Bevolking
Info Contact

Lokale Missie

Deze structuur biedt gespecialiseerde en aangepaste begeleiding tijdens het inschakelingsparcours van laaggeschoolde werkzoekenden of langdurig werklozen:

Geïndividualiseerd werk rond socioprofessionele inschakeling en doorverwijzen van het doelpubliek:

 • advies en doorverwijzing inzake opleiding en werkgelegenheid
 • opmaken van een socioprofessionele balans
 • hulp bij het bepalen van een beroepsproject
 • opmaken van inschakelingsplannen en begeleiding tijdens de duur ervan (Contract beroepsproject, Professionele doorstroming,…)
 • begeleiding bij het zoeken naar een opleiding
 • begeleiding bij het zoeken naar een baan en referent gedurende de eerste maanden van de inschakeling
 • psychosociale begeleiding van het doelpubliek via inschakelingsacties
 • administratieve ondersteuning rond opleiding en werkgelegenheid

Werk in groepen van zo’n 12 personen:

 • bepalen van een beroepsproject
 • informatie over en confrontatie met de beroepsrealiteit in een aantal sectoren om het beroepsparcours optimaal te laten verlopen
 • professionele opleiding gericht op bepaalde conjuncturele behoeften aan arbeidskrachten

 

Contact
Verantwoordelijke
Luca CICCIA