Bevolking
Info Contact

Burgerlijke Stand & Bevolking

Het maken van een afspraak met de diensten Burgerlijke Stand, Bevolking en Vreemdelingen wordt via het platform Irisbox verlopen: www.irisbox.brussels. Voortaan kun je er nog extra formaliteiten regelen (zie onderstaande lijst). Om een afspraak te maken via Irisbox kun je uiteraard onze website blijven gebruiken.

Sinds het invoeren van de Covid-19-maatregelen (social distancing…) wordt alles in gereedheid gebracht om nutteloze verplaatsingen en contacten met de gemeentediensten te vermijden.
Deze formaliteiten kunnen dus enkel nog op afspraak worden geregeld en betalen kan alleen met bankkaart. Zonder afspraak naar het stadhuis komen om die formaliteiten te regelen kan dus niet langer.

Deze reorganisatie is nodig om de kwaliteit van het onthaal van de Sint-Gillenaren te verbeteren en om de gezondheid van zowel de inwoners als gemeentelijke medewerkers te beschermen.

Een afspraak maken kan op volgende uren, die zijn uitgebreid naar de namiddag:
> maandag, woensdag en donderdag: 8u-12u en 13u-16u
> dinsdag: 8u-12u en 15u-18u
> vrijdag: 8 tot 12u

Behalve via Irisbox kun je telefonisch een afspraak maken met de diensten Burgerlijke stand en Bevolking:

 • de helpdesk organiseert gecentraliseerd alle aanvragen om afspraken bij de diensten Burgerlijke stand en Bevolking via het nummer 02/435.12.02, bereikbaar van maandag tot donderdag, van 8u tot 12u en van 13u tot 16u,  en op vrijdag van 8u tot 12u.
 • Personen die het moeilijk hebben om online een afspraak te maken, kunnen ook steeds terecht op het gratis nummer van de dienst Sociale zaken: 0800/35.176. Een sociaal assistente zal hun behoeften beoordelen en hen desgevallend doorverwijzen naar de helpdesk voor gepersonaliseerde assistentie. Elke gebruiker krijgt ook een gratis opleiding aangeboden om het basisgebruik van de IT-tool aan te leren.


Heb je geen computer of een andere tool waarmee je online een afspraak kunt maken
 (smartphone, tablet), dan kun je gebruik maken van het e-loket in de ontvangsthal van het stadhuis of je kunt naar één van de conciërgerieën (Sint-Bernardusstraat 105a en Théodore Verhaegenstraat 121) gaan, waar computers beschikbaar zijn voor het publiek. In beide gevallen kan iemand van het personeel je indien nodig altijd helpen.

Formaliteiten die je via Irisbox moet regelen:

> bestellen en afhalen van de identiteitskaart (Belgische nationaliteit)
> bestellen en afhalen van C-, E+-, F+-kaarten
> bestellen en afhalen van des kids ID  – 12 jaar (Belg)
> bestellen en afhalen van kaart voor kinderen – 12 (vreemdeling)
> bestellen en afhalen van een rijbewijs
> bestellen en afhalen van een paspoort (Belgische nationaliteit)
> aanpassing van het adres op de chip van de elektronische kaart na adreswijziging (Belg, Europeaan (E-kaart), niet-EU vreemdeling (A-, B-, F-, H-kaart))
> aanpassing van het adres op bijlage 8
> verklaring voor orgaandonatie
> verklaring van wijze van teraardebestelling en rituelen
> wettiging van handtekening: ouderlijke toestemming (reis van een minderjarige), verbintenis tot tenlasteneming voor kort verblijf (annexe 3bis) en andere
> bestellen en afhalen van kaart voor kinderen – 12 (niet-Europese vreemdelingen)
> bestellen en afhalen van kaart voor kinderen – 12 (Europese vreemdelingen)
> afhalen B-kaart
> afhalen E-kaart
> afhalen A-, F-, H-kaart
> afhalen eerste E+-, C-, D- en F+-kaart
> afhalen van PIN- en PUK-codes (Belgen, Europese en niet-Europese vreemdelingen)
> resetten van de PIN-code voor de A-, B-, E-, F-, H-kaarten
> aankomstverklaring
> aanwezigheidsverklaring
> eerste inschrijving in België (Europese en niet-Europese vreemdelingen met visum D)
> aanvraag duurzaam verblijf (E+- en F+-kaarten)
> aanvraag tot vestiging (C-kaart)
> verblijfsaanvraag van langdurig ingezetene (D)
> bestellen en afhalen van een attest van immatriculatie
> verlenging van attest van d’immatriculatie, bijlage 15, 35 of 49
> verblijfsaanvraag van een niet-Europese vreemdeling op grond van gezinshereniging met een Belg of Europeaan

 

En voor de andere formaliteiten?

In dezelfde logica vragen we je ook het Irisbox-platform te gebruiken om online formaliteiten te regelen. Ze zijn gratis en het gevraagde document is onmiddellijk beschikbaar. Concreet gaat het hier om:
> verklaring van adresverandering
> uittreksel uit het strafregister (het document is betalend in sommige gevallen)
> attest van gezinssamenstelling
> attest van wettelijke samenwoning
> attest van hoofdverblijfplaats met historiek
> attest van Belgische nationaliteit
> attest van verblijfplaats met het oog op een huwelijk
> attest van hoofdverblijfplaats
> uittreksel uit registers (geboorte, huwelijk, echtscheiding, overlijden)
> attest van leven
> attest van Belgische kiezer
> attest van wijze van teraardebestelling en ritueel


Als je formaliteiten moet regelen waarvoor je op het stadhuis moet zijn maar waarvoor je geen afspraak via Irisbox kunt maken, neem dan contact op met de diensten Bevolking, Burgerlijke Stand of Vreemdelingen:

Dienst Bevolking – population.1060@stgilles.brussels – 02/536.02.47
Dienst Burgerlijke stand – etatcivil.1060@stgilles.brussels – 02/536.02.50
Dienst Europese onderdanen – europa.1060@stgilles.brussels – 02/536.02.53
Dienst niet-Europese onderdanen – ev@stgilles.brussels – 02/536.02.52

Coden PIN en PUK, Sint-Gillis verlaten

> Online bestelling van nieuwe coden PIN en PUK voor uw elektronische identiteitskaart op www.ibz.rrn.fgov.be.

> U verlaat Sint-Gillis voor het buitenland (EU of daarbuiten):
Vraag het vereiste formulier (model 8) via email of per post aan, of ga het persoonlijk afhalen, en vermeld daarbij uw volledige adres in het buitenland.

 

Brexit. Bericht aan de Britten en hun gezinsleden. Verblijfskaart M.

Het terugtrekkingsakkoord dat werd afgesloten na de Brexit vrijwaart de verblijfsrechten van de Britse onderdanen en hun gezinsleden in België (voor zij die er op 31 december 2020 verbleven.).

Als u in Sint-Gillis verblijft en u in het bezit bent van een verblijfskaart E, E+, F of F+ of nog van een bijlage 8/8bis waarvan de geldigheidsduur niet verstreken is, kunt u vanaf maandag 1 februari 2021 een afspraak maken om op www.irisbox.brussels een verblijfskaart M als begunstigde van het terugtrekkingsakkoord aan te vragen.

U heeft tot 31 december 2021 tijd om een verblijfskaart M aan te vragen.

 • Heeft u een kaart E of een bijlage 8, kies dan voor de link: dienst Vreemdelingen / Bestelling kaart M Britse onderdaan (kaart E/bijlage 8)
 • Heeft u een kaart F, kies dan voor de link: dienst Vreemdelingen / Bestelling kaart M gezinslid van een Britse onderdaan (kaart F)
 • Heeft u een kaart E+/F+ of een bijlage 8bis, kies dan voor de link: dienst Bevolking/ Bestelling kaart M (kaart E+/bijlage 8bis/kaart F+)

Voor bijkomende informatie kunt u terecht op de nummers 02/536.02.53 of 02/536.03.62.


Meer details over administratieve stappen en door onze diensten uitgereikte documenten vindt u in de:

De blanco documenten beschikbaar op deze website

Verbintenis tot Tenlasteneming:

Overlijden:

Burgers kunnen hun wil ter zake registreren online via de website www.mijngezondheid.be.

Gemeentelijke begraafplaats

Meer weten


Kieszaken

Europese verkiezingen

Als onderdaan van één van de lidstaten van de Europese Unie heeft U bijgevolg de mogelijkheid om aan deze verkiezing deel te nemen door te stemmen voor de lijsten die in België voorgedragen worden, op voorwaarde dat u zich wil inschrijven op de kiezerslijst.

Meer info:
02/536.03.00 – ecbs3@stgilles.brussels

Gemeenteraadsverkiezingen

Als onderdaan van een ander land, dat al dan niet lid is van de Europese Unie, heb je net zoals Belgische onderdanen, het recht om deel te nemen aan de gemeenteraadsverkiezingen. Krachtens het Verdrag van Maastricht hebben onderdanen van de Europese Unie ook passief kiesrecht bij de lokale verkiezingen.

Inlichtingen:
02/536.03.00 – ecbs3@stgilles.brussels

Inschrijvingsvoorwaarden als kiezer

Voor Europese en niet-Europese onderdanen gelden vier voorwaarden:

 • op datum van de verkiezingen minstens 18 jaar oud zijn
 • op 1 augustus voor de verkiezingen in het bevolkings- of vreemdelingenregister van de gemeente zijn ingeschreven
 • op datum van de verkiezingen over alle burgerrechten en politieke rechten beschikken
 • uiterlijk op 31 juli voor de verkiezingen een aanvraag (formulier) voor inschrijving op de kieslijsten hebben ingediend.

Onderdanen van een land dat geen lid is van de Europese Unie moeten bovendien:
Bij het indienen van de aanvraag tot inschrijving:

 • een verklaring afleggen dat ze de Grondwet, de wetten van het Belgische volk en het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden zullen naleven
 • op het ogenblik van het indienen van de aanvraag, vijf jaar ononderbroken hoofdverblijfplaats in België gedekt door een wettelijk verblijf kunnen aantonen

Meer info:
02/536.03.00 – ecbs3@stgilles.brussels

Contact
Verantwoordelijke
Christine ANDRIES
 • Bevolking en strafregister
  Désiré ESSONO BIYEBE
  Maurice Van Meenenplein 39
  1060 Sint-Gillis (Deur 0.12)
  T: 02/536.02.47
 • Burgerlijke Stand
  Joséphine NGO BIBA
  Maurice Van Meenenplein 39
  1060 Sint-Gillis
  T: 02/536.02.50
 • Paspoorten, rijbewijzen, kieszaken
  Désiré ESSONO BIYEBE
  Maurice Van Meenenplein 39
  1060 Sint-Gillis (Deur 0.14)
  T: 02/536.03.00
 • Europese onderdanen 
  Fatima DAHMANI
  Maurice Van Meenenplein 39
  1060 Sint-Gillis (Deur 0.11)
  T: 02/536.02.53
 • Niet-Europese onderdanen
  Fatima DAHMANI
  Maurice Van Meenenplein 39
  1060 Sint-Gillis (Deur 0.2)
  T: 02/536.02.52
 • Begraafplaats
 • Christine ANDRIES