Bevolking
Info Contact

Burgerlijke Stand & Bevolking (Demografie)

Je kunt bij de dienst Demografie in het stadhuis met of zonder afspraak terecht, al naargelang de formaliteiten die je moet regelen.

Identiteit/Verblijf

Attest van immatriculatie (oranje kaart) – verlenging bijlage 15, 35 of 49 Klik hier om een afspraak te maken
Identiteitskaart – bestelling Klik hier om een afspraak te maken
Kids ID – bestelling Klik hier om een afspraak te maken
Identiteitskaart of Kids ID – afhalen ZONDER AFSPRAAK
Codes PIN en PUK – bestelling
Codes PIN en PUK – afhalen of resetten ZONDER AFSPRAAK
Vreemdelingen – verandering van statuut Klik hier om een afspraak te maken
Paspoort – bestelling Tot 31/7
Met of zonder afspraak
Vanaf 1/8
Klik hier om een afspraak te maken
Paspoort – afhalen ZONDER AFSPRAAK
Permanent verblijf (C, D, F+) na 5 jaar verblijf in België – aanvraag Klik hier om een afspraak te maken
Permanent verblijf ( EU+, M+) na 5 jaar verblijf in België – aanvraag Klik hier om een afspraak te maken
Verblijfstitel (behalve kaart A/M) volwassenen – bestelling Klik hier om een afspraak te maken
Verblijfstitel  voor vreemdeling van minder dan 12 jaar Klik hier om een afspraak te maken
Verblijfstitel – afhalen ZONDER AFSPRAAK
Reisdocument Klik hier om een afspraak te maken


Adres

Adreswijziging op identiteitskaart ZONDER AFSPRAAK
Aankomstverklaring Klik hier om een afspraak te maken
Aanwezigheidsverklaring (Europeaan) Klik hier om een afspraak te maken
Adreswijziging  

Eerste inschrijving in België – Europeaan Klik hier om een afspraak te maken
Eerste inschrijving in België – Niet-Europeaan Klik hier om een afspraak te maken


Documenten

Attest van wettelijke samenwoning
Attest van nationaliteit
Attest van Belgische kiezer
Attest van hoofdverblijfplaats
Attest van hoofdverblijfplaats met historiek van het adres
Attest van verblijfplaats met het oog op een huwelijk
Attest van wijze van teraardebestelling en ritueel
Attest van leven
Attest van gezinssamenstelling
Eensluidend afschrift Klik hier om een afspraak te maken
UIttreksel van de registers
Uittreksel van akte van scheiding
Uittreksel van huwelijksakte
Uittreksel van geboorteakte
Uittreksel van akte van overlijden
Legalisatie van handtekening Klik hier om een afspraak te maken
Tenlasteneming Klik hier om een afspraak te maken


Gezin en gezondheid

Ouderlijke toestemming Tot 31/7
Met of zonder afspraak
Vanaf 1/8
Klik hier om een afspraak te maken
Verklaring voor orgaandonatie Via MijnGezondheid
Verklaring van de laatste wilsbeschikking Klik hier om een afspraak te maken
Wilsverklaring euthanasie Klik hier om een afspraak te maken


Mobiliteit

Nationaal rijbewijs bestellen – bestelling Klik hier om een afspraak te maken
Nationaal rijbewijs bestellen – uitwisseling of  registratie van een buitenlands rijbewijs Klik hier om een afspraak te maken
Internationaal rijbewijs bestellen – bestelling Klik hier om een afspraak te maken
Internationaal en nationaal rijbewijs bestellen – afhalen ZONDER AFSPRAAK

 

UURROOSTER VAN DE PERMANENTIES ZONDER AFSPRAAK
Helpdesk 02/435.12.02 toegangelijk van maandag tot vrijdag van 8u tot 12u 

5/7 > 16/7 19/7 > 13/8 Vanaf 16/8
Maandag Van 8u45 tot 11u45 Van 8u45 tot 11u45 Van 8u45 tot 11u45
Dinsdag Van 8u45 tot 11u45
en van 15u tot 17u30
Van 8u45 tot 11u45
en van 15u tot 17u30
Van 8u45 tot 11u45
en van 15u tot 17u30
Woensdag Van 8u45 tot 11u45
en van 14u tot 15u30
Van 8u45 tot 11u45 Van 8u45 tot 11u45
en van 14u tot 15u30
Donderdag Van 8u45 tot 11u45 Van 8u45 tot 11u45 Van 8u45 tot 11u45
Vrijdag Van 8u45 tot 11u45 Van 8u45 tot 11u45 Van 8u45 tot 11u45

 

EEN AFSPRAAK MAKEN?
Eén afspraak per persoon indien meerdere personen bij hetzelfde proces betrokken zijn

 • Via www.irisbox.brussels
 • Telefonisch op het nummer 02/435.12.02 van maandag tot vrijdag van 8u tot 12u. Op dit nummer kun je ook terecht om inlichtingen te vragen
 • Aan het e-loket van het stadhuis als je hulp nodig hebt van onze medewerkers of als je geen computer met kaartlezer hebt waarmee je online een afspraak kunt maken (smartphone, tablet) of je adreswijziging kunt doorgeven
 • In de conciërgerieën waar bezoekers computers kunnen gebruiken en hulp kunnen vragen aan ons personeel van maandag tot vrijdag van 9u30 tot 13u en van 14u tot 17u30
 • In het Webatelier, 37 Fortstraat, 02/537.02.38 – info@atelierduweb.be
 • Zowel in het stadhuis als in de conciërgerieën kun je steeds terecht bij één van onze medewerkers, die je graag verderhelpt.
 • Betalingen gebeuren bij voorkeur per bankkaart (debet of credit/contactloos).


CONTACT OPNEMEN MET VERSCHILLENDE DIENSTEN

 • Informations générales: 02/435.12.02
 • Als je formaliteiten moet regelen waarvoor je op het stadhuis moet zijn maar waarvoor je geen afspraak via Irisbox kunt maken, of als je vragen hebt over de manier waarop je administratieve formaliteiten moet regelen, neem dan contact op met de diensten:


BREXIT. BERICHT AAN DE BRITTEN EN HUN GEZINSLEDEN. VERBLIJFSKAART M.

Het terugtrekkingsakkoord dat werd afgesloten na de Brexit vrijwaart de verblijfsrechten van de Britse onderdanen en hun gezinsleden in België (voor zij die er op 31 december 2020 verbleven.).

Als u in Sint-Gillis verblijft en u in het bezit bent van een verblijfskaart E, E+, F of F+ of nog van een bijlage 8/8bis waarvan de geldigheidsduur niet verstreken is, kunt u vanaf maandag 1 februari 2021 een afspraak maken om op www.irisbox.brussels een verblijfskaart M als begunstigde van het terugtrekkingsakkoord aan te vragen.

U heeft tot 31 december 2021 tijd om een verblijfskaart M aan te vragen.

Voor bijkomende informatie kunt u terecht op de nummers 02/536.02.53 of 02/536.03.62.

Info voor Britse onderdanen: https://www.gov.uk/guidance/living-in-belgium#brexit-what-you-should-do


MEER DETAILS OVER ADLINISTRATIEVE STAPPEN EN DOOR ONZE DIENSTEN UITGEREIKTE DOCUMENTEN VINDT U IN DE:

DE BLANCO DOCUMENTEN BESCHIKBAAR OP DEZE WEBSITE

Verbintenis tot Tenlasteneming:

Overlijden:

Burgers kunnen hun wil ter zake registreren online via de website www.mijngezondheid.be.


GEMEENTELIJKE BEGRAAFPLAATS

Meer weten


KIESZAKEN

Europese verkiezingen

Als onderdaan van één van de lidstaten van de Europese Unie heeft U bijgevolg de mogelijkheid om aan deze verkiezing deel te nemen door te stemmen voor de lijsten die in België voorgedragen worden, op voorwaarde dat u zich wil inschrijven op de kiezerslijst.

Meer info:
02/536.03.00 – ecbs3@stgilles.brussels

Gemeenteraadsverkiezingen

Als onderdaan van een ander land, dat al dan niet lid is van de Europese Unie, heb je net zoals Belgische onderdanen, het recht om deel te nemen aan de gemeenteraadsverkiezingen. Krachtens het Verdrag van Maastricht hebben onderdanen van de Europese Unie ook passief kiesrecht bij de lokale verkiezingen.

Inlichtingen:
02/536.03.00 – ecbs3@stgilles.brussels

Inschrijvingsvoorwaarden als kiezer

Voor Europese en niet-Europese onderdanen gelden vier voorwaarden:

 • op datum van de verkiezingen minstens 18 jaar oud zijn
 • op 1 augustus voor de verkiezingen in het bevolkings- of vreemdelingenregister van de gemeente zijn ingeschreven
 • op datum van de verkiezingen over alle burgerrechten en politieke rechten beschikken
 • uiterlijk op 31 juli voor de verkiezingen een aanvraag (formulier) voor inschrijving op de kieslijsten hebben ingediend.

Onderdanen van een land dat geen lid is van de Europese Unie moeten bovendien:
Bij het indienen van de aanvraag tot inschrijving:

 • een verklaring afleggen dat ze de Grondwet, de wetten van het Belgische volk en het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden zullen naleven
 • op het ogenblik van het indienen van de aanvraag, vijf jaar ononderbroken hoofdverblijfplaats in België gedekt door een wettelijk verblijf kunnen aantonen

Meer info:
02/536.03.00 – ecbs3@stgilles.brussels

Contact
Verantwoordelijke
Christine ANDRIES
 • Bevolking en strafregister
  Désiré ESSONO BIYEBE
  Maurice Van Meenenplein 39
  1060 Sint-Gillis (Deur 0.12)
  T: 02/536.02.47
 • Burgerlijke Stand
  Joséphine NGO BIBA
  Maurice Van Meenenplein 39
  1060 Sint-Gillis
  T: 02/536.02.50
 • Paspoorten, rijbewijzen, kieszaken
  Désiré ESSONO BIYEBE
  Maurice Van Meenenplein 39
  1060 Sint-Gillis (Deur 0.14)
  T: 02/536.03.00
 • Europese onderdanen 
  Fatima DAHMANI
  Maurice Van Meenenplein 39
  1060 Sint-Gillis (Deur 0.11)
  T: 02/536.02.53
 • Niet-Europese onderdanen
  Fatima DAHMANI
  Maurice Van Meenenplein 39
  1060 Sint-Gillis (Deur 0.2)
  T: 02/536.02.52
 • Begraafplaats
 • Christine ANDRIES