×

Contact

Adres
M. Van Meenenplein 39
1060 Sint-Gillis

Tel: +32 (0)2 536.02.11
Fax: +32 (0)2 536.02.02
E-mail: contact.1060@stgilles.brussels

De gemeentelijke diensten van het stadhuis zijn elke dag open, van maandag tot vrijdag, van 8 tot 12 uur.

Ontwikkeling
Info Contact

Huisdieren

Je hebt een zwerfdier gevonden, wat moet je doen?

Als het dier zich agressief gedraagt, blijf dan op een afstand en neem contact op met de cel Dieren van de politiezone op het nummer 02/559.80.00. Geef wat uitleg bij de context (gevaar, potentieel risico).

Als het dier zich laat benaderen kun je het naar het politiebureau (Antoine Bréartstraat) brengen. Daar kunnen ze eventueel de chip aflezen en contact opnemen met het baasje.

Denk eraan dat je wettelijk verplicht bent gevonden dieren in te leveren bij de gemeentelijke autoriteiten (hetzij rechtstreeks, hetzij via de politie).

Ik heb een vermoeden dat een dier mishandeld wordt, waar kan ik dat melden?

Zorg dat je goed bent geïnformeerd. We zijn niet allemaal even gevoelig voor dierenwelzijn. Je kunt dus best eerst uitzoeken wat de wet zegt. Mag je bijvoorbeeld een hond de hele dag op een balkon laten? Of mag je een slang in huis hebben? Voor al je vragen over dierenwelzijn kun je terecht bij de cel Dierenwelzijn.

Meld gevallen van verwaarlozing

Heb je weet van gezelschapsdieren, bij iemand thuis of in winkels, met niet geheelde wonden, een te klein of ongeschikt hok, die er hygiënisch slecht aan toe zijn, of niet voldoende voedsel krijgen?

Als je de eigenaar van de dieren en de precieze situatie kent, vul dan dit formulier in.

Als je niet over de nodige informatie beschikt of in geval van nood, neem dan rechtstreeks contact op met de cel Dieren van de politiezone op het nummer 02/559.80.00.

Geen bewezen verwaarlozing, maar gerede twijfel?

Neem contact op met de cel Dierenwelzijn, wij sturen dan een brief naar je buren in het huizenblok. Als er sprake is van verwaarlozing, zal de politie het nodige doen.

In geval van een conflict kan je steeds beroep doen op de bemiddelingsdienst van de gemeente (mediation.1060@stgilles.brussels of 02/542.62.40)

Ik ben op straat door een hond gebeten, wat kan ik doen?

Er zijn verschillende scenario’s mogelijk.

Het is niet al te ernstig en je hebt contact met het baasje van de hond: wissel dan contactgegevens uit om een minnelijke schikking te treffen (onder verzekeraars).

Als het om een ernstige beet gaat (ongeacht of je contact had met het baasje), bel dan sowieso de politie die een vaststelling ter plaatse zal doen.

Je kunt op het politiebureau aangifte doen wegens onopzettelijke slagen en verwondingen. Daarvoor heb je een door een arts afgegeven medisch attest van vaststelling van letsel nodig.

Je kunt contact opnemen met de cel Dieren van de politiezone op het nummer 02/559.80.00.

Zorg ervoor dat je indien mogelijk, de contactgegevens van de eigenaar van de hond noteert.

Meer FAQ’s hier.

 

Premie voor de sterilisatie van huiskatten

Heb u een huiskat ? Wil u hem laten steriliseren? De gemeente Sint-Gillis toekent een premie voor de sterilisatie van huiskatten. Meer weten

Premie voor diergeneeskundige zorg

Heeft u een gezelschapsdier? Beschikt u over een laag of gemiddeld inkomen? De gemeente Sint-Gillis kent een premie toe voor één of meer consultaties bij de dierenarts. Meer weten

Contact
Verantwoordelijke
Elisa RUWET