×

Contact

Adres
M. Van Meenenplein 39
1060 Sint-Gillis

Tel: +32 (0)2 536.02.11
Fax: +32 (0)2 536.02.02
E-mail: contact.1060@stgilles.brussels

De gemeentelijke diensten van het stadhuis zijn elke dag open, van maandag tot vrijdag, van 8 tot 12 uur.

Ontwikkeling
Info Contact

De verschillende formaliteiten

Weten welke formaliteiten je allemaal moet regelen is niet altijd makkelijk. De dienst Economische Ontwikkeling van het gemeentebestuur zal je graag begeleiden bij de verschillende fasen en je naar de juiste diensten doorverwijzen.

Voor sommige commerciële activiteiten geldt een speciale regelgeving. Je kunt dus best eerst deze reglementen raadplegen vooraleer je een huurcontract ondertekent of grote investeringen doet.

De bestemming van het gebouw moet immers in overeenstemming zijn met zeer specifieke wettelijke bepalingen, met name op vlak van stedenbouw, milieu en hygiëne.

Vóór elke overname, opening of wijziging van uitbating

Er wordt sterk aangeraden contact op te nemen met de dienst Stedenbouw om de huidige stedenbouwkundige situatie van het pand te controleren.

Voor de opening van eender welke zaak

Neem contact op met een ondernemingsloket. De lijst van ondernemingsloketten vind je op de website van de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie -> Erkende ondernemingsloketten | FOD Economie (fgov.be)

Wil je een horecazaak openen of overnemen

Neem dan contact op met de dienst Veiligheid, gezondheid en milieu.

Neem vóór de opening of overname van een zaak waarvoor je mogelijk een milieuvergunning nodig hebt (wasserij, drukkerij, bakkerij, slagerij…)

Neem dan contact op met de dienst Veiligheid, Hygiëne en Milieu.

Wil je een nachtwinkel of een telefoonwinkel openen

Neem dan contact op met de dienst Economische ontwikkeling  (02/536.02.30 –developpement.economique@stgilles.brussels). Welke documenten heb je daarvoor nodig?

U kan ook het gemeentereglement raadplegen.

We raden je aan contact op te nemen met de gemeentelijke dienst Financiën om te weten in hoeverre je belastingplichtig bent en hoeveel die belasting bedraagt (bijvoorbeeld belasting op verlichte en niet verlichte reclames, belasting op reclame, belasting op bedrijfsruimten, belasting op nachtwinkels, enz.).

Andere formaliteiten vóór de opening van een zaak

  • Opening aan een bankrekening op naam van je vennootschap
  • Oprichting van je bedrijf (in het geval van een rechtspersoon)
  • Inschrijving bij een ondernemingsloket dat de nodige formaliteiten regelt voor de opening van je onderneming, zoals de inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO), de aanvraag en activering van je BTW-nummer, de aanvraag van een/de eventuele vergunning(en)
  • Aansluiting bij een sociale verzekeringskas
  • Brand-, BA- (verplicht) en andere (indien vereist) verzekeringen afsluiten
  • Contract afsluiten om afval te komen ophalen bij een bij Leefmilieu Brussel geregistreerde onderneming

Handelaars, zelfstandigen, vennootschappen en vzw’s zijn verplicht een handelscontract af te sluiten met het Gewestelijk Agentschap Net Brussel of met een erkende privéonderneming voor de ophaling van het afval dat hun activiteiten genereren.

Aanvullende informatie

Hoe word ik zelfstandig? https://economie.fgov.be/nl/file/616/download?token=CSiguq2f  gepubliceerd door de FOD Economie. 

Wil je graag een zaak op ons grondgebied opstarten, vraag dan gerust meer informatie bij de dienst Economische Ontwikkeling. Voor extra informatie kun je steeds bij de dienst terecht.

 

Contact