×

Contact

Adres
M. Van Meenenplein 39
1060 Sint-Gillis

Tel: +32 (0)2 536.02.11
Fax: +32 (0)2 536.02.02
E-mail: contact.1060@stgilles.brussels

De gemeentelijke diensten van het stadhuis zijn elke dag open, van maandag tot vrijdag, van 8 tot 12 uur.

Bevolking
Info Contact

Tewerkstelling en vorming

De gemeente Sint-Gillis neemt het voortouw in de acties rond werkgelegenheid en opleiding, en is naast de operatoren inzake opleiding en socio-professionele inschakeling, het overheidsniveau dat het best kan nagaan of de ingezette federale en regionale hefbomen optimaal zijn afgestemd op de noden en projecten van de bewoners en van de lokale bedrijven.

Daarom is de coördinerende rol van de dienst Werkgelegenheid en Opleiding als schakel tussen de verschillende initiatieven op vlak van opleiding en socio-professionele inschakeling zo essentieel.

De gemeente wil zich meer gaan profileren als efficiënte nabijheidspartner en is daarom van plan meer middelen in te zetten voor haar beleid op vlak van werkgelegenheid en opleiding. Daarom heeft ze in maart van dit jaar een “Lokaal Pact” gelanceerd, dat alle drijvende krachten in Sint-Gillis bundelt rond het geïntegreerde, transversale en ambitieuze plan “Werkgelegenheid en Opleiding”.

De dienst “Werkgelegenheid en Opleiding” van de gemeente en het Jobhuis werken dan ook nauw samen met de partners om de prioritaire acties van het gemeentebeleid nieuwe impulsen te geven en te stroomlijnen.

Opdat deze politieke wil ook in daden wordt omgezet heeft de Gemeenteraad op de zitting van 21 maart 2013 haar afgevaardigden aangesteld binnen de drie paragemeentelijke instanties die de gemeente heeft opgericht (La Mission Locale, het PWA/Remue-Ménage) en waarvan de Schepen van Werkgelegenheid voorzitter is.

De dienst “Werkgelegenheid en Opleiding” staat in voor de coördinatie en ondersteuning van de initiatieven van de lokale en paragemeentelijke actoren inzake werkgelegenheid en socio-professionele inschakeling. Op die manier wil de dienst betere informatie verspreiden, de beroepsopleiding verbeteren en meer werkzoekenden aan een job helpen.

Het “Werktraject” is een mooi voorbeeld van een terugkerend en bindend project dat de samenwerking bevordert en dat sinds 2014 de drijvende krachten uit de drie gemeenten van de “Zone Zuid (Sint-Gillis, Vorst, Ukkel) samenbrengt rond activiteiten die met Werkgelegenheid en Opleiding te maken hebben.

Contact
Verantwoordelijke
Delphine MENDEL