Ontwikkeling
Info

MaZone

Maatregelen ter ondersteuning van handelszaken: de gemeente betaalt de levering

Om de huidige crisis het hoofd te bieden voert de gemeente Sint-Gillis een extra maatregel in ter ondersteuning van de buurthandel: gratis leveringen met de fiets. Ter ondersteuning van haar handelszaken werkt de gemeente, via de vzw Ondernemen in Sint-Gillis, samen met MaZone om de kosten voor fietsleveringsdiensten te vergoeden.

Klant of handelaar? Ontdek hier hoe je bij je volgende aankoop of levering van deze dienst gebruik kunt maken!


Klanten

Wou je nog wat inkopen doen? Wil je daarbij graag de handelaars uit je gemeente steunen? Doe dan je aankopen bij de buurtwinkels en laat ze per fiets aan huis bezorgen, de gemeente betaalt de leveringskosten.

Voor elke aankoop die je wil doen bij een zelfstandige handelaar die gevestigd is op het grondgebied van de gemeente Sint-Gillis, kun je de handelaar vragen je aankoop per fiets aan huis te laten leveren. Via het systeem MaZone en met steun van de vzw Ondernemen in Sint-Gillis, kost het de handelaar en de klant niets.

Als klant hoef je enkel contact op te nemen met je handelaar (via de gebruikelijke kanalen zoals de website, de sociale netwerken) en hem vragen of hij is aangesloten bij MaZone.

 • Zo ja, dan gebeuren de leveringen over het volledige Brussels Gewest op woensdag- en vrijdagnamiddag
 • Is je handelaar nog niet aangesloten, stuur hem dan de link naar deze pagina om hem over het bestaan van dit systeem te informeren. Als onderdeel van de ondersteuningsmaatregel zijn de inschrijving en het gebruik van het systeem gratis.


Handelaars

Ben je een zelfstandige handelaar? Wens je je activiteit voor te zetten via een leveringssysteem? De gemeente betaalt de kosten voor een levering met de fiets!

Wie komt in aanmerking?

Enkel zelfstandige handelaars (geen ketens). Als je binnen je zaak autonome beslissingsbevoegdheid hebt, val je binnen deze categorie. Elke zaak zal gratis kunnen leveren aan zijn klanten, ongeacht de manier van bestellen (telefoon, e-mail, bestaande e-shop…). De zaak moet gevestigd zijn in 1060 Sint-Gillis maar leveringen worden aangeboden in het hele Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Voorafgaande registratie bij MaZone is niet nodig. Toch raden we je aan je gratis bij dit netwerk aan te sluiten en te profiteren van een aantal voordelen (zie het hoofdstuk “Vervolg van de regeling”).

Infosessies en contactgegevens

We kunnen je helpen om van dit gemeentelijke initiatief gebruik te maken en/of je bij het gewestelijke project aan te sluiten mymarket.brussels. Op onderstaande data organiseren we infosessies:

We doen een warme oproep eraan deel te nemen. Neem contact op via e-mail (comazone@groupeone.be), of via de Facebook-pagina.

Regeling

De levering gebeurt drie keer per week (op dinsdag, woensdag en vrijdag) en verloopt in twee fasen:

 • tussen 10u en 13u: ophaling bij de handelaar
 • tussen 16u en 20u: levering bij de eindklant

Procedure

 • De handelszaak voert één dag op voorhand vóór 16 uur (maandag voor levering gepland op dinsdag, dinsdag voor levering gepland op woensdag, donderdag voor levering gepland op vrijdag) de leverorders in via Pedalo – een specifieke coderingstool voor MaZone.
 • Vóór de ophaling in de winkel de dag van de levering, maakt de handelaar per adres waarop geleverd moet worden, een pakket klaar. De handelaar is verantwoordelijk voor de veiligheid van de verpakking. Urbike behoudt zich het recht voor goederen die onvoldoende beveiligd zijn te weigeren. Voor schade veroorzaakt door een tekortkoming van de handelaar kan Urbike niet aansprakelijk worden gesteld. De pakketten zijn max 60 cm lang en wegen max 15 kg. Op het etiket noteer je het volgende:
  • naam van je handelszaak
  • naam en voornaam van de bestemmeling
  • straat en nummer van de bestemmeling
  • “Breekbaar” als dat bij de inhoud van het pakket het geval is.
 • De klant ontvangt een sms met de melding dat de fietskoerier binnen het uur langskomt. Opgelet: zorg er bij de bestelling voor dat de klant een plan B voorziet (levering in de tuin, bij de buur, enz.). De fietskoerier zal als bewijs een foto nemen. In geval van verlies of diefstal van de bestelling, kan Urbike niet aansprakelijk worden gesteld
 • Indien het pakket niet kon worden afgeleverd, zal het op de volgende ronde worden bezorgd.

Geplafonneerde regeling

De gemeentelijke vzw Ondernemen In Sint-Gillis voorziet een maximaal budget van 2500€ voor deze actie. De regeling loopt totdat het budget is opgebruikt. Om iedereen op een gelijke manier te behandelen, kun je per handelszaak je 15 eerste leveringen via het systeem financieren.

Vervolg van de regeling

Deze actie sluit aan bij een gewestelijk project van een lokaal (e)commerce-platform. Dit project promoot het gezamenlijk gebruik van diensten tussen handelaars via drie luiken:

 • digitaal luik: delen van een marketplaceplatform in aanbouw (www.mymarket.brussels). Inschrijven kan wel al en wordt warm aanbevolen
 • commercieel luik: je kunt begeleiding krijgen van de vzw Groupe One om je diensten en je bedrijfsmodel aan te passen aan de crisis (nieuwe diensten, producten, verbeteringen…)
 • logistiek luik: opschaling van een geïntegreerde fietsleveringsdienst in het hele gewest (in samenwerking met Urbike).

Communicatie

Om van het initiatief een succes te maken moet je klanten laten weten dat je je producten via een fietsleveringsdienst aan huis laat bezorgen. Wij zorgen voor banners voor je sociale netwerken en kunnen je ook wat communicatie-advies geven. Meer details volgen tijdens de informatievergadering.

Via Ondernemen In Sint-Gillis en Groupe One zal de gemeente ook flyers in de winkels uitdelen, zodat de klanten van deze actie op de hoogte zijn.

Meer weten over de andere steunmaatregelen