×

Contact

Adres
M. Van Meenenplein 39
1060 Sint-Gillis

Tel: +32 (0)2 536.02.11
Fax: +32 (0)2 536.02.02
E-mail: contact.1060@stgilles.brussels

De gemeentelijke diensten van het stadhuis zijn elke dag open, van maandag tot vrijdag, van 8 tot 12 uur.

Bevolking
Info Contact

Burgerlijke Stand & Bevolking (Demografie)

Je kunt bij de dienst Demografie in het stadhuis met of zonder afspraak terecht, al naargelang de formaliteiten die je moet regelen.

Identiteit/Verblijf

Attest van immatriculatie (oranje kaart) – verlenging bijlage 15, 35 of 49Klik hier om een afspraak te maken
Identiteitskaart – bestellingKlik hier om een afspraak te maken
Kids ID – bestellingKlik hier om een afspraak te maken
Identiteitskaart of Kids ID – afhalenZONDER AFSPRAAK
Codes PIN en PUK – bestelling
Codes PIN en PUK – afhalen of resettenZONDER AFSPRAAK
Vreemdelingen – verandering van statuutKlik hier om een afspraak te maken
Paspoort – bestellingKlik hier om een afspraak te maken
Paspoort – afhalenZONDER AFSPRAAK
Permanent verblijf (L,K, F, F+) na 5 jaar verblijf in België – Eerste bestellingKlik hier om een afspraak te maken
Permanent verblijf (EU, EU+, M+) na 5 jaar verblijf in België – Eerste bestellingKlik hier om een afspraak te maken
Verblijfstitel (behalve kaart A) volwassenen – vernieuwingKlik hier om een afspraak te maken
Verblijfstitel  voor vreemdeling van minder dan 12 jaarKlik hier om een afspraak te maken
Verblijfstitel – afhalenZONDER AFSPRAAK
ReisdocumentKlik hier om een afspraak te maken
Vertrek naar het buitenland
Uitbreiding van de A-kaart. Indienen van documenten of bestel van de kaartKlik hier om een afspraak te maken


Adres

Adreswijziging op identiteitskaartZONDER AFSPRAAK
AdreswijzigingDrie mogelijkheden

Eerste inschrijving in België (verklaring van aanwezigheid) – EuropeaanKlik hier om een afspraak te maken
Eerste inschrijving in België – Niet-EuropeaanKlik hier om een afspraak te maken


Documenten

Attest van wettelijke samenwoning
Attest van nationaliteit
Attest van Belgische kiezer
Attest van hoofdverblijfplaats
Attest van hoofdverblijfplaats met historiek van het adres
Attest van verblijfplaats met het oog op een huwelijk
Attest van wijze van teraardebestelling en ritueel
Attest van leven
Attest van gezinssamenstelling
Eensluidend afschriftZONDER AFSPRAAK
UIttreksel van de registers
Uittreksel van akte van scheiding
Uittreksel van huwelijksakte
Uittreksel van geboorteakte
Uittreksel van akte van overlijden
Uittreksel van de strafregister
NB: Ingevolge een wijziging in irisbox kan het uittreksel uit het strafregister (model 596.2) voor activiteiten waarbij contact met minderjarigen en andere kwetsbare personen plaatsvindt, niet langer rechtstreeks worden gedownload. De aanvraag moet via irisbox of aan het loket (zonder afspraak) bij de dienst bevolking worden ingediend voor voorafgaande controle door de bevoegde lokale politiediensten. De wachttijd bedraagt ongeveer 48 uur (op werkdagen).
Legalisatie van handtekeningZONDER AFSPRAAK
TenlastenemingKlik hier om een afspraak te maken


Gezin en gezondheid

Ouderlijke toestemmingZONDER AFSPRAAK
Verklaring voor orgaandonatieVia MijnGezondheid
Verklaring van de laatste wilsbeschikkingKlik hier om een afspraak te maken
Wilsverklaring euthanasieKlik hier om een afspraak te maken


Mobiliteit

Nationaal rijbewijs bestellen – bestellingKlik hier om een afspraak te maken
Voorlopige rijbewijzenBurgers kunnen hun aanvraag voor een voorlopig rijbewijs online indienen via de applicatie BelDrive.
Ze kunnen de applicatie gebruiken via onze website,  door met hun smartphone de QR-code op de affiches in de examencentra en de rijscholen te scannen. Het voorlopig rijbewijs dient persoonlijk in de gemeente worden afgehaald om er zeker van te zijn dat het document bij de juiste persoon terechtkomt. Daarvoor is een visuele controle noodzakelijk.
Nationaal rijbewijs bestellen – uitwisseling of  registratie van een buitenlands rijbewijsKlik hier om een afspraak te maken
Internationaal rijbewijs bestellen – bestellingKlik hier om een afspraak te maken
Internationaal en nationaal rijbewijs bestellen – afhalenZONDER AFSPRAAK

 

UURROOSTER VAN DE PERMANENTIES VAN DE PROCES ZONDER AFSPRAAK

 • van maandag tot vrijdag van 8 tot 12 uur
 • op dinsdag van 15 tot 18 uur
 • op woensdag van 14 tot 16 uur (enkel voor – 18 jaar voor de bestelling van documenten)

 

EEN AFSPRAAK MAKEN?
Eén afspraak per persoon indien meerdere personen bij hetzelfde proces betrokken zijn

 

E-OVERHEIDSDIENSTEN VOORTAAN OOK BESCHIKBAAR VOOR WIE GEEN ELEKTRONISCHE IDENTITEITSKAART HEEFT

Heb je nog geen elektronische identiteitskaart maar wil je toch graag meer formaliteiten online regelen? Geen probleem. Wat de reden ook is (geen kaartlezer, geen Istme-toepassing, speciale identiteitskaart – vreemdeling, verblijfsvergunning… – pin/puk-codes vergeten/verloren …), iedereen kan een digitale sleutel aanvragen.

Die is volledig gratis en geeft je toegang tot dezelfde onlinediensten als wanneer je een elektronische identiteitskaart zou hebben, zoals het Covid Safe Ticket, IRISbox (attesten en uittreksels van akten, uittreksel uit het strafregister, parkeerkaarten, projectoproepen, …), Mijn DOSSIER, eBox …

Sint-Gillenaren die belangstelling hebben kunnen daarvoor terecht aan het loket van het stadhuis, tijdens volgende openingsuren:

 • van maandag tot vrijdag van 8 tot 12 uur
 • op dinsdag van 15 tot 18 uur
 • op woensdag van 14 tot 16 uur (enkel voor – 18 jaar voor de bestelling van documenten)

Een demonstratieve video kijken op https://youtu.be/2fsCuKr8Sqw

 

 • Zowel in het stadhuis als in de conciërgerieën kun je steeds terecht bij één van onze medewerkers, die je graag verderhelpt.
 • Betalingen gebeuren bij voorkeur per bankkaart (debet of credit/contactloos).


CONTACT OPNEMEN MET VERSCHILLENDE DIENSTEN


MEER DETAILS OVER ADLINISTRATIEVE STAPPEN EN DOOR ONZE DIENSTEN UITGEREIKTE DOCUMENTEN VINDT U IN DE:

DE BLANCO DOCUMENTEN BESCHIKBAAR OP DEZE WEBSITE

Verbintenis tot Tenlasteneming:

Overlijden:

Burgers kunnen hun wil ter zake registreren online via de website www.mijngezondheid.be.


GEMEENTELIJKE BEGRAAFPLAATS

Meer weten


KIESZAKEN

Europese verkiezingen

Als onderdaan van één van de lidstaten van de Europese Unie heeft U bijgevolg de mogelijkheid om aan deze verkiezing deel te nemen door te stemmen voor de lijsten die in België voorgedragen worden, op voorwaarde dat u zich wil inschrijven op de kiezerslijst.

Meer info:
02/536.03.00 – ecbs3@stgilles.brussels

Gemeenteraadsverkiezingen

Als onderdaan van een ander land, dat al dan niet lid is van de Europese Unie, heb je net zoals Belgische onderdanen, het recht om deel te nemen aan de gemeenteraadsverkiezingen. Krachtens het Verdrag van Maastricht hebben onderdanen van de Europese Unie ook passief kiesrecht bij de lokale verkiezingen.

Inlichtingen:
02/536.03.00 – ecbs3@stgilles.brussels

Inschrijvingsvoorwaarden als kiezer

Voor Europese en niet-Europese onderdanen gelden vier voorwaarden:

 • op datum van de verkiezingen minstens 18 jaar oud zijn
 • op 1 augustus voor de verkiezingen in het bevolkings- of vreemdelingenregister van de gemeente zijn ingeschreven
 • op datum van de verkiezingen over alle burgerrechten en politieke rechten beschikken
 • uiterlijk op 31 juli voor de verkiezingen een aanvraag (formulier) voor inschrijving op de kieslijsten hebben ingediend.

Onderdanen van een land dat geen lid is van de Europese Unie moeten bovendien:
Bij het indienen van de aanvraag tot inschrijving:

 • een verklaring afleggen dat ze de Grondwet, de wetten van het Belgische volk en het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden zullen naleven
 • op het ogenblik van het indienen van de aanvraag, vijf jaar ononderbroken hoofdverblijfplaats in België gedekt door een wettelijk verblijf kunnen aantonen

Meer info:
02/536.03.00 – ecbs3@stgilles.brussels

 

Contact