×

Contact

Adres
M. Van Meenenplein 39
1060 Sint-Gillis

Tel: +32 (0)2 536.02.11
Fax: +32 (0)2 536.02.02
E-mail: contact.1060@stgilles.brussels

De gemeentelijke diensten van het stadhuis zijn elke dag open, van maandag tot vrijdag, van 8 tot 12 uur.

Ontwikkeling
Info Contact

Europa

EUROPESE ZAKEN

De dienst Europese Zaken bevordert de betrokkenheid van EU-burgers bij het lokale leven en hun democratische participatie. De dienst zet ook acties op om de burgers van Sint-Gillis te sensibiliseren rond de Europese politiek.

In die hoedanigheid:

  • coördineert de dienst sociale en culturele evenementen die ontmoetingen en uitwisselingen tussen de verschillende in Sint-Gillis gevestigde Europese gemeenschappen bevorderen
  • fungeert de dienst als contactpunt (SPOC) zowel voor Europese onderdanen (in overleg met de cel Europese vreemdelingen en externe partners) als voor elke structuur of burger die op zoek is naar informatie over Europese aangelegenheden (brochures publiceren, ontmoetingsmomenten met vertegenwoordigers van de Europese Commissie), link naar referentiewebsites over Europese subsidies, webinars organiseren, conferentiecyclus…
  • de dienst vertegenwoordigt de gemeente bij de Europese partners: Info Day van de Europese Commissie, Commissioner.Brussels (Commissaris voor Europa en Internationale Organisaties) Visit Brussels…
  • de dienst sensibiliseert ook Europese burgers rond lokale aangelegenheden en het vereenvoudigen van de democratische participatie.


Nuttige links:

Voor iedereen:

www.visit.brussels/fr/sites/europedirect
www.historia-europa.ep.eu/fr/bienvenue-la-maison-de-lhistoire-europeenne
www.futureu.europa.eu/?locale=fr

Voor de scholen:

www.europa.eu/learning-corner/home_fr
www.visit.brussels/site/fr/sites/europedirect/m_article/materiel-gratuit

Begeleiding van expats:

www.commissioner.brussels
www.solvit.eu

Zoeken naar subsidies:

www.brulocalis.brussels
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders_fr

Contact:
Magaly Hanappe
Verantwoordelijke van de dienst Europese zaken/SPOC

STEMRECHT

Als onderdaan van één van de lidstaten van de Europese Unie heeft U bijgevolg de mogelijkheid om aan de verkiezing deel te nemen door te stemmen voor de lijsten die in België voorgedragen worden, op voorwaarde dat u zich wil inschrijven op de kiezerslijst.

Als u in België aan de verkiezingen deelneemt, zal u dit niet meer kunnen doen in uw land. Uw inschrijving zal geldig zijn voor alle toekomstige Europese verkiezingen, tenzij u beslist uw inschrijving te laten opheffen, wat mogelijk is mits naleving van bepaalde termijnen. De Dienst Kieszaken houdt zich ter uwer beschikking voor bijkomende inlichtingen.

Het feit vroeger reeds te hebben deelgenomen aan gemeenteraadsverkiezingen houdt echter niet in dat u automatisch ingeschreven bent voor de Europese verkiezingen. Het gaat immers om twee afzonderlijke zaken.

Kiezerslijst – Voorwaarden

  • ten volle zestien jaar oud zijn
  • in de bevolkingsregisters van een Belgische gemeente ingeschreven zijn en zich niet bevinden in één van de gevallen van uitsluiting of schorsing van het kiesrecht bepaald bij de artikelen 6 tot 9bis van het Kieswetboek

De voorwaarde tot inschrijving in de bevolkingsre­gisters moet vervuld zijn op 1 april van het jaar van de verkiezing, terwijl de voorwaarden inzake leeftijd en niet-uitsluiting of niet-schorsing van het kiesrecht uiterlijk moeten vervuld zijn op de dag van de verkiezing.

Contact

Voor meer inlichtingen, aarzel niet contact opnemen met de dienst Kieszaken op 02/435.12.95 of ecbs3@stgilles.brussels.

Contact
Verantwoordelijke
Magaly HANAPPE