×

Contact

Adres
M. Van Meenenplein 39
1060 Sint-Gillis

Tel: +32 (0)2 536.02.11
Fax: +32 (0)2 536.02.02
E-mail: contact.1060@stgilles.brussels

De gemeentelijke diensten van het stadhuis zijn elke dag open, van maandag tot vrijdag, van 8 tot 12 uur.

Ontwikkeling
Info

Energiecrisis

In het licht van de huidige energiecrisis en de buitensporige gasprijzen maken velen zich zorgen over hoe die energierekening dan wel moet worden betaald. Om jullie enigszins te helpen bracht de dienst Economische Ontwikkeling op deze pagina alle nuttige informatie samen die online beschikbaar is.

Brochure Hoe pakken we de energiecrisis aan?

De dienst economische ontwikkeling heeft een brochure gepubliceerd met goede praktijken, de verschillende steun- en bijstandsmaatregelen voor zelfstandigen om de energiecrisis het hoofd te bieden.

Wilt u weten of u als bedrijf kunt profiteren van de energiecompensatiepremie? (*)

Controleer met uw ondernemingsnummer op https://economie-werk.brussels/welkesubsidiesOp die pagina vindt u informatie over alle premies die u kunt aanvragen.

In samenwerking met het bureau voor het lokaal economieloket van sint-gillis organiseren wij informatiesessies om u te begeleiden aan de hand van een presentatie en een praktijkcase:
op maandag 8 en 22 mei van 9u tot 9u30
Village Partenaire
15 Fernand Bernierstraat
info@villagepartenaire.be
02/437.44.44

(*) Dit is een directe steunmaatregel voor ondernemingen die door de stijging van de energieprijzen worden getroffen en die actief zijn in sectoren met een hoge energiegevoeligheid (waarvan de energiekosten ten minste 3% van de omzet bedragen): het betreft bepaalde kleinhandelszaken, dienstverlening aan personen (gezondheidszorg, hotels, restaurants en cafés, wasserijen, kappers, recreatieve activiteiten), de industrie, drukkerijen en creatieve culturele sectoren. Concreet zal de steun 30% dekken (min. 500 euro, max. 100.000 euro) van de extra kosten in de afrekening van de energiefactuur van 2022 ten opzichte van die van 2021 voor zowel elektriciteit als gas.

Een papier versie is ook beschikbaar op aanvraag bij de dienst economische ontwikkeling: developpement.economique@stgilles.brussels.

FAQ van Hub Brussels

Om een antwoord te bieden op de “Vele vragen” die ondernemers en handelaars zich stellen rond de energiecrisis bracht Hub Brussels vragen en antwoorden samen. Hierin worden onder meer volgende thema’s aangekaart:

 • Het Energie Pack, een gratis energiecoaching die u wordt aangeboden op initiatief van Leefmilieu Brussel, door Unizo, de Franstalige evenknie van Unizo
 • De beschikbare Federale en Gewestelijke steun met meer bepaald:
  • tijdelijke werkloosheid in het kader van de energiecrisis
  • tijdelijk overbruggingsrecht voor zelfstandigen die hun activiteit omwille van de energiecrisis staken of onderbreken
  • opschorting, vrijstelling, afbetalingsplan of vermindering van de sociale bijdragen
 • Bestaande steunmaatregelen voor het uitvoeren van renovatiewerken binnen de bedrijfslokalen en meer bepaald:
 • Maatregelen om het energieverbruik terug te dringen (plaatsen van thermostatische kranen, aanbrengen van reflecterende folie achter radiatoren, alle levensmiddelen in één enkele koelkast bewaren…).

Mocht u ondanks al deze informatie problemen hebben met het betalen  van de rekeningen, dienen zich een aantal oplossingen aan:

 • in eerste instantie kun u bij uw leverancier een afbetalingsplan aanvragen. Dergelijke voorstellen worden door de leveranciers over het algemeen vlot aanvaard. U kunt een dergelijke aanvraag telefonisch indienen of via de online klantenruimte. Laat de facturen zich niet opstapelen, dat resulteert immers in onnodige kosten.
 • Als u zich niet langer kunt houden aan het afbetalingsplan of wanneer u uw rekeningen (energie of andere) niet langer kunt betalen, kunt u aankloppen bij het COm (Centrum voor Ondernemingen in moeilijkheden). Hier kunt u terecht voor tips en advies in het kader van uw bedrijf.
  Hub Brussels licht hier de opdrachten van het Com toe.

Vergeet tenslotte ook niet dat de diensten van het OCMW u kunnen helpen wanneer u het financieel moeilijk hebt en met name via het Energieloket.