Ontwikkeling
Info Contact

FAQ COVID-19 over de economische activiteit in Sint-Gillis

1. Steun de handelaars in Sint-Gillis

Consumeer lokaal

De horecasector is bijzonder hard en dramatisch getroffen door de huidige crisis en de daaraan gekoppelde gezondheidsmaatregelen. Een aantal horecazaken biedt afhaaldiensten aan of levert aan huis (kaart zien). Je kunt ze steunen door bij hen te bestellen.

 

Deze lijst is ongetwijfeld niet volledig. Ken je nog horecazaken waar je gerechten kunt afhalen of die aan huis leveren, neem dus gerust contact met ons op: developpement.economique@stgilles.brussels.

Als je boodschappen doet, denk er dan aan de veiligheidsrichtlijnen na te leven: het is niet enkel de verantwoordelijkheid van de klanten maar ook van de restaurateurs en handelaars die open blijven. Meer informatie over de juiste handelingen vind je op www.11miljoenredenen.be/nl


Investeer lokaal

Proxilening, spaargeld van de burgers om kmo’s te ondersteunen.

De Proxilening wil het spaargeld van burgers inzetten om kmo’s te financieren, via een belastingkrediet op één/verschillende lening(en) die een Brusselaar aan een kmo toekent.  Concreet biedt de Proxilening de kredietnemer (zelfstandige of zaakvoerder van een kmo met een economische activiteit gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest) de mogelijkheid om bij een particulier (naaste verwant, familielid of eender wie die geïnteresseerd is in zijn activiteit…) een lening af te sluiten tegen een verlaagd tarief voor een vaste periode van 5 of 8 jaar, met een maximumbedrag van 250.000 euro voor de kredietnemer.

Info en online aanvraagformulier


2. Informatie aan handelaars en zelfstandigen: maatregelen ter ondersteuning van de economische activiteit

De commerciële sector heeft zwaar te lijden onder de huidige situatie. Het College van Burgemeester en Schepenen wil de handelaars uit Sint-Gillis verzekeren dat ze op de hulp van het college mogen rekenen om deze crisis door te komen. Hieronder vind je behalve een overzicht van de hulpmaatregelen ter begeleiding van de economische activiteit die de verschillende bevoegdheidsniveaus hebben uitgerold, ook verschillende links ter ondersteuning van de commerciële activiteit tijdens deze lockdown.


Op gemeentelijk niveau

 • Schrappen van 2 maanden op de huurprijzen van handelaars die het moeilijk hebben en die gevestigd zijn in een gebouw van de Regie voor Grondbeleid
 • Mogelijke uitzonderlijke uitbreiding van terrassen bij de hervatting van de activiteiten
 • Uitdelen aan handelszaken van affiches met daarop de verplichte gezondheidsmaatregelen (nog steeds verkrijgbaar op verzoek)
 • Fiscale maatregelen:
  • Belastingvrijstelling voor het jaar 2020: drankgelegenheden open na 00.30u, verlichte en niet-verlichte reclameborden, plaatsen van tafels, stoelen, banken, tapkasten… op de openbare weg
  • Vrijstelling tussen 1 maart 2020 en 30 april 2020 van de belasting op de handelszaken die na 22 uur alcoholhoudende dranken verkopen die niet ter plaatse consumeerbaar
  • Vrijstelling voor de twee eerste trimesters van 2020 van een derde van het bedrag van de belasting op de terbeschikkingstelling van telecommunicatieapparatuur tegen vergoeding
  • Schorsing van de heffing betaald door marktkramers tijdens de lockdownperiode

 

Gewestelijke en federale steunmaatregelen

Zowel de federale overheid als het gewest hebben tal van hulp- en ondersteuningsmaatregelen getroffen. Je leest er alles over op de gewestelijke website 1819.brussels (de steunmaatregelen staan opgesomd onder punt 2 van de FAQ Coronavirus Overbruggingsrecht, uitstel RSZ, BTW, Bedrijfsvoorheffing). Wil je extra informatie, dan kun je altijd terecht op het telefoonnummer 1819 of op het e-mailadres info@1819.brussels waar een operator je kan helpen.

Andere nuttige links of economische operatoren die je kunnen doorverwijzen.

TETRA premie

De Brusselse Hoofdstedelijke Regering heeft op donderdag 21 januari 2021 een nieuw pakket steunmaatregelen goedgekeurd voor de economische sectoren die het zwaarst door de crisis zijn getroffen, voor een totaalbedrag van bijna 74 miljoen euro. Het gaat om de volgende vier sectoren: restaurants en cafés en hun voornaamste toeleveranciers; toeristische logies, waaronder hotels en gastenkamers; ondernemingen in de evenementen-, cultuur en toeristische sector; en discotheken.

Deze ondernemingen zijn van essentieel belang voor Brussel, zijn imago, zijn aantrekkelijkheid en zijn economische dynamisme. Achter deze ondernemingen staan duizenden ondernemers en werknemers die al maanden niet kunnen werken en geen vooruitzichten hebben. Zich bewust van de enorme moeilijkheden waarin zij zich bevinden en om hen door de crisis te helpen, heeft de regering ingestemd met een premiestelsel, ‘Tetra’ genaamd.

Deze nieuwe maatregel is uitgewerkt na talrijke ontmoetingen en gesprekken met de organisaties die de werkgevers, de middenstand en de werknemers in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vertegenwoordigen, om zo goed mogelijk aan hun verwachtingen te beantwoorden en rekening te houden met de realiteit op het terrein.

Deze steunregeling zal de vorm aannemen van een variabele premie waarvan het bedrag zal worden vastgesteld op basis van het aantal voltijdsequivalenten (VTE) van de onderneming en de omzetdaling tussen de laatste drie kwartalen van 2019 en dezelfde periode in 2020.

Met de invoering van deze twee criteria kiest de regering voor een meer gerichte steunaanpak die bedoeld is om de ondernemingen en zelfstandigen te helpen, waarvan de behoeften en moeilijkheden beter geïdentificeerd zijn.

Afhankelijk van de betrokken sector zullen de premiebedragen binnen de volgende marges vallen:

 • voor de horecasector, de horecaleveranciers en de evenementensector: van 5.000 tot 36.000 euro
 • voor de logiessector: van 5.000 tot 50.000 euro
 • voor de discotheken: van 60.000 tot 100.000 euro.

Brussel Economie en Werkgelegenheid zal instaan voor het beheer van deze premies. De procedures en termijnen voor toegang tot deze steun zullen worden meegedeeld na de bekendmaking van de besluiten, in de loop van februari.

Eerste fase van de uitbetaling van de premie voor zogenaamde ‘niet-essentiële’ handelszaken:

Daarnaast heeft de regering in eerste lezing het besluit aangenomen tot organisatie van de eerste fase van de uitbetaling van een premie van maximaal 5.000 euro voor de zogenaamde ‘niet-essentiële’ handelszaken die op basis van de beslissingen van het Overlegcomité van 30 oktober 2020 moesten sluiten.

De ondernemingen en zelfstandigen met de volgende NACE-codes die op 1 december 2020 niet konden heropenen, komen in aanmerking voor een eerste schijf van 1.500 euro:

 • 96021 – Haarverzorging
 • 96022 – Schoonheidsverzorging
 • 96040 – Sauna’s, solaria, baden enz.
 • 96092 – Plaatsen van tatoeages en piercings
 • 85531 – Autorijscholen
 • 91041 – Botanische tuinen en dierentuinen
 • 92000 – Loterijen en kansspelen
 • 93130 – Fitnesscentra
 • 93212 – Exploitatie van pret- en themaparken
 • 93291 – Exploitatie van snooker- en biljartenzalen
 • 93292 – Exploitatie van recreatiedomeinen
 • 93299 – Overige recreatie- en ontspanningsactiviteiten

Deze eerste schijf van 1.500 euro zal vanaf 28 januari 2021 toegankelijk zijn via http://www.premiecovid.brussels/

De startdatum van de tweede fase van deze premie, die betrekking heeft op de zogenaamde ‘niet-essentiële’ handelszaken die op 1 december wel weer open konden, zal in februari worden aangekondigd.

 

Horecasector

 • COVID-premie voor horecazaken die moeten sluiten na het besluit van 8 oktober 2020:
  De Brusselse Regering is het eens geraakt over het principe van een specifieke steun van 3.000 euro aan alle bedrijven waarvan de zaak verplicht moet sluiten. Komen in aanmerking voor deze eenmalige premie: cafés, bars, tapgelegenheden, theehuizen, cafetaria’s en elke andere plek waar alcoholische en niet alcoholische dranken worden aangeboden voor verbruik ter plaatse, en die na het besluit van 8 oktober 2020 verplicht moeten sluiten. Er werd beslist de etablissementen die recht hebben op de premie te identificeren op basis van de NACE BTW codes van de ondernemingen. Deze keuze zal een zo vlot mogelijke behandeling van de dossiers toelaten.
  Komen aldus in aanmerking voor de premie:

  • de etablissementen die verplicht moeten sluiten met uitsluitend de NACE-code 56.301 “Cafés en bars”
  • de etablissementen die verplicht moeten sluiten met de dubbele NACE-code 56.301 “Cafés en bars” en 56.102 “Eetgelegenheden met beperkte bediening”
  • de etablissementen met een NACE-code voor eetgelegenheden (56.101 en 56.102) die verplicht moeten sluiten en die aan de hand van een attest van de boekhouder kunnen bewijzen geen omzet te hebben in oktober. Elke onderneming heeft recht op maximaal vijf premies die dus overeenkomen met maximaal vijf vestigingen. Ondernemingen die niet aan de sluitingsverplichting voldoen of deze niet hebben nageleefd, en die dus werden bestraft, komen niet in aanmerking voor deze premie.
   Deze premie wordt beschikbaar gesteld op 16 november op www.werk-economie-emploi.brussels/nl/home
 • Horeca-lening:
  Een lening zonder waarborg (quasi eigen vermogen) tegen een verlaagde intrestvoet. Een looptijd van 5 jaar met moratorium van 6 tot 12 maanden (geen terugbetaling in deze periode, behalve rente). Tot 600.000 euros  met interestbepaling per schijf. Meer informatie


Hotel-, evenementen-, culturele en creatieve sector

 • COVID-premie voor de hotelsector:
  Hotels en aparthotels kunnen onder bepaalde voorwaarden steun krijgen:
  > voor een toeristenverblijf met een capaciteit van ten hoogste 18 logieseenheden forfaitaire premie van 20.000 euro
  > toeristenverblijf met een capaciteit van meer dan 18 logieseenheden: 1.100 euro per hotelkamer of andere logieseenheid, beperkt tot 200.000 euro per hotel of aparthotel. Meer info
 • COVID-premie voor de evenementensector:
  Het Gewest ondersteunt de zwaar door de COVID-19-crisis getroffen ondernemingen van de Brusselse evenementen-, culturele en toerismesector en van het nachtleven. Komen in aanmerking voor deze steun, de vennootschap of zelfstandige die:
  > uiterlijk op 18 maart 2020 al minstens een vestigingseenheid had in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
  > minder dan vijftig voltijdequivalenten in dienst heeft
  > op 18 maart 2020 ingeschreven was bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en op 20 oktober 2020 zijn verplichtingen is nagekomen inzake aangifte en betaling van de btw
  > uiterlijk op 18 maart 2020 al actief was in een van de in aanmerking komende sectoren (NACE-btw-codes)
  > een economische en handelsactiviteit uitoefent
  > geen overheidsbedrijf is noch als een overheidsbedrijf wordt beschouwd.
  Deze bedrijven/zelfstandigen kunnen een premie krijgen van 3.000 tot 9.000 euro. De premie-aanvraag moet worden ingediend tussen 4 november en 4 december 2020. Meer info
 • COVID-premie voor de culturele en creatieve sectoren:
  Het gewest steunt de culturele en creatieve instellingen zonder winstoogmerk die te lijden hebben onder de crisis. Elke instelling van de Brusselse culturele en creatieve sector die tussen 0 en 5 maximum voltijdse equivalenten (VTE’s) in dienst heeft, georganiseerd is onder de vorm van een onderneming zonder winstoogmerken onder een van de op de lijst vermelde NACE-codes valt, komt in aanmerking voor een premie van 4.000 euros. De premie-aanvraag moet uiterlijk op 23 november 2020 worden ingediend. Meer info en online aanvraagformulier

 

Nieuwe initiatieven voor de hotel-, evenementen-, culturele en creatieve sector

 

Leningen beschikbaar voor andere sectoren en coöperatieven

 • RECOVER lening  van Brusoc:
  RECOVER is een noodlening die de spanning op het vlak van cashflow van een bedrijf kan verminderen en die vooral tot doel heeft de economische activiteiten die door de huidige crisis werden vertraagd, opnieuw een boost te geven. Dit kaskrediet van maximum 15.000 euro tegen een beperkte interestvoet wordt toegekend door Brusoc aan zelfstandigen, zeer kleine ondernemingen en organisaties van de sociale economie. Meer informatie
 • Leningen aan activiteitencoöperaties en hun aangesloten ondernemers:
  Ben je lid van een  tewerkstellingscoöperatieve (SMartCoopISIS-DiES, BRUCOOP, SATICOOP en RCoop) en ben je daarom uitgesloten van de eenmalige premie (4000 euro) en de compensatiepremie (2000 euro) goedgekeurd door de Brusselse Regering? Leningen kunnen worden toegekend als je activiteit een territoriale band heeft met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.  Deze leningen bedragen maximum 25.000 euro. Ze worden toegekend aan een maximale rentevoet van 1% en voor een periode van maximaal vijf jaar.  Je moet  je aanvraag  rechtstreeks indienen bij de coöperatie waarvan je lid bent.

 

3. Andere initiatieven die de economische activiteit moeten ondersteunen

Contact