Dagelijks
Info Contact

Openbare ruimte

Eventuele gebreken langs de gewestwegen, zoals gaten in het wegdek, loszittende straattegels, afgerukte paaltjes, … kunt u melden op Fix My Street.

Parkeerplaats reserveren

Reserveren van parkeerplaatsen (verhuis, leveringen, werken, …) kan op het Stadhuis, van maandag tot vrijdag van 8 tot 12u, uiterlijk 7 werkdagen voor de aangevraagde datum.

De kostprijs voor het reserveren van een parkeerplaats is afhankelijk van het doel van de reservering:

  • 55 EUR voor het reserveren voor een dag in het kader van een verhuis of levering
  • 120 EUR in alle andere gevallen (containers, werken, …)
Contact
Verantwoordelijk
Anne de CANNIERE