Ontwikkeling
Info Contact

Algemene informatie

De belangrijkste taak van de dienst Economische Ontwikkeling is dienstverlening aan handelaars en toekomstige handelaars in Sint-Gillis.

Handels

 • Voor de opening van een winkel, ongeacht dewelke:
  Neem contact op met het ondernemingsloket. De lijst van de ondernemingsloketten vind je op de website van de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie.
 • Voor de opening van een nacht- of telefoonwinkel: hieronder de lijst van documenten die je moet binnenbrengen:
  • kopij I.K. en telefoonnummer
  • brief met vermelding van het geplande type zaak (bijvoorbeeld: aanvraag vergunning voor een telefoonwinkel. Ik wil 5 cabines, 2 computers, enz.)
  • conformiteitsattest elektriciteit
  • kopie van betaling van een geldige brandverzekering
  • kopie van het volledige uittreksel met daarop alle gegevens van het bedrijf (ondernemingsloket)
  • kopie van de statuten van de onderneming (afgestempeld door de griffie van de rechtbank van koophandel)
  • DBDMH (brandweer)
  • de aanvrager moet vooraf bij de dienst Stedenbouw inlichtingen hebben ingewonnen over de bestemming van de handelsgelijkvloers
 • Enkel voor de belwinkels: drank en automaten toegelaten.Het gemeentereglement vind je hier
 • Voor de opening van winkels die mogelijk voor overlast kunnen zorgen  (horeca, ateliers, wasserettes, drukkerijen, slagerijen, enz.).
  Neem contact op met de dienst Veiligheid, Hygiëne, Leefmilieu.
Sluitingsuren en verplichte rustdag

Behalve voor de nachtwinkels en de private bureaus voor telecommunicatie zijn de openingsuren voor dagwinkels nog steeds van 5 tot 20 uur, 21 uur op vrijdag en aan de vooravond van feestdagen.

De wekelijkse rustdag blijft verplicht, behoudens afwijkingen:

Saldo januari – Van 3/1/22 tot en met 31/1/22 – 2 dagen
Valentijnsdag – Van 7/2/22 tot en met 14/2/22  – 1 dag
Pasen – Van 2/4/22 tot en met 16/4/22 – 1 dag
Moederdag – Van 7/5/22 tot en met 14/5/22 – 1 dag
Vaderdag – Van 11/6/22 tot en met 18/6/22 – 1 dag
Saldo juli – Van 2/7/22 tot en met 16/7/22 – 2 dagen
Sunday shopday – 2/10/22 – 1 dag
Toussaint – Van 29/10/22 tot en met 5/11/22 – 1 dag
Black Friday – Van 26/11/22 tot en met 3/12/22
Sinterklaas – Van 3/12/22 tot en met 10/12/22 – 1 dag
Kertsmis – Nieuw jaar – Van 17/12/22 tot en met 31/12/22 – 2 dagen

Zelfstandigen en bedrijfsleiders

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest organiseert gratis opleidingen voor zelfstandigen en bedrijfsleiders. Meer informatie vind je op www.succesvol-ondernemen.be en bij de dienst Economische Ontwikkeling..

Inkomenscompensatievergoeding

Overeenkomstig de wet van 3/12/2005, gewijzigd door de programmawet van 22/12/2008, komen zelfstandigen die het slachtoffer zijn van hinder ten gevolge van werken op het openbaar domein onder bepaalde voorwaarden in aanmerking voor de uitkering van een inkomenscompensatievergoeding

Een gecoördineerde bouwplaats hindert het autoverkeer voor uw handelszaak tijdens ten minste 29 opeenvolgende dagen? Het Geweest ondersteunt u en kan u, onder bepaalde voorwaarden, een forfaitaire vergoeding en een premie voor verfraaiingswerken aan uw handelszaak toekennen!

Wil je een handelsruimte, kantoor, atelier of een depot kopen of huren?

De lijst van beschikbare panden kun je bij de dienst Economische Ontwikkeling komen raadplegen. Om de twee weken wordt die lijst door het CAFA (Centre d’Accompagnement et de Formation pour Adultes – Fortstraat 25 – 1060 Sint-Gillis) geactualiseerd.

Toeristische logies

U denkt eraan een verblijf aan toeristen te verhuren? Voldoet uw woning aan de criteria? Om een hotel of toeristische logies uit te baten, of om een kamer in uw eigen woning aan te bieden op Airbnb of andere boekingwebsites, moet u zich laten registreren bij Brussel Economie en Werkgelegenheid, en bepaalde voorwaarden naleven.

Alle info over de regels voor het openen en uitbaten van toeristische logies vindt u op:

Etalages en schragen

Voor het beheer van etalages, schragen, neem contact op het nummer 02/435.12.24 of via developpement.economique@stgilles.brussels

 

Contact
Verantwoordelijke
Judith COUTURIER