×

Contact

Adres
M. Van Meenenplein 39
1060 Sint-Gillis

Tel: +32 (0)2 536.02.11
Fax: +32 (0)2 536.02.02
E-mail: contact.1060@stgilles.brussels

De gemeentelijke diensten van het stadhuis zijn elke dag open, van maandag tot vrijdag, van 8 tot 12 uur.

Ontwikkeling
Info

Sluitingstijden en rustdag

Sluitingstijden en verplichte rustdag

Sluitingsuren

Met uitzondering van nachtwinkels, private bureaus voor telecommunicatie en de horeca, zijn de openingstijden voor dagwinkels van 5 tot 20 uur, 21 uur op vrijdag en de vooravond van feestdagen. Voor meer details, zie de Federale wet van 10 november 2006 betreffende de openingsuren in handel, ambacht en dienstverlening.

Wekelijkse rustdag

Het principe is dat alle handelaars een wekelijkse rustdag moeten nemen. Onder wekelijkse rustdag wordt verstaan een ononderbroken sluitingsperiode van 24 uur, die hetzij om 5 uur, hetzij om 13 uur ingaat en de volgende dag op hetzelfde tijdstip eindigt. Indien geen keuze wordt gemaakt, is de verplichte rustdag de zondag.

Er bestaan enkele uitzonderingen. Voor meer details, zie de federale wet van 10 november 2006 betreffende de openingsuren in handel, ambacht en dienstverlening.

Artikel 15 van de wet van 10 november 2006 biedt het college van burgemeester en schepenen de mogelijkheid om, in bijzondere en tijdelijke omstandigheden of ter gelegenheid van beurzen en markten, afwijkingen van de verplichte wekelijkse rustdag toe te staan.

Deze afwijkingen mogen niet meer dan 15 dagen per jaar bedragen; het college van burgemeester en schepenen heeft voor 2023, 14 afwijkingsdagen vastgesteld, die voor het gehele grondgebied van de gemeente gelden:

Solden Januari – van 2 januari tot 15 januari 2023 inbegrepen – 2 dagen
Heilige Valentinus – van 9 tot 15 februari 2023 inbegrepen – 1 dag
Pasen – van 8 tot 14 april 2023 inbegrepen – 1 dag
Moederdag – van 13 mei tot 19 mei 2023 inbegrepen  -1 dag
Vaderdag – van 10 juni tot 16 juni 2023 inbegrepen – 1 dag
Solden juli – van 1 juli tot 14 juli 2023 inbegrepen – 2 dagen
Weekend van de klant – van 25 september tot 1 oktober 2023 – 1 dag
Allerheilingen – van 29 oktober tot 4 november inbegrepen – 1 dag
Sinter-Niklaas – van 2 december au 8 december 2023 – 1 dag
Kerstmis – nieuwjaar van 11 december tot 31 december 2023 – 3 dagen

Zo blijft er nog 1 dag over, waarvoor het College op verzoek van de representatieve handelsverenigingen van de wijken, een vrijstelling kan verlenen. Neem voor meer informatie contact op met de dienst Economische ontwikkeling: 02/536.02.30 – developpement.economique@stgilles.brussels.