Divers
Info Contact

Dienst Economiche ontwikkeling

De horeca in Sint-Gillis heeft je steun hard nodig!

De horecasector is bijzonder hard en dramatisch getroffen door de huidige crisis en de daaraan gekoppelde gezondheidsmaatregelen.

Een aantal horecazaken biedt afhaaldiensten aan of levert aan huis. Je kunt ze steunen door beroep te doen op hun diensten.

De lijst van horecazaken in Sint-Gillis die afhaaldiensten aanbiedt of aan huis levert, vind je hier. Deze lijst is ongetwijfeld niet volledig. Ken je nog horecazaken waar je gerechten kunt afhalen of die aan huis leveren, neem dan gerust contact met ons op: developpement.economique@stgilles.brussels.

Om handelaars te helpen die dat soort diensten (gerechten afhalen en/of aan huis leveren) op een efficiënte en zichtbare manier willen aanbieden wordt binnenkort een online opleiding georganiseerd.

Het College van Burgemeester en Schepenen beseft maar al te goed wat het te danken heeft aan zijn café- en restauranthouders, die de dynamiek in het lokale leven draaiende houden, en wenst dan ook zijn solidariteit en steun te betuigen. Daarom onderzoekt het college momenteel hoe het extra maatregelen kan nemen om de horecasector te ondersteunen.

De dienst Economische ontwikkeling heeft ook voor winkeliers en hun werknemers, een onbeperkte voorraad mondmaskers. Als je er wenst, stuur dan een e-mail naar developpement.economique@stgilles.brussels en vermeld het aantal personen voor wie je een masker wil. Na bevestiging van ontvangst kun je de bestelde maskers van maandag tot vrijdag, tussen 8u en 14u op het stadhuis komen ophalen.

Gevolgen van de Covid-19-epidemie voor de economische bedrijvigheid

1. Informatie voor handelaars en zelfstandigen: maatregelen ter ondersteuning van de economische activiteiten.

Op gemeentelijk niveau

 • 1ste pakket fiscale maatregelen (Het college zal de mogelijkheid onderzoeken om deze maatregelen aan te vullen met andere fiscale steun afhankelijk van de ontwikkeling van de crisis en van de gemeentelijke begroting):
  • annulering van de belastingen voor terrassen en drankgelegenheden voor het jaar 2020
  • schorsing voor de duur van de beperkingen van de belasting op de uithangborden en nachtwinkels (die moeten om 22 uur dicht)
  • schorsing van de heffing betaald door marktkramers.
 • Dienstverlening voor zelfstandigen, handelaars en kleine bedrijven: opening van een begeleidingsloket voor bedrijven en andere onafhankelijke beroepen die het moeilijk hebben als gevolg van de Covid-crisis via het Bedrijvencentrum Village Partenaire. Dienst beschikbaar in 6 talen (Frans, Nederlands, Engels, Spaans, Portugees en Arabisch): aidescovid@villagepartenaire.be02/543.44.85. Van maandag tot donderdag. Van 9u tot 12u30.
 • Aan apotheken worden plexiglas beschermingswanden uitgedeeld.
 • Identificatie van en publiciteit rond initiatieven van lokale handelaars, met op de website van de gemeente een overzicht van alle handelszaken uit de buurt die diensten aanbieden (afhaalservice, aan huis levering, enz.).
 • Moratorium op de huurprijzen van handelaars die het moeilijk hebben en die gevestigd zijn in een gebouw van de Regie voor Grondbeleid.
 • Aan winkels worden affiches uitgedeeld met daarop de richtlijnen inzake gezondheid die moeten worden nageleefd
 • Samenwerking met Citydev en de Brusselse citylabs om plexiglas beschermingswanden tegen een voordeeltarief te plaatsen. Wie een offerte wenst en een bestelling wil plaatsen kan contact opnemen met Haddade Chaima (chaddade@citydev.brussels) of mevrouw Cambier Aline (acambier@citydev.brussels).

Regionale en federale steunmaatregelen 

Zowel de federale overheid als het gewest hebben tal van hulp- en ondersteuningsmaatregelen getroffen. Meer daarover vind je op de website van het gewest www.1819.brussels.  Je kunt met al je vragen ook telefonisch terecht op het nummer 1819, waar operatoren je graag verder zullen helpen.

Andere nuttige links:

Op gewestelijk niveau:

Op federaal niveau:

Vakbonden en sociale secretariaten:

 

2. Ondersteun de handelaars van Saint-Gillis door lokaal te consumeren

Horecazaken en lokale bedrijven worden door deze crisis erg getroffen. Om ze te ondersteunen zijn er verschillende opties :

Vergeet bij het winkelen niet de veiligheidsinstructies te respecteren: dit is de verantwoordelijkheid van de klanten, maar ook van de restauranthouders en de winkeliers die open zijn gebleven.


3. Andere initiatieven ter ondersteuning van de economische activiteit 

 

Volgende informatie betreffen niet de Covid-19-crisis.

Gemeentelijke markten en rommelmarkten

Concessies op markten:

Lijst van de nodige documenten voor een abonnement op de markten: :

 • kopie recto/verso van uw identiteitskaart
 • kopie van uw ambachtelijkkaart
 • kopie uw attestatie van de BCE
 • attestatie van de FAVV (als voedend)

Reglement met betrekking tot braderijen en rommelmarkten

De belangrijkste taak

De belangrijkste taak van de dienst Economische Ontwikkeling is dienstverlening aan handelaars en toekomstige handelaars in Sint-Gillis.
Praktische informatie vind je hieronder:

 • Voor de opening van een winkel, ongeacht dewelke:
  Neem contact op met het ondernemingsloket. De lijst van de ondernemingsloketten vind je op de website van de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie.
 • Voor de opening van een nacht- of telefoonwinkel: hieronder de lijst van documenten die je moet binnenbrengen:
  • kopij I.K. en telefoonnummer
  • brief met vermelding van het geplande type zaak (bijvoorbeeld: aanvraag vergunning voor een telefoonwinkel. Ik wil 5 cabines, 2 computers, enz.)
  • conformiteitsattest elektriciteit
  • kopie van betaling van een geldige brandverzekering
  • kopie van het volledige uittreksel met daarop alle gegevens van het bedrijf (ondernemingsloket)
  • kopie van de statuten van de onderneming (afgestempeld door de griffie van de rechtbank van koophandel)
  • DBDMH (brandweer)
  • de aanvrager moet vooraf bij de dienst Stedenbouw inlichtingen hebben ingewonnen over de bestemming van de handelsgelijkvloers
 • Enkel voor de belwinkels: drank en automaten toegelaten.Het gemeentereglement vind je hier
 • Voor de opening van winkels die mogelijk voor overlast kunnen zorgen  (horeca, ateliers, wasserettes, drukkerijen, slagerijen, enz.).
  Neem contact op met de dienst Veiligheid, Hygiëne, Leefmilieu.
Sluitingsuren en verplichte rustdag

Behalve voor de nachtwinkels en de private bureaus voor telecommunicatie zijn de openingsuren voor dagwinkels nog steeds van 5 tot 20 uur, 21 uur op vrijdag en aan de vooravond van feestdagen.

De wekelijkse rustdag blijft verplicht, behoudens afwijkingen:

Zelfstandigen en bedrijfsleiders

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest organiseert gratis opleidingen voor zelfstandigen en bedrijfsleiders. Meer informatie vind je op www.succesvol-ondernemen.be en bij de dienst Economische Ontwikkeling..

Inkomenscompensatievergoeding

Overeenkomstig de wet van 3/12/2005, gewijzigd door de programmawet van 22/12/2008, komen zelfstandigen die het slachtoffer zijn van hinder ten gevolge van werken op het openbaar domein onder bepaalde voorwaarden in aanmerking voor de uitkering van een inkomenscompensatievergoeding

Een gecoördineerde bouwplaats hindert het autoverkeer voor uw handelszaak tijdens ten minste 29 opeenvolgende dagen? Het Geweest ondersteunt u en kan u, onder bepaalde voorwaarden, een forfaitaire vergoeding en een premie voor verfraaiingswerken aan uw handelszaak toekennen!

Wil je een handelsruimte, kantoor, atelier of een depot kopen of huren?

De lijst van beschikbare panden kun je bij de dienst Economische Ontwikkeling komen raadplegen. Om de twee weken wordt die lijst door het CAFA (Centre d’Accompagnement et de Formation pour Adultes – Fortstraat 25 – 1060 Sint-Gillis) geactualiseerd.

Toeristische logies

Sinds april 2016 moeten eigenaars van toeristische logies hun woning aanmelden.

Steun aan ambachtslui

De dienst Economische Ontwikkeling ondersteunt ook ambachtslui door tentoonstellingen te organiseren, ambachtslui in de kijker te plaatsen en via contacten met de Association des Métiers d’Art (Dejonckerstraat 34).

Contact
Verantwoordelijke
Martin NEYS