×

Contact

Adres
M. Van Meenenplein 39
1060 Sint-Gillis

Tel: +32 (0)2 536.02.11
Fax: +32 (0)2 536.02.02
E-mail: contact.1060@stgilles.brussels

De gemeentelijke diensten van het stadhuis zijn elke dag open, van maandag tot vrijdag, van 8 tot 12 uur.

Ontwikkeling
Info

Sluitingstijden en rustdag

Sluitingstijden en verplichte rustdag

Sluitingsuren

Met uitzondering van nachtwinkels, private bureaus voor telecommunicatie en de horeca, zijn de openingstijden voor dagwinkels van 5 tot 20 uur, 21 uur op vrijdag en de vooravond van feestdagen. Voor meer details, zie de Federale wet van 10 november 2006 betreffende de openingsuren in handel, ambacht en dienstverlening.

Wekelijkse rustdag

Het principe is dat alle handelaars een wekelijkse rustdag moeten nemen. Onder wekelijkse rustdag wordt verstaan een ononderbroken sluitingsperiode van 24 uur, die hetzij om 5 uur, hetzij om 13 uur ingaat en de volgende dag op hetzelfde tijdstip eindigt. Indien geen keuze wordt gemaakt, is de verplichte rustdag de zondag.

Er bestaan enkele uitzonderingen. Voor meer details, zie de federale wet van 10 november 2006 betreffende de openingsuren in handel, ambacht en dienstverlening.

Artikel 15 van de wet van 10 november 2006 biedt het college van burgemeester en schepenen de mogelijkheid om, in bijzondere en tijdelijke omstandigheden of ter gelegenheid van beurzen en markten, afwijkingen van de verplichte wekelijkse rustdag toe te staan.

Deze afwijkingen mogen niet meer dan 15 dagen per jaar bedragen; het college van burgemeester en schepenen heeft voor 2023, 14 afwijkingsdagen vastgesteld, die voor het gehele grondgebied van de gemeente gelden.

Zo blijft er nog 1 dag over, waarvoor het College op verzoek van de representatieve handelsverenigingen van de wijken, een vrijstelling kan verlenen. Neem voor meer informatie contact op met de dienst Economische ontwikkeling: 02/536.02.30 – developpement.economique@stgilles.brussels.