopwarming aan te pakken. Daarom zal de Lokale Agenda 21 plaats ruimen voor het Klimaatplan van Sint-Gillis. Na goedkeuring van een motie tot uitroeping van de klimaat- en milieunoodtoestand in oktober 2019, en om haar engagement nog te versterken, heeft de gemeente in juni 2020 het Burgemeestersconvenant voor Klimaat en Energie ondertekend. Heel concreet wordt het Klimaatplan opgebouwd rond drie belangrijke pijlers die de grootste impact hebben op de luchtkwaliteit: energie, mobiliteit en natuur. Daarbij horen bijkomende acties rond o.m. afvalbeheer, collectieve burgerprojecten, projecten rond de circulaire economie, enz. Maar dit is slechts het begin van een permanent wordingsproces, dat het College verder wil uitbouwen … Elke speler op het grondgebied draagt een grote verantwoordelijkheid voor zijn impact op de uitstoot van broeikasgassen (met de nadruk op het energieverbruik van de gebouwen of de transportmodi) en daarom wordt dit proces gekoppeld aan een oproep tot deelname. De impact en de evolutie van deze maatregelen zullen zichtbaar zijn op een onlineplatform, dat je heel binnenkort kunt raadplegen op: www.stgilles.futureproofed.com.

Biodiversiteit in de stad

Insecten, vossen of vogels, en soms ook kikkers of vleermuizen, je zou verbaasd zijn hoeveel kleine of soms grotere dieren bij jou om de hoek leven. We kunnen spreken van een echte biodiversiteit, die specifiek is voor een stedelijke omgeving.

Sinds verschillende jaren maakt de dienst Duurzame ontwikkeling werk van tal van projecten zoals:

Ontdek de flyer over gierzwaluwen, de 5 manieren om de mussen te helpen, de gids over grotvogels en het ontdekkingsboekje ‘Straatmadeliefjes‘.

 

De Koninklijke Kip

De Koninklijke Kip is een initiatief van de diensten Duurzame ontwikkeling van Sint-Gillis en Vorst en wil niet alleen de pedagogische stadslandbouw promoten door de mens opnieuw in contact te brengen met de natuur en haar weldaden, maar ook sociale banden smeden en een collectief buurtleven op gang brengen.

Doelstellingen:

  • 2 collectieve kippenhokken in de wijk plaatsen en andere bij particulieren
  • brede stroken grassen in de openbare ruimte aanplanten waar vogelsoorten voedsel vinden
  • in de wijk een broodoven bouwen en beheren (site van de Drukkerij)
  • De mussen terug naar de stad lokken – nestkastjes bouwen
  • Ateliers, animaties en opleidingen organiseren rond thema’s bestemd voor een breed publiek

 

Contact