×

Contact

Adres
M. Van Meenenplein 39
1060 Sint-Gillis

Tel: +32 (0)2 536.02.11
Fax: +32 (0)2 536.02.02
E-mail: contact.1060@stgilles.brussels

De gemeentelijke diensten van het stadhuis zijn elke dag open, van maandag tot vrijdag, van 8 tot 12 uur.

Centraal bestuur
Info Contact

Event

Info en formulieren

In het licht van het groeiend aantal aanvragen voor het organiseren van een evenement op het grondgebied van de gemeente Sint-Gillis heeft de gemeenteraad, met het oog op een vlot beheer van de aanvragen, in haar vergadering van 17/12/2015 twee reglementen dat voortaan kracht van wet heeft, goedgekeurd:

Wij wensen vooral de aandacht te vestigen op de voortaan na te leven termijnen bij het indienen van aanvragen.

Organisatie van een evenement

Als u om en evenement wenst te organiseren, met het volledige aanvraag op Cel evenementen worden ingediend:

Organisatie van een opname
  • elke aanvraag voor een toelating voor opnames moet schriftelijk worden ingediend en als volledig worden verklaard door de bij de Cel Evenement afgevaardigde ambtenaar binnen een termijn van 7 werkdagen voor aanvang van de opnames. Werkdagen zijn alle dagen van de week met uitzondering van zaterdag, zondag en feestdagen
  • elke aanvraag voor verlenging van de toelating moet bij dezelfde bevoegde overheden worden ingediend 3 werkdagen voor het verstrijken van de oorspronkelijk toegelaten gebruikstermijn

Rekeningnummer van de betaling voor de retributie met betrekking tot opnames
IBAN: BE53 0910 0017 7053
BIC: GKCCBEBB

Contact
Verantwoordelijke
Farah BOULAICH FELLAH